Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Evolutionaire Biologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Population & conservation genetics
Simulation models & programming (C/C++, NetLogo)
Web & wiki development & maintenance
Research data stewardship
PURE
dr. J. (Joke) Bakker
Contact
Functie
ICT developer (TRÊS) & coordinator datamanagement (GELIFES)
dr. M. (Martine) Bérubé
Contact

Functie
Onderwijs- en Onderzoeksmedwerker 1
Evolutionaire Genetica, Entomologie, Ecologische en Evolutionaire Genomica, Evolutie van voortplantingswijzen, Genetica van geslachtsbepaling, Evolutie van levensgeschiedenis (life-history) eigenschappen, Insectenplaagbestrijding
prof. dr. L.W. (Leo W) Beukeboom
Contact
Functie
Hoogleraar Evolutionaire Genetica
Mijn belangrijkste onderzoeksgebied is "Conservation Genetics" waarbij we onderzoek doen naar de gevolgen van habitat fragmentatie en reductie in populatiegrootte van soorten, en met name onderzoek naar de genetische processen die hiermee gepaard gaan: genetische drift en inteelt. Deze processen leiden tot verlies van fitness (inteeltdepressie) en verlies van genetische variatie. De hoofdvraag van het onderzoek is hoe dit proces van genetische erosie het aanpassingsvermogen en de overlevingskans van kleine populaties van bedreigde soorten zal beinvloeden. Het onderzoek omvat zowel toegepaste aspecten, zoals ondrzoek naar de genetische structuur van van bedreigde soorten, als wel meer fundamentele aspecten door het doen van cruciale experimenten waarbij de fruitvlieg (Drosophila melanogaster) als model organisme wordt gebruikt.
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar "Population and Conservation Genetics"
Ecologie en klimaatsverandering, Vogeltrek
prof. dr. ir. C. (Christiaan) Both
Contact

Functie
Onderzoeker
N.E. (Natalie) van Dis
Contact

Functie
PhD student
Theoretische biologie, Evolutionaire systeembiologie, Evolutionaire ecologie, Gedragsecologie, Soortsvorming, Seksuele selektie, Populatie genetica
dr. G.S. (Sander) van Doorn
Contact
Functie
Universitair Docent
- ageing models
- life history trade-offs 
- immunosenescence
- ecoimmunology
M.M.G. (Merijn) Driessen, MSc
Contact

Functie
PhD student
M.G. Elliot, PhD
Contact

Functie
Assistant Professor
Keywords: Molecular Ecology | Population genetics / genomics | Bioinformatics | Phylogeography | Speciation | Evolutionary Biology
M.C. (Michael C.) Fontaine, PhD
Contact
Functie
Assistant Professor
T.P. Gobbin, MSc
Contact

Functie
PhD student
Movement ecology, GPS telemetry, R, ornithology, behavioural ecology
P.R. (Pratik) Gupte
Contact

Functie
PhD student
Computatiional biology, genomics, biology of ageing 
prof. dr. V. (Victor) Guryev
Contact

Functie
Assistant Professor
Veroudering
Sociaal gedrag bij dieren
Natuurbescherming
dr. M. (Martijn) Hammers
Contact

Functie
Veni research fellow
Biogeografie, eilandsystemen, soortsvorming, microslakken van Sabah (Maleisisch Borneo), vogelsystematiek en taxonomie
K.P. (Kasper) Hendriks, MSc
Contact

Functie
PhD student
Chronobiology, Human Chronobiology, Biological rhythms, Photoperiodism, Annual rhythms, Zoology, Evolutionary Biology, Neuroscience, Microscopy, Molecular Neuroscience, Physiology, Metabolism.
prof. dr. R.A. (Roelof) Hut
Contact

Functie
Assistant Professor
Dynamics of parental behaviour
Early-life environment, social stress and individual behaviour
Physiology of life histories and senescence
Fitness consequences and heritability of life-history decisions
Conserving threatened species
Contact

