Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Strafrecht & Criminologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Zie voor publicaties (deels full-text beschikbaar): http://xs4all.academia.edu/WardFerdinandusse.  
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Internationaal Strafrecht
Materieel en formeel strafrecht, in het bijzonder EU-strafrecht
mr. dr. W. (Pim) Geelhoed
Contact
Functie
Universitair docent straf- en strafprocesrecht
IT-recht, Cybercrime, Rechtstheorie, Mensenrechten in een digitale context
Contact

Functie
Docent / onderzoeker
Straf- en strafprocesrecht, bewijsrecht, deskundigenbewijs
mr. R.A. (Rolf) Hoving
Contact

Functie
Universitair docent
Contact

Functie
Docent en promovenda
Materieel, formeel en internationaal strafrecht; zedendelicten; mensenhandel
Contact

Functie
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht
materieel strafrecht, gevaarzettingsdelicten, gemeengevaarlijke misdrijven
mr. A. (Annieke) Nieuwenhuis
Contact

Functie
Promovenda/docent
Straf(proces)recht, waaronder Verkeersrecht en verkeerskunde
prof. dr. mr. M. (Rinus) Otte
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar Organisatie van de Rechtspleging
Nederlands straf(proces)recht, mensenrechten (EVRM),
strafrechtsvergelijking (o.a. Duits, Italiaans, Frans straf(proces)recht)
dr. mr. L.J.J. (Laura) Peters
Contact
Functie
Universitair docent
Contact

Functie
Universitair docent
Internationale misdrijven; internationale criminologie, internationaal strafrecht; internationaal humanitair recht; internationale vrede en veiligheid; mensenrechten; gewapende conflicten en terrorisme.Zie voor meer informatie: www.alettesmeulers.org
prof. dr. A.L. (Alette) Smeulers
Contact

Functie
hoogleraar strafrecht en criminologie van de internationale misdrijven
Belaging, art. 285b Sr
mr. A.B. (Anne-Berthe) van der Velde
Contact

Functie
PhD student
Wildlife Trafficking; Illicit Trade; Terrorist Finance; Illicit Finance and Money Laundering; Conflict Economies; African Studies (esp. Somalia, East Africa, and the Indian Ocean region)
dr. T.S. (Tim) Wittig
Contact

Functie
Assistant Professor of Globalisation Studies and Humanitarian Action
printOok beschikbaar in het: English