Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Biologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Structural Biology
cryo Electron Microscopy (cryo-EM)
Membrane Proteins
C. (Cristina) Batista Paulino, PhD
Contact
Functie
Assistant Professor, Head of cryo-EM unit
Neurogenetics, Pheromonal communication, social and sexual behaviours, reproduction, Drosophila.
prof. dr. J.C. (Jean-Christophe) Billeter
Contact

Functie
Associate professor Neurogenetics of social and sexual behaviour
K. (Karen) Bisschop, MSc
Contact

Functie
PhD student
Gedragsfysiologisch, farmacologisch en neurobiologisch pre-klinisch (dier-experimenteel) onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van individuele verschillen in sociale conflicthantering.
dr. S.F. (Sietse) de Boer
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
dr. A.S. (Ate) Boerema
Contact
Functie
Postdoctoral fellow
Ecologie en klimaatsverandering, Vogeltrek, Aanpassing aan veranderende omstandigheden, Populatie ecologie, Broedbiologie, Dispersie
prof. dr. ir. C. (Christiaan) Both
Contact

Functie
Onderzoeker
dr. S.W.M. (Sophia) Bruggeman
Contact

Functie
Rosalind Franklin fellow (scientist, junior group leader)
Clinical: reconstructive orthopedic surgery, children orthopedic surgery, knee surgery, foot and ankle surgery. Research: cartilage and bone reconstruction, biomaterials, infection related to biomaterialsClinical reserach: healthy ageing, analysis movement after prosthetic surgery, conservative treatment osteoartritis
Contact

Functie
Hoofd Afdeling Orthopedie UMCG
Gedragsfysiologisch, neurobiologisch en neuroendocrien pre-klinisch onderzoek naar gevolgen van sociale conflicten op lange-  en korte termijn. 
dr. B. (Bauke) Buwalda
Contact
Functie
universitair hoofddocent
Transcriptional, translational and post-translational control of gene regulation.

prof. dr. C.F. (Cor) Calkhoven
Contact

Functie
Professor
Ovarian Cancer Research
PI3K Signaling
ARID1A
Chromatin Remodeling
Patient-derived Xenografts
J.J. (Joost) Caumanns
Contact

Functie
PhD kandidaat Gynaecologische Oncologie
Molecular diagnostics of infectious diseases -Molecular Biology - Cell biology - Microbiology - Genomics - Next Generation Sequencing - Genotyping
dr. M.A. Chlebowicz
Contact

Functie
PostDoc
Aging, cancer, age-related disease, cellular senescence
dr. M. (Marco) Demaria
Contact

Functie
Vakgebied
Dierecologie, Ecofysiologie, Microbioom
dr. M.W. (Maurine) Dietz
Contact
Functie
Research Associate
- ageing models
- life history trade-offs 
- immunosenescence
- ecoimmunology
M.M.G. (Merijn) Driessen, MSc
Contact

Functie
PhD student
Cooperative breeding; Pedigree reconstruction; Evolution of personalities; Quantitative genetics; Senescence; Sexual selection and mate choice; Social behaviour; Women in science
Contact
Functie
Coaching en onderwijs voor promovendi
dr. C.M. (Corine) Eising
Contact
Functie
Beleidsmedewerker / PhD Coordinator
Transport processen in planten, CO2 opname in planten en algen, Stress fysiologie van planten, 
prof. dr. J.T.M. (J Theo M) Elzenga
Contact
Functie
Hoogleraar Ecofysiologie van Planten
Enzyme engineering, redox enzymology, biocatalysis
Y.H. (Yoran) Gerritsma
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
T.P. Gobbin, MSc
Contact

Functie
PhD student
Gedragsbiologie, gedragsontwikkeling en hormonen, persoonlijkheden bij dieren, gedragslateralizatie.
prof. dr. A.G.G. (Ton) Groothuis
Contact

Functie
Hoogleraar, director of the Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences
Learning and Memory, Hippocampal function, Synaptic plasticity, Sleep deprivation, Pharmacogenetics, Transgenic mouse models, Viral approaches, Long-term potentiation.
dr. R. (Robbert) Havekes
Contact

Functie
Assistant Professor
dr. D. (Deniz) Haydar
Contact
Functie
vakdidacticus biologie, docent/onderzoeker
Vakgebied
*  Chronobiology
*  Circannual rhythms
*  Clocks of wild organisms
*  Migration
*  Clock disruption
*  Evolution & ecology of timing
*  Seasonal biology
*  Environmental physiology
*  Ornithology
prof. dr. B. (Barbara) Helm
Contact
Functie
Associate Professor for Biological Rhythms of Natural Organisms
Vakgebied
Zelf-organisatie van social systemen
prof. dr. C.K. (Charlotte) Hemelrijk
Contact

Functie
Hoogleraar
Research support and strategy, grant writing support, ISO certification
dr. ing. M.H.W. (Michiel) Hooiveld
Contact
Functie
Stafadviseur / research coördinator, Bureau Onderzoek - Onderzoeksinstituut BCN-BRAIN / Onderzoekschool BCN, Cancer Research Center Groningen (CRCG), UMCG
prof. dr. G.J. (Gert) ter Horst
Contact

