Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Gezondheidszorg

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Brandwonden, inspanningsfysiologie, kinderen
Contact

Functie
PhD
drs. R.M. (Remko) Bezema
Contact

Functie
Hoofd Onderwijsinstituut UMCG
drs. I. Bos
Contact

Functie
UMCG Pure Information Pages  & CMB Information on Pure
If it's out there, and you need it somewhere else, in another way, I know how to do it.... or I will find out fast! Medical Information Specialist. The Web, Social & Virtual (Research) Networks for Health and Medicine. Works @cmbUMCG on 'The Infectious Library'  https://about.me/digicmb
A.J.P. (Guus) van den Brekel
Contact
Functie
Medisch informatiespecialist & Coördinator Elektronische Dienstverlening Centrale Medische Bibliotheek, UMCG
Service operations (E-commerce, service traides en contract management), management vraagstukken in de zorg, kwaliteitsmanagement
prof. dr. H. (Manda) Broekhuis
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Epidemiology (methodology).
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
Leukemia, Lymphoma, Myeloma, Stem Cell Transplantation, Translational Research in Hematology
dr. C.W. (Goda) Choi
Contact

Functie
Internist-Hematoloog
Klinische Farmacologie, Geneesmiddelgebruik onderzoek, diabetes & cardiovasculaire behandeling.
prof. dr. P. (Petra) Denig
Contact

Functie
Hoogleraar Kwaliteit van Geneesmiddelgebruik
Valorisatie, gezondheids(zorg)onderzoek, dementie (en kwaliteit van leven), kwalitatief onderzoek
dr. G.J. (Geke) Dijkstra
Contact
Functie
hoofd Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO)
Vakgebied
M. (Marlies) Feenstra, MSc
Contact

Functie
promovenda
Vakgebied
Contact

Functie
Docent en coordinator jaar 1 huisartsopleiding
Vakgebied
Ouderenzorg

dr. A.S. (Andrea) Fokkens
Contact
Functie
Onderzoeker Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO)
Vakgebied
Eetstoornissen, anorexia nervosa, impliciete cognitie, lichaamsbeeld, experimentele psychopathologie, klinische psychologie
dr. K.A. (Klaske) Glashouwer
Contact

Functie
Postdoctoral Researcher
Pharmacoepidemiologie
Contact

Functie
Hoogleraar geneesmiddelgebruik
Vakgebied
Methodologie van vaccin/medicatie-effect onderzoek met "real-world Big Data" (e.g. case-control, case-only, sibling designs, instrumental variable analysis, propensity score analysis) ook in combinatie met kosten-effectiviteitsanalyses en in relatie tot "Precision Medicine". Klinische epidemiologie van (respiratoire) infecties, antibioticabehandeling en vaccins. Implementatie onderzoek van medicatie/vaccins (adherence and persistence) in de gezondheidszorg.
prof. dr. E. (Eelko) Hak
Contact
Functie
Hoogleraar Klinische Farmacoepidemiologie
Onderzoek medisch onderwijs
Kwaliatatieve methodologie
Socioculturele theorie
Ouderengeneeskunde
E. (Esther) Helmich
Contact

Functie
Senior onderzoeker
Applied microeconometrics, Health economics, Duration analysis.
Institutionele communicatie
Conversatieanalyse
Jeugdzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Cohortstudies
Kwantitatieve data-analyse
jeugd, licht verstandelijke beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare groepen, zorgtrajecten, medische sociologie
Leefstijlzorg en langetermijn gedragsverandering.
drs. G. (Gerald) Klaassen
Functie
PhD candidate
Vakgebied
Kinderlongziekten, genetica en omgevingsinvloeden op astma en allergie, functionele genetica
prof. dr. G.H. (Gerard) Koppelman
Contact
Functie
Kinderarts-pulmonoloog; Hoogleraar Kinderlongziekten, hoofd sectie Kinderlongziekten en Kinderallergologie
Vakgebied
Aangepaste sport
Contact

Functie
Promovenda
Senior in the field of Higher Education and Health Care
dr. L.J.W. (Wim) Labree
Contact

Functie
Docent
Organisatiemodellen voor de acute beroertezorg.

Het gebruik van simulatiemodellen in de acute gezondheidszorg.

Healthy Ageing en e-health/geintegreerde zorgmodellen voor chronische ziekten.

dr. M.M.H. (Maarten) Lahr
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker, afdeling Epidemiolgie (unit Health Technology Assessment), Universitair Medisch Centrum Groningen
Onderzoeker op het terrein van gezondheidszorg, ziekte, participatie, welzijn. Aandachtsgebied: Autisme Spectrum Stoornis.
dr. J.A. (Jeanet) Landsman
Contact
Functie
Senior onderzoeker en projectleider bij Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO)
Vakgebied
Kwaliteit van leven
Maatschappelijke participatie
Arbeidsparticipatie / arbeidsongeschiktheid
Zorgonderzoek
Kwalitatief onderzoek
Patiëntenparticipatie
- Psychopathologie en religie
- Geestelijke verzorging binnen de GGZ mede gebaseerd op klinische ervaring; Geestelijke verzorging in de context van actuaalpsychopathologie
- Dementie: dementie en levensmotto's; zingeving bij mantelzorgers en patiënten
- Trauma, rouw en coping. Verliesverwerking; Het vermogen om te rouwen; Verliesverwerking bij schizofrenie; geestelijke verzorging en aan verlies verwante levensvragen
- God verbeeld: Tekeningen en beschrijving van God door kinderen


dr. J.K. (Hanneke) Muthert
Contact
Functie
Assistent professor Psychology of Religion and Spiritual Care
Contact

Functie
Senior stafmedewerker Wenckebach Institute Postgraduate School of Medicine/ School of Nursing and Health
Pharmacoeconomics, health economics, modeling
prof. dr. M.J. (Maarten) Postma
Contact
Functie
Hoogleraar Farmacie & Nevenbenoeming UMCG
Aanpassing aan chronische ziekte, in het bjizonder de rol van individuele karakteristieken, waaronder persoonlijkheidskenmerken en sociale cognities. De belangrijkste thema's zijn: percepties van controle, kwaliteit van leven, post-traumatische groei, welbevinden, psychometrie. Aandoeningen: kanker, hart- en vaatziekten, nierziekten.
prof. dr. A.V. (Adelita) Ranchor
Contact
Functie
Hoogleraar Gezondheidspsychologie
Sociale geneeskunde; Management. Mijn expertise betreft de public health en epidemiologie, met name gericht op preventie, vroegbehandeling en bevordering van gezondheidsgerelateerde participatie. Lopend onderzoek betreft jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.
Amputatie en protheseologie onderste extremiteit
dr. G.M. (Clemens) Rommers
Contact

Functie
Revalidatiearts
paramedische zorgverlening, chronisch zieken, healthy ageing
Contact

Functie
Vakgebied
Supply Chain Management, Buyer-Supplier Relationships, Supplier Sustainability, Health Care Operations & Supply Chains
prof. dr. J.T. (Taco) van der Vaart
Contact
Functie
Professor
Cardiologie; aandachtsgebied Hartfalen
Contact

Functie
Cardioloog
Vakgebied
A.M. (Alicia) de Vries
Contact

Functie
PhD
Epidemiology and Statistics
Y. Wang
Contact

Functie
PhD student
dr. G.A. (Gera) Welker
Contact
Functie
Adviseur Beleid en Implementatie
prof. dr. D. (Durk) Wiersma
Functie
Hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen
printOok beschikbaar in het: English