Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Demografie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

dr. A. (Ajay) Bailey
Contact

Functie
Assistant Professor
prof. dr. A.M.H. (Anne) Gauthier
Contact

Functie
Honorary Professor of Comparative Family Studies
Seksuele voorlichting in Oeganda; Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten
B. (Billie) de Haas, PhD
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Child nutrition, Global Health, Capability Approach, Inequalities
prof. dr. ir. H.H. (Hinke) Haisma
Functie
Associate professor, Rosalind Franklin Fellow
Vakgebied
prof. dr. I. Hutter
Contact
Functie
Hoogleraar Demografie
Vakgebied
mortality, ageing, health determinants, lifestyle, smoking, modelling, projection, geographical differences
prof. dr. F. (Fanny) Janssen
Contact

Functie
Adjunct Hoogleraar (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Vakgebied
Rural education; 
Rural-urban mobility; 
Sociology of education; 
Rural youth.
E. (Eva) Maersk
Contact

Functie
PhD student
Thema's: plaatsverbondenheid, home-making, welbevinden, mobiliteit, gezondheidsvaardigheden, leefgemeenschappen 
Participanten: ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad 
Methodologie: kwalitatief onderzoek, participatieve benadering, geografische analyse (GIS)
dr. L.B. (Louise) Meijering
Contact
Functie
Universitair Docent Population Studies
levensloop, genetica, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie, vruchtbaarheid, partner-relaties, event history analyse
prof. dr. M.C. (Melinda) Mills
Contact
Functie
Hoogleraar
Economische en Sociale Geschiedenis, Economie, Demografie
dr. R.F.J. (Richard) Paping
Contact

Functie
Universitair docent
dr. M. (Marieke) van der Pers
Contact

Functie
Onderzoeker Lerarenopleiding, Promovendus Demografie
Residential (Im)mobility; Internal Migration; Population Geography; Housing; Multilevel Modelling
dr. M.J. (Michael) Thomas
Contact

Functie
Vakgebied
S. (Sergi) Trias Llimós
Contact

Functie
PhD Researcher
Vakgebied
International migration, demographic characteristics and behaviour of migrant populations, family formation, intergenerational relationships
Contact

Functie
Honorair hoogleraar Migratie en de levensloop
S.D. (Simon) Venema
Contact

Functie
Docent
Demografie, Economische Geografie, Economie
Intergenerationeel onderzoek  Armoede en omgaan met ongelijkheid  Vaardigheden en agency (Capability Approach)  Rol van sociale en culturele context  Etnografisch en participatief onderzoek
dr. S.S. (Sanne) Visser
Contact
Functie
Postdoc Intergenerationele Armoede in de Veenkoloniën
prof. dr. L.J.G. (Leo) van Wissen
Contact

Functie
Hoogleraar Economische Demografie
Vakgebied
printView this page in: English