Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Financiering

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

econometrie, instrumentele variabelen, many-instruments asymptotiek, exacte inferentie, meetfouten, identificatie,  termijnstructuur van de rente, dynamische mean-variance-analyse, gegeneraliseerde dynamische arbitrage-vrije rentemodellen
prof. dr. P.A. (Paul) Bekker
Contact
Functie
Hoogleraar
  financial economics,  monetary  analysis, growth and development
prof. dr. D.J. (Dirk) Bezemer
Contact
Functie
Hoogleraar
Quantitative Finance, Fixed Income, Interest Rate and Inflation Modelling, Applied Econometrics, Numerical Methods
dr. J.J. (Jakob) Bosma
Contact

Functie
Universitair docent
Financial Ethics
prof. dr. B.P. (Boudewijn) de Bruin
Contact
Functie
Professor
Vakgebied
Ondernemingswaardering
Governance, bedrijfsfinanciën, faillissementen
prof. dr. O. (Oscar) Couwenberg
Contact

Functie
Hoogleraar Governance and Geography
Asset Pricing, Corporate Social Responsibility, Sustainable Investments.
dr. A. (Ambrogio) Dalò
Contact

Functie
Assistant Professor
Vakgebied
Exchange Rates, Monetary Policy, Financial Markets
Ondernemingsfinanciering
dr. J.H. (Henk) von Eije
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Vakgebied
Bestuurlijke Informatieverzorging, Interne beheersing en risico-management, Procesmanagement, New Business Planning, Strategic Finance, Mergers & Acquisitions, Management Consulting & Consulting Skills
prof. dr. J.A. (Jim) Emanuels
Contact
Functie
Hoogleraar
A. (Adriana) Garcia, MA
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
Corporate Finance; Corporate Governance; International Financial Management
dr. H. (Halit) Gonenc
Contact
Functie
University Docent
drs. M.E. (Mark) Helmantel
Contact
Functie
Academic Lecturer
Vakgebied
internationale financiering, financiele systemen en ontwikkeling, microfinanciering, corporate governance
prof. dr. C.L.M. (Niels) Hermes
Contact
Functie
Hoogleraar
Decentrale belastingen en heffingen, in het bijzonder waterschapsheffingen
Financiering van het waterbeheer

dr. C. (Corine) Hoeben
Contact
Functie
Onderzoeker bij COELO (research affiliate)
Corporate Finance, Corporate Governance, and how that can contribute to sustainable development goals.
dr. S. (Swarnodeep) Homroy
Contact

Functie
Systemic Risk; Banking and Finance; Asset Pricing
Q. (Qiubin) Huang, MSc
Contact

Functie
PhD
Financial Intermediation, Corporate Finance, Corporate Governance.
dr. E. (Egle) Karmaziene
Contact

Functie
Assistant Professor
Vakgebied
Financiële en monetaire geschiedenis
B.S. (Bert) Kramer
Contact

Functie
PhD Student
Asset Liability Management en Risk Management voor verzekeraars, pensioenfondsen, vermogende individuen en woningcorporaties
dr. E.L. (Bert) Kramer
Contact

Functie
Beleggersgedrag, Gedragseconomie
dr. M.M. (Marc) Kramer
Contact
Functie
Docent/Onderzoeker
Empirical banking, financial intermediation, finance
dr. M.A. (Martien) Lamers
Contact
Functie
Assistant professor
property valuation, real estate finance and investment  
dr. X. (Xiaolong) Liu
Contact

Functie
Assistant Professor in Real Estate
Corporate Governance
prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen
Contact
Functie
Hoogleraar
Sustained Competitiveness; Strategic Planning; Finance; Innovation Management; Change Management; JVs and M&A
Management accounting & control. Daarbinnen doe ik met name onderzoek naar de aansturing van transacties binnen en tussen ondernemingen (intra-organisational relationships (transfer pricing) respectievelijk inter-organisational relationships).
prof. dr. J. (Jeltje) van der Meer-Kooistra
Contact
Functie
Hoogleraar
Accounting, Financial Economics, Corporate Governance
S. (Shibashish) Mukherjee
Contact
Functie
Assistant Professor of Accounting
Entrepreneurship, Human Capital, Technology Management, Gender, Venture Capital
S. (Samuele) Murtinu
Contact

Functie
Associate Professor
Financial development, economic growth, international finance
Performance evaluation of investment portfolios, Asset-liability management, Mutual Funds, Retirement savings, Behavioral Finance
dr. A. (Auke) Plantinga
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
Empirical banking, financial intermediation, household finance, central bank governance
prof. dr. K.F. (Kasper) Roszbach
Contact

Functie
Professor of Banking and Finance
Asset allocation, equity markets, hedge funds, investment strategy, macroeconomics, long-term capital and valuation
prof. dr. R.M. (Roelof) Salomons
Contact

Functie
Hoogleraar
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Energiefinanciering, Duurzaam beleggen, Financiële instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen, etc.), Internationale financiering, Financiële intermediatie, Financiële systemen, .
Corporate Finance, Coporate Governance
Contact

Functie
Vakgebied
Management Accounting en Management Control
dr. S. (Sandra) Tillema
Contact
Functie
Universitair Docent
Responsible Investing, Corporate Social Responsibility, Energy Finance
P.J. (Arjan) Trinks, MA MSc
Contact
Functie
Promovendus Sustainable Finance
A.A. Tsvetkov, PhD
Contact
Functie
Docent
Vakgebied
Finance & Risk, Market Analysis, Competition & Regulation, Economic Modelling; focus on areas Energy, Health, Sustainability.
prof. dr. J.W. (Jan Willem) Velthuijsen
Contact
Functie
Hoogleraar Finance & Control
Contact
Functie
PhD Candidate
Energy law and finance
J.J.A. (Jaap) Waverijn, LLM
Contact

Functie
Promovendus
Beleggingen, Financiering van de onderneming
prof. dr. R.E. (Roberto) Wessels
Contact

Functie
Professor
Vakgebied
Investeringen, financiering, werkkapitaal, energievraagstukken
dr. W. (Wim) Westerman
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
Privaatrecht met inbegrip van het internationaal privaatrecht en internationaal vervoerrecht
prof. mr. dr. M.H. (Mathijs) ten Wolde
Contact
Functie
hoogleraar Privaatrecht, Internationaal Privaatrecht en Internationaal Vervoerrecht
Business Ethics
Integrity Management
Financial Management
dr. R.O.S. (Raymond) Zaal
Contact
Functie
Universitair docent
Banking and finance, econometrics, international trade, efficiency and productivity analysis
Agency theory, real options, corporate finance
dr. G.T.J. (Gijsbert) Zwart
Contact

Functie
Universitair Docent
printOok beschikbaar in het: English