Skip to ContentSkip to Navigation
About usPartnershipsResearch collaborationOnderzoek Energietransitie

Energietransitie in de provincie Groningen

Onderzoek naar energietransitie in de Provincie Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onafhankelijk onderzoek naar de mening van mensen over energietransitie. We zijn geïnteresseerd in uw mening over de energietransitie en windenergie in de provincie Groningen. Wij verspreiden vragenlijsten willekeurig in de hele provincie. U bent uitgenodigd om mee te doen omdat u in de provincie Groningen woont. Uw deelname is geheel vertrouwelijk : de resultaten zijn niet tot u persoonlijk te herleiden. De RUG zal de conclusies van dit onderzoek bekendmaken in de loop van 2019. Dit onderzoek is medegefinancierd door de Provincie Groningen. Via deze site houden we u op de hoogte over het onderzoek.

Wat is energietransitie?

Om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken wordt ernaar gestreefd om in 2050 alle energie in de provincie Groningen op een duurzame manier op te wekken. Fossiele energiebronnen zoals steenkool, olie en aardgas kunnen bijvoorbeeld worden vervangen door zonne- en windenergie, geothermie (oftewel aardwarmte) en biomassa (verbranden van organisch materiaal). Deze verandering wordt ook wel energietransitie genoemd.

Inhoud van de vragenlijst

We zullen een aantal vragen stellen over uw mening over de energietransitie en windenergie in het algemeen en specifiek in de provincie Groningen. We besteden wat meer aandacht aan windenergie op land, omdat hierover veel gediscussieerd wordt. Tot slot vragen we naar enkele persoonlijke gegevens om na te gaan welke groepen in de maatschappij deel hebben genomen aan dit onderzoek. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.

Deelname aan het onderzoek

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 25-30 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen, het gaat om uw mening. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt op ieder moment stoppen met uw deelname door de vragenlijst niet (verder) in te vullen. U kunt vragen over deze vragenlijst stellen aan de onderzoeksmedewerker die de vragenlijst komt ophalen. U kunt ook contact opnemen met de hoofdonderzoekers dr. Goda Perlaviciute en dr. Lorenzo Squintani, via onderzoekenergietransitie@rug.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 050 363 7618 of 050 363 5689.

Laatst gewijzigd:06 juni 2019 08:49