Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Antropologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Pilgrimage studies, Religious Tourism, Local Policy
dr. A. (Ajay) Bailey
Contact

Functie
Assistant Professor
Religie, seculariteit, ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, gender, seksualiteit, maatschappelijke organisaties, kennis valorisatie, polarisatie, diversiteit, Nederland, Oeganda , Oostelijk en Zuidelijk Afrika
dr. B.E. (Brenda) Bartelink
Contact

Functie
Senior Onderzoeker (postdoc)
socio-cultural anthropology, India (esp. Odisha)
theory and history of anthropology; anthropology of religion; indigenous religions; in relation to the aforementioned areas mainly the following topics: values, cosmology, ritual, food, death, cultural and religious change, Indian tribal (Adivasi) cultures, anthropology of India
dr. P. (Peter) Berger
Contact

Functie
Associate Professor of Indian Religions and the Anthropology of Religion
Religie in het dagelijks leven, pelgrimage studies,  antropologie van de islam, migratie & identiteit, moslims in de diaspora, Dialogical Self Theory, biografisch onderzoek
prof. dr. M.W. (Marjo) Buitelaar
Contact
Functie
Hoogleraar in de hedendaagse islam
Human and Social Sciences (Linguistics, Anthropology)

Living Labs (interdisciplinary R&D, human-machine interactions, sensors & senses) 

Linguistics (minority languages, multilingualism, fieldwork, linguistic anthropology, morphology, voice, prosody, Aymara, Andean languages)

Cognition (knowledge representation, semiotics, Umwelt, sensation, sensory experiences)
M.L. (Matt) Coler, PhD
Contact

Functie
Research Programme Manager & Asst. Professor
Digital anthropology; digital ethnography; digital culture; forced migration; media anthropology; Middle-East; mobility and digital media; politics; Turkey; social media;
E.I.G. (Elisabetta) Costa, PhD
Contact

Functie
Assistant Professor
Vakgebied
Environmental archaeology; zooarchaeology; ethnoarchaeology; human ecology; Arctic North American prehistory; Neo-Inuit culture; traditional ecological knowledge and Inuit Qaujimajatuqangit
S.P.A. (Sean) Desjardins, PhD
Contact

Functie
Postdoctoraal Onderzoeker
Afrikastudies, internationale betrekkingen en ontwikkelingsproblematiek, cultureel erfgoed en ontwikkeling, niet-westerse geschiedenis; geschiedenis van de Europese expansie, geschiedenis van Nederlands buitenlands beleid (koloniale politiek), geschiedenis van internationale betrekkingen
dr. M.R. (Michel) Doortmont
Contact
Functie
Universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Afrikastudies
Sociolinguistics, Discourse Analysis, Multilingualism
Ethnography, African studies, Children and youth, Migration, Diversity&inclusion, Applied anthropology
drs. I. (Imke) Gooskens
Contact

Functie
Lecturer Qualitative Research Methods
Media Studies/Anthropology, Digital Anthropology, Anthropology of Technology, Material Culture Studies, Visual Anthropology, Ethnography
Contact

Functie
Universitair Docent
Social Impact Assessment, Community Resilience, Rural Development, Sustainable Mountain Development policies, programs and projects, participatory natural and cultural heritage management, post-disaster interventions.
Greek Archaeology
Aegean Bronze Age
Bioarchaeology: Human Osteology
Mortuary Theory
Integration of Science and Archaeology
Analysis and Interpretation of Secondary Burial
O.A. (Olivia A.) Jones, MA
Contact

Functie
PhD student
Archaeology and Anthropology of Circumpolar Peoples and Cultures
prof. dr. P.D. (Peter) Jordan
Contact

Functie
Ik doe kwalitatief onderzoek naar religie en secularisme in Nederland, recent met name met betrekking tot de thema's van gender en seksualiteit. Op dit moment leidt ik een project getiteld: "Sexuality, Religion and Secularism". Eerder onderzoek richtte zich op Catholicisme en hedendaagse spiritualiteit in Nederland en op Nigeriaanse Pinksternetwerken in Nederland en Europa. Daarnaast publiceer ik regelmatig methodologische en theoretische reflecties op de dilemma's die voort komen uit de kwalitatieve bestudering van religie, met name via participerende observatie.