Functie
Directeur Neuroimaging Centrum (NIC)
Membrane Biophysics, Fluorescence Spectroscopy, Lipid-protein interactions, Super-resolution microscopy
Gedragsonderzoek aan samenwerking bij dieren
dr. S.A. (Sjouke Anne) Kingma
Contact

Functie
NWO Veni Research Fellow
Vakgebied
Microsurgery, Hepatocyte isolation, Microinjection, Histology
N.J. (Niels) Kloosterhuis
Contact
Functie
Non-coding RNAs, microRNAs, long non-coding RNAs (lncRNAs), B-cell lymphoma
dr. J.L. (Joost) Kluiver
Contact
Functie
Postdoc
A. Kohl-Menage, MSc
Contact
Functie
Onderwijscoördinator van MSc. Medical Pharmaceutical Sciences (MPS) en MSc. Biomedical Sciences (BMS)
Plant physiology, plant sulfur metabolism, air pollution and global change, abiotic and biotic stress
L.J. (Luit) de Kok
Contact

Functie
Associate Professor
Dynamics of parental behaviour
Early-life environment, social stress and individual behaviour
Physiology of life histories and senescence
Fitness consequences and heritability of life-history decisions
Conserving threatened species
Contact

Functie
Prof. dr. ir.
Endosomal transport, autophagy, behavioural neurogenetics, genetics, mitochondria, neurodegeneration
Contact

Functie
microRNA, endothelial dysfunction, endothelial-mesenchymal transition, epigenetics, Ezh2, MAPK7, Erk5, inflammation, endothelial cell, cardiac fibrosis, atherosclerosis, diabetic retinopathy.
Microscopie, Celbiologie, Gist, Onderzoek, Onderwijs, Peroxisomen
ing. A.M. (Arjen) Krikken
Contact
Functie
Staff Research Technician
Eilandjes van Langerhans
dr. J.K. (Janine) Kruit
Contact
Functie
Universitair docent
Contact
Functie
PhD candidate
Vakgebied
biologie, poolgebieden ecologie, ganzen, migratie
dr. M.J.J.E. (Maarten J J E) Loonen
Contact
Functie
Universitair hoofddocent Arctische Ecologie
animal behaviour, evolution of animal signals, sexual selection and mate choice, sensory ecology, phenotypic plasticity, speciation, biodiversity
dr. M.E. (Martine) Maan
Contact
Functie
Rosalind Franklin Fellow
B. (Beatriz) Marin Diaz
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Slaap, Circadiane Ritmiek, Stress, Hersenfuncties
dr. P. (Peter) Meerlo
Contact

Functie
Universitair Docent Neurobiologie
Laboratory animal sciences
Behavioral sciences
Nuclear medicine in the brain 
Rodents brain surgery 
Molecular biology 
Bioinformatics
Ageing biology
Invertebrate biology
Stem cell biology
dr. S.M. (Stijn) Mouton
Contact

Functie
Research Associate
Vakgebied
Ecologie, biodiversiteit, natuurbeheer, natuurbescherming, duurzame landschappen
prof. dr. H. (Han) Olff
Contact
Functie
Hoogleraar Ecologie
Vakgebied
Hematopoietic stem cells
dr. R.P. (Ronald) van Os
Contact

Functie
Onderzoeker
Chemical engineering, mathematical modelling, linear algebra and numerical analysis, scientific programming (Java, Python, MATLAB, Julia)
S. (Serdar) Ozsezen, MSc
Contact

Functie
Promovendus
G. (Gerrit) Potkamp, MSc
Contact

Functie
PhD student
Contact

Functie
Vakgebied
T. (Tom) Sarraude
Contact

Functie
PhD student
Leading Strategic Innovation in Organizations meer informatie
drs. G. (Govert) Schoof
Contact
Functie
Hoofd Geodienst
K.M. (Klaske) Schukken
Contact
Functie
Promovendus
Inflammation, vesicular transport, lipid metabolism, cholesterol transport, mouse transgenesis, liver disease
Ecologie, natuurbeheer, begrazingsonderzoek, plant-dier interacties, veldexperimenten
prof. dr. ir. C. (Chris) Smit
Contact
Functie
Associate Professor in Ecologie en Natuurbeheer
Vakgebied
Medische biologie
Contact

Functie
Promovendus
Immunologie, Ontsteking, autoimmuniteit, ANCA-geassocieerde Vasculitis
Fysiologie en ecologie van zeewier
prof. dr. K.R. (klaas) Timmermans
Contact

Functie
honorair hoogleraar Mariene Plantaardige Biomassa
Contact

Functie
Hoogleraar
Artistic Cognition
Human Cognition
Reflective Imagination
Behavioral Adaptation
dr. A. (Alejandra) Wah
Contact

Functie
Assistant Professor in Arts and Cognition
Chronobiology, Sleep, Aging, Neurodegeneration, Oncology, Mental Health
Theoretical Biology; Behaviour, Ecology, Evolution; Evolutionary Game Theory; Dynamical Systems; Cultural Evolution; Evolutionary Systems Biology.
E. (Elodie) Wilwert, M
Contact

Functie
PhD student
drs. D.E. (Dennis) Worst
Contact

Functie
Technicus/ analist/ visverzorger/ marien bioloog
Speciation, behaviour, sensory adaption, sexual selection and mate choice
D.S. (Shane) Wright, MSc
Contact

Functie
Contact

Functie
PhD student
printView this page in: English