Functie
Prof. dr. ir.
Reproductive systems biology; Evolution; Ecology; Botany; Pollination; Flower colour; Optics; Asexual reproduction; Parthenogenesis
Contact

Functie
VENI fellow
Gedrag, ecologie & evolutie
dr. P. (Peter) Korsten
Contact

Functie
Wetenschappelijk onderzoeker
M.K. (Megan) Korte
Contact

Functie
PhD student
animal behaviour, evolution of animal signals, sexual selection and mate choice, sensory ecology, phenotypic plasticity, speciation and biodiversity
dr. M.E. (Martine) Maan
Contact
Functie
Rosalind Franklin Fellow
Adaptive divergence, biogeography, biodiversity, (co-)evolution, coral reefs, (co-)speciation, Crustacea, genetics, host specificity, human impact, marine invertebrates, Mollusca, morphology, phylogeny reconstruction, phylogeography, Scleractinia, systematics, taxonomy
Systems Biology; Molecular Evolution; Protein Network Analysis; Molecular Biology; Biotechnology Engineering.
Marine ecological and evolutionary genomics
Seagrasses, marine algae
Molecular ecology
Population genetics
Conservation genetics
Evolutionary genetics
Marine mammals
G. (Gerrit) Potkamp, MSc
Contact

Functie
PhD student
Sustainable agriculture
Pest managment 
Micro-wasp chronobiology
P.M.M. (Pauline) Romeyer
Contact

Functie
Ph.D student
Kwaliteitszorg Onderzoek, Onderzoekstrategie, Institutional Research, Valorisatie van Onderzoek, Kengetallen (KUOZ, 1cijferHO), Promotierendement, University Rankings, Citatie impact analyse, Web of Science, Scopus, Onderzoeksinformatiesysteem (PURE)
dr. J.M. (Jules) van Rooij
Contact
Functie
Senior Adviseur Onderzoeksbeleid en Institutional Research, Coördinator Kwaliteitszorg Onderzoek
I am interested in speciation (how species form) and work at the interface between microevolutionary theory (what are the mechanisms within populations that promote divergence?) and macroevolutionary theory (what explains the long-term patterns of clade diversification?), with a particular focus on understanding macroevolution in terms of microevolutionary dynamics.
R. (Raphaël) Scherrer, BSc
Contact

Functie
PhD student
Reproductive decision-making; human behavioural ecology; biosocial approach; height; visualization; R
G. (Gert) Stulp, PhD
Contact

Functie
Assistant professor
Experimental ecology
Contact

Functie
Veldwerk, observaties, vogeltellingen, meedenken en opzetten van experimenten/veldprojecten, programmeren, het opzetten van databases en het beheer daarvan, contacten onderhouden, organisatie en beheer.
drs. R. (Richard) Ubels
Contact

Functie
Onderzoeks-/Onderwijsmedewerker
Telomeres, life history evolution, ageing.
prof. dr. S. (Simon) Verhulst
Contact
Functie
Professor of the Evolutionary Biology of Ageing
Microbial Population Biology
dr. ir. M.G.J. (Marjon) de Vos
Contact
Functie
Assistant Professor
Contact

Functie
PhD student
Theoretical Biology; Behaviour, Ecology, Evolution; Evolutionary Game Theory; Dynamical Systems; Cultural Evolution; Evolutionary Systems Biology.
Ecological and evolutionary genomics
Host-parasite interactions
Innate immunity in insects

prof. dr. B. (Bregje) Wertheim
Contact
Functie
Adjunct Hoogleraar & Rosalind Franklin Fellow - Genomic basis of evolutionary adaptations & ecological interactions
E. (Elodie) Wilwert, M
Contact

Functie
PhD student
Speciation, behaviour, sensory adaption, sexual selection and mate choice
D.S. (Shane) Wright, MSc
Contact

Functie
printView this page in: English