Voor studenten: ik begeleid alleen studenten die kwalitatief onderzoek doen.
dr. K.E. (Kim) Knibbe
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Sociologie en Antropologie van Religie
Integrale en vergelijkende geschiedenis van buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa; Antropologie van religie; historische antropologie; geschiedenis en antropologie van elites.
prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Faculteit Letteren; bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen; emeritus hoogleraar RU Groningen, bijzondere leerstoel Historische antropologie en Antropologie van religie
Dood studies, Rituele studies, Religiepsychologie, Religieuze diversiteit, Antropologie van de religie
dr. B.M.H.P. (Brenda) Mathijssen
Contact

Functie
Universitair Docent Godsdienstpsychologie
Research Interests:

Legal Anthropology    
Christianity/ies    
Publics and Counterpublics    
Religious Publicity    
Human Rights Law    
Evangelicalism(s)    
Morality & Values    

Teaching:

Law & Religion: Anthropological Approaches    
Religion and the Politics of Human Rights    
Religion in the Public Domain    
Contested Humanity    
Cultural Impact of Religion: Working with Sources
Cultural Impact of Religion: BA Thesis Seminar

Under Contract: 

Princeton University Press. The Law and the Prophets: Public Christianity and Legal Theology in Contemporary England. (First monograph; working title.)

Recent Publications:       

2018. Human Rights and Broken Cisterns: Counterpublic Christianity and Rights-Based Discourse in Contemporary England. Ethnos: Journal of Anthropology (DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00141844.2017.1420671). 

2018. Religious Freedom and the Politics of Empire. Religious Studies Review 44(1): 57-63 (DOI: http://dx.doi.org/10.1111/rsr.13410). 

2018. The Impossibility of Religious Freedom: ‘Legal Religion’ and its Discontents. In Law and Religion – Leading Works. Abingdon, Oxford: Routledge, pgs. 97-113. 

2017. Emoji Dei: Religious Iconography in the Digital Age. Bulletin for the Study of Religion 46(3-4): 56-61 (first author; co-written with Richard Amesbury). (DOI: http://dx.doi.org/1558/bsor.32715.) 

2017. Nothing Outside the Text? Religion and its Others in Emoji Discourse. Bulletin for the Study of Religion 46(3-4): 64-65 (first author; co-written with Richard Amesbury). (DOI: http://dx.doi.org/1558/bsor.34261.) 

2015. Carnal Exhibitions: Material Religion and the European Court of Human Rights. Ecclesiastical Law Journal 17(1): 3-14 (DOI:  http://dx.doi.org/10.1017/S0956618X14000866 ).


Public Scholarship:       

2018. Something There Is That Doesn’t Love a Wall. Public Books (URL: https://www.publicbooks.org/something-there-is-that-doesnt-love-a-wall/ ).  

2018. Good Publicity? Public Theology in an Age of Public Shame. Political Theology Network (URL: https://politicaltheology.com/good-publicity-public-theology-in-an-age-of-public-shame/?fbclid=IwAR3u4Z0DfI02936RsaAcnIVROsXSun2eMeleVrsR3gnXCKD6DrRVzm2lub4 ).

2018. Circumscribing the Body Politic: Circumcision, Religious Freedom, and Identity in Europe.   The Religion Factor ( URL https://www.rug.nl/research/centre-for-religious-studies/religion-conflict-globalization/blog/circumscribing-the-body-politic-circumcision-religious-freedom-and-identity-in-europe-29-03-2018 ). 

2017. Boredom in the Court. Religion: Going Public (URL: http://religiongoingpublic.com/archive/2017/boredom-in-the-court/ ).  

2016. The Rise of Religious Litigation: Courts and the Generation of Religious Publicity. LSE Religion and the Public Sphere Blog. (URL: http://blogs.lse.ac.uk/religionpublicsphere/2016/08/01/the-rise-of-litigious-religion-courts-and-the-generation-of-religious-publicity/ ).
M.B. (Méadhbh) McIvor, PhD
Contact

Functie
Assistant Professor in Religion, Law and Human Rights
Social, political and institutional analysis, land tenure, land use planning, land governance, agricultural policy, public participation, civic engagement, public-private-partnership, integrated rural-urban development and planning, China-Africa development cooperation, aid effectiveness, South-South development cooperation, China-EU cooperation in agriculture and environmental governance
dr. Y. (Yongjun) Zhao
Contact

Functie
International Cooperation Adviser; Associate Professor in Integrated Rural-Urban Development and Governance
Anthropology of Religion, Religion and Society of modern India, Hinduism, Material Culture, Jagannath Tradition, Ritual Studies, Anthropology of Economy
Contact

Functie
PhD student
printView this page in: English