Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Orthopedagogiek

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Profound intellectual and multiple disabilities and Motor activation, Dementia and Physical activity
Jeugdzorg
Multiprobleemgezinnen
A.G. (Arjen) van Assen, MSc
Contact
Functie
Promovendus
A.A. (Alianne) Bakker, MSc
Contact

Functie
Promovendus Orthopedagogiek
Inclusief/Passend onderwijs, sociale participatie, leerlingen met beperkingen, sociale ontwikkeling, leerkracht handelen
dr. A.A. (Anke) de Boer
Contact
Functie
Assistant Professor
Vakgebied
Algemene en specifieke leerproblemen, met name leesproblemen en dyslexie
prof. dr. K.P. (Kees) van den Bos
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar, Universitair hoofddocent
Auditieve omgevingen en de rol van geluid voor personen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
profound intellectual and multiple disabilities
motor activation
role of direct support persons
L.W.M. (Leontien) Bossink, MSc
Contact
Functie
Promovendus
Vakgebied
H. (Helen) Bouma
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
dr. M.D.C. (Mijntje) ten Brummelaar
Contact

Functie
Docent/onderzoeker
Vakgebied
Early Assessment and Intervention, Learning Disabilities, Motor Development, Pediatric Health Psychology, Dance Movement Therapy
dr. M.H. (Marja) Cantell
Contact

Functie
Universitair Docent
N. (Niek) Frans, MSc
Contact
Functie
Promovendus
Vakgebied
Child welfare, foster care, child maltreatment, violence, trauma, children's voices, qualitative research methods, policy
prof. dr. H.W.E. (Hans) Grietens
Contact
Functie
Full Professor
Vakgebied
Leer- en Onderwijsproblemen, Dyslexie, SLI, ADHD, Eye Tracking, EEG, fMRI, SPSS, E-Prime, Matlab, MLA, PCA, CFA, Borland Delphi, C++, VBA, Mplus
dr. B.J.A. (Barry) de Groot
Contact
Functie
Universitair Docent/Onderzoeker
I. Haakma, MSc
Contact

Functie
Postdoc onderzoeker
Vakgebied
- Adolescenten met externaliserende gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, en risico- en beschermende factoren daarvoor
- Gezinnen waarbij sprake is van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen
- Residentiële of 24-uurs jeugdzorg, i.h.b. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus instellingen en Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s))
- Forensische behandeling, zowel ambulant als residentieel
- Werkzame factoren in de hulpverlening: motivatie voor verandering bij cliënten, therapeutische behandelrelaties en programma-integriteit van interventies
- Professionalisering en training van professionals in Motiverende Gespreksvoering (MGV) en de Up2U behandelmodule
- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek en observatieonderzoek
dr. A.T. (Annemiek) Harder
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Leesontwikkeling, gedrag in de klas, leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, passend onderwijs
M. (Mariëtte) Hingstman, MSc
Contact
Functie
Promovenda
Language Learning Problems
S. (Shaomin) Hou, M
Contact
Functie
PhD student
dr. A.M.N. (Anne-Marie) Huyghen
Contact
Functie
universitair docent
Aangeboren en vroegverworven doofblindheid
prof. dr. H.J.M. (Marleen H.J.M.) Janssen
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
drs. H.K. (Harjo) Knijff
Contact

Functie
Universitair docent en onderwijscoördinator Orthopedagogiek (Master)
Vakgebied
L.G. (Lotte) Koning, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Teacher-student interactions, motivation, creativity, music education
dr. W.E. (Elisa) Kupers
Contact

Functie
Universitair Docent
J.H. (Judith) Loopers, MSc
Contact

Functie
Promovendus Orthopedagogiek
Child welfare;  decision-making in  child protection family foster care; residential child and youth care; transition to adulthood from public care; LGBTQIA+ youth in care; participation of children and families in the child protection system
dr. M. (Mónica) Lopez Lopez
Contact

Functie
Associate Professor, Rosalind Franklin Fellow
R. (Ron) Luchies
Contact

Functie
Vakgebied
dr. J. (Jorien) Luijkx
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
dr. C.B. (Carolien) Lunenborg
Contact

Functie
Docent, Coordinator Universitair Ambulatorium Groningen
Vakgebied
Contact

Functie
Vakgebied
dr. J. (Janneke) Metselaar
Contact

Functie
Vakgebied
prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert
Contact
Functie
Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen / Waarnemend Hoofdopleider Orthopedagoog-Generalist (UPO-G)
Inclusief onderwijs
prof. dr. S.J. Pijl
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
dr. B.G. (Bé) Poolman
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. In het bijzonder de motorische ondersteuning.
prof. dr. A.A.J. (Annette) van der Putten
Contact

Functie
Adjunct Hoogleraar
Vakgebied
Alleenstaande minderjarige asielzoekers & culturele matching in de pleegzorg.  
J.A. (Jet) Rip, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
M. (Marieke) Röttgers, MSc
Contact

Functie
Vakgebied
prof. dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars
Contact
Functie
Hoogleraar Orthopedagogiek
micro-developmental research
observational research
child-adult interactions
child-animal interactions
animal-assisted therapy and interventions (particularly dog-assisted therapy) time-serial coding and analysis
dynamic systems theory
cross-recurrence quantification analysis
autism spectrum disorders
down syndrome
developmental disabilities
dr. S. (Steffie) van der Steen, PhD
Contact
Functie
universitair docent (tenure track)
Pleegzorg
Complexe trauma's
Seksueel misbruik van kinderen
A.T. (Anne) Steenbakkers, MSc
Contact

Functie
Vakgebied
Jeugdzorg, in het bijzonder: Evaluatieonderzoek; Gezinsondersteuning; Multiprobleemgezinnen; Internationaal vergelijkend onderzoek.
drs. T. (Tim) Tausendfreund
Contact

Functie
Promovendus
Pleegzorg, seksuele kindermishandeling, traumaproblematiek, de impact van trauma op het gezinsleven van een pleeggezin, kwalitatieve onderzoeksmethoden (bijvoorbeeld narratief onderzoek)

S.D. (Dorijn) Wubs, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
- jeugdbeleid
- kwaliteit van het jeugdstelsel (cilvil society, preventie, jeugdhulp, passend onderwijs)
- effectiviteit van interventies op het errein van jeugd en opvoeding
prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie Zorg voor jeugd
Vakgebied
dr. A.E. (Elianne) Zijlstra
Contact
Functie
Assistent Professor
printOok beschikbaar in het: English