Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Evolutionaire Biologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Population & conservation genetics
Simulation models & programming (C/C++, NetLogo)
Web & wiki development & maintenance
Research datamanagement
PURE
dr. J. (Joke) Bakker
Contact
Functie
ICT developer (TRÊS) & coordinator datamanagement (GELIFES)
dr. M. (Martine) Bérubé
Contact

Functie
Onderwijs- en Onderzoeksmedwerker 1
Evolutionaire Genetica, Entomologie, Ecologische en Evolutionaire Genomica, Evolutie van voortplantingswijzen, Genetica van geslachtsbepaling, Evolutie van levensgeschiedenis (life-history) eigenschappen, Insectenplaagbestrijding
prof. dr. L.W. (Leo W) Beukeboom
Contact
Functie
Hoogleraar Evolutionaire Genetica
Mijn belangrijkste onderzoeksgebied is "Conservation Genetics" waarbij we onderzoek doen naar de gevolgen van habitat fragmentatie en reductie in populatiegrootte van soorten, en met name onderzoek naar de genetische processen die hiermee gepaard gaan: genetische drift en inteelt. Deze processen leiden tot verlies van fitness (inteeltdepressie) en verlies van genetische variatie. De hoofdvraag van het onderzoek is hoe dit proces van genetische erosie het aanpassingsvermogen en de overlevingskans van kleine populaties van bedreigde soorten zal beinvloeden. Het onderzoek omvat zowel toegepaste aspecten, zoals ondrzoek naar de genetische structuur van van bedreigde soorten, als wel meer fundamentele aspecten door het doen van cruciale experimenten waarbij de fruitvlieg (Drosophila melanogaster) als model organisme wordt gebruikt.
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar "Population and Conservation Genetics"
Ecologie en klimaatsverandering, Vogeltrek
prof. dr. ir. C. (Christiaan) Both
Contact

Functie
Onderzoeker
Theoretische biologie, Evolutionaire systeembiologie, Evolutionaire ecologie, Gedragsecologie, Soortsvorming, Seksuele selektie, Populatie genetica
dr. G.S. (Sander) van Doorn
Contact
Functie
Assistant Professor
Keywords: Molecular Ecology | Population genetics / genomics | Bioinformatics | Phylogeography | Speciation | Evolutionary Biology
M.C. (Michael C.) Fontaine, PhD
Contact
Functie
Assistant Professor
T.P. Gobbin, MSc
Contact

Functie
PhD student
Computatiional biology, genomics, biology of ageing 
prof. dr. V. (Victor) Guryev
Contact

Functie
Assistant Professor
Veroudering
Sociaal gedrag bij dieren
Natuurbescherming
dr. M. (Martijn) Hammers
Contact

Functie
Veni research fellow
Biogeografie, eilandsystemen, soortsvorming, microslakken van Sabah (Maleisisch Borneo), vogelsystematiek en taxonomie
K.P. (Kasper) Hendriks, MSc
Contact

Functie
PhD student
Chronobiology, Human Chronobiology, Biological rhythms, Photoperiodism, Annual rhythms, Zoology, Evolutionary Biology, Neuroscience, Microscopy, Molecular Neuroscience, Physiology, Metabolism.
prof. dr. R.A. (Roelof) Hut
Contact

Functie
Assistant Professor
Dynamics of parental behaviour
Early-life environment, social stress and individual behaviour
Physiology of life histories and senescence
Fitness consequences and heritability of life-history decisions
Conserving threatened species
Contact

Functie
Prof. dr. ir.
Gedrag, ecologie & evolutie
dr. P. (Peter) Korsten
Contact

Functie
Wetenschappelijk onderzoeker
M.K. (Megan) Korte
Contact

Functie
PhD student
Evolutionary Biologie, Molecular Ecology, Population Genetics, Pathology
F. (Frédéric) Labbé, PhD
Contact

Functie
Postdoctoral Research Associate
animal behaviour, evolution of animal signals, sexual selection and mate choice, sensory ecology, phenotypic plasticity, speciation and biodiversity
dr. M.E. (Martine) Maan
Contact
Functie
Rosalind Franklin Fellow
Systems Biology; Molecular Evolution; Protein Network Analysis; Molecular Biology; Biotechnology Engineering.
Marine ecological and evolutionary genomics
Seagrasses, marine algae
Molecular ecology
Population genetics
Conservation genetics
Evolutionary genetics
Marine mammals
Kwaliteitszorg Onderzoek, Onderzoekstrategie, Institutional Research, Valorisatie van Onderzoek, Kengetallen (KUOZ, 1cijferHO), Promotierendement, University Rankings, Citatie impact analyse, Web of Science, Scopus, Onderzoeksinformatiesysteem (PURE)
dr. J.M. (Jules) van Rooij
Contact
Functie
Senior Adviseur Onderzoeksbeleid en Institutional Research, Coördinator Kwaliteitszorg Onderzoek
Reproductive decision-making; human behavioural ecology; biosocial approach; height; visualization; R
G. (Gert) Stulp, PhD
Contact

Functie
Post-doctoraal onderzoeker
Veldwerk, observaties, vogeltellingen, meedenken en opzetten van experimenten/veldprojecten, programmeren, het opzetten van databases en het beheer daarvan, contacten onderhouden, organisatie en beheer.
drs. R. (Richard) Ubels
Contact

Functie
Onderzoeks-/Onderwijsmedewerker
Telomeres, life history evolution, ageing.
prof. dr. S. (Simon) Verhulst
Contact
Functie
Professor of Behavioural Ecophysiology
Theoretical Biology; Behaviour, Ecology, Evolution; Evolutionary Game Theory; Dynamical Systems; Cultural Evolution; Evolutionary Systems Biology.
Ecological and evolutionary genomics
Host-parasite interactions
Innate immunity in insects

prof. dr. B. (Bregje) Wertheim
Contact
Functie
Adjunct Hoogleraar & Rosalind Franklin Fellow - Genomic basis of evolutionary adaptations & ecological interactions
E. (Elodie) Wilwert, M
Contact

Functie
PhD student
Speciation, behaviour, sensory adaption, sexual selection and mate choice
D.S. (Shane) Wright, M
Contact

Functie
printOok beschikbaar in het: English