Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Antropologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

dr. A. (Ajay) Bailey
Contact

Functie
Assistant Professor
Religie, seculariteit, ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, gender, seksualiteit, maatschappelijke organisaties, kennis valorisatie, polarisatie, diversiteit, Nederland, Oeganda , Oostelijk en Zuidelijk Afrika
dr. B.E. (Brenda) Bartelink
Contact

Functie
Senior Onderzoeker (postdoc)
socio-cultural anthropology, India (esp. Odisha)
theory and history of anthropology; anthropology of religion; indigenous religions; in relation to the aforementioned areas mainly the following topics: values, cosmology, ritual, food, death, cultural and religious change, Indian tribal (Adivasi) cultures, anthropology of India
dr. P. (Peter) Berger
Contact

Functie
Associate Professor of Indian Religions and the Anthropology of Religion
Religie in het dagelijks leven, pelgrimage studies,  antropologie van de islam, migratie & identiteit, moslims in de diaspora, Dialogical Self Theory, biografisch onderzoek
prof. dr. M.W. (Marjo) Buitelaar
Contact
Functie
Hoogleraar in de hedendaagse islam
Human and Social Sciences (Linguistics, Anthropology)

Living Labs (interdisciplinary R&D, human-machine interactions, sensors & senses) 

Linguistics (minority languages, multilingualism, fieldwork, linguistic anthropology, morphology, voice, prosody, Aymara, Andean languages)

Cognition (knowledge representation, semiotics, Umwelt, sensation, sensory experiences)
M.L. (Matt) Coler, PhD
Contact

Functie
Research Programme Manager & Asst. Professor
media anthropology, digital anthropology, social media, digital culture, 
E.I.G. (Elisabetta) Costa, PhD
Contact

Functie
Assistant Professor
Afrikastudies, internationale betrekkingen en ontwikkelingsproblematiek, cultureel erfgoed en ontwikkeling, niet-westerse geschiedenis; geschiedenis van de Europese expansie, geschiedenis van Nederlands buitenlands beleid (koloniale politiek), geschiedenis van internationale betrekkingen
dr. M.R. (Michel) Doortmont
Contact
Functie
Universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Afrikastudies
Sociolinguistics, Discourse Analysis, Multilingualism
Contact

Functie
Docent Qualitative Research Methods
Vakgebied
Social Impact Assessment, Community Resilience, Rural Development, Sustainable Mountain Development policies, programs and projects, participatory natural and cultural heritage management, post-disaster interventions.
Greek Archaeology
Aegean Bronze Age
Bioarchaeology: Human Osteology
Mortuary Theory
Integration of Science and Archaeology
Analysis and Interpretation of Secondary Burial
O.A. (Olivia A.) Jones, MA
Contact

Functie
PhD student
Archaeology and Anthropology of Circumpolar Peoples and Cultures
prof. dr. P.D. (Peter) Jordan
Contact

Functie
Islam, The Netherlands, Moroccan-Dutch Muslims, Funeral rituals, Sense of Belonging, Islam in Western Europe, Philosophy of Law, Transnational Belonging, Pilgrimage, Mecca
Ik doe kwalitatief onderzoek naar religie en secularisme in Nederland, recent met name met betrekking tot de thema's van gender en seksualiteit. Op dit moment leidt ik een project getiteld: "Sexuality, Religion and Secularism". Eerder onderzoek richtte zich op Catholicisme en hedendaagse spiritualiteit in Nederland en op Nigeriaanse Pinksternetwerken in Nederland en Europa. Daarnaast publiceer ik regelmatig methodologische en theoretische reflecties op de dilemma's die voort komen uit de kwalitatieve bestudering van religie, met name via participerende observatie.

Voor studenten: ik begeleid alleen studenten die kwalitatief onderzoek doen.
dr. K.E. (Kim) Knibbe
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Sociologie en Antropologie van Religie
Integrale en vergelijkende geschiedenis van buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa; Antropologie van religie; historische antropologie; geschiedenis en antropologie van elites.
prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Faculteit Letteren; bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen; emeritus hoogleraar RU Groningen, bijzondere leerstoel Historische antropologie en Antropologie van religie

​Research Interests:

Legal Anthropology
Christianity/ies
Publics and Counterpublics
Religious Publicity
Human Rights Law
Evangelicalism(s)
Morality & Values

Teaching:

Law & Religion: Anthropological Approaches
Religion and the Politics of Human Rights
Religion in the Public Domain
M.B. (Méadhbh) McIvor, PhD
Contact

Functie
Assistant Professor in Religion, Law and Human Rights
prof. dr. W.G. (Wil) Pansters
Contact

Functie
Hoogleraar Latijns Amerika, in het bijzonder Mexico
Social, political and institutional analysis, land tenure, land use planning, land governance, agricultural policy, public participation, integrated rural-urban development and planning, China-Africa development cooperation, aid effectiveness, China-EU cooperation in agriculture and environmental governance
dr. Y. (Yongjun) Zhao
Contact

Functie
Program Director, Faculty of Spatial Sciences at University of Groningen Yantai; Associate Professor of Development Planning and Governance
printOok beschikbaar in het: English