Skip to ContentSkip to Navigation
About usPartnershipsResearch collaborationOnderzoek Energietransitie

Een gasvrij Vinkhuizen-Noord

Binnenkort moeten de gaspijpen in Vinkhuizen-Noord worden vervangen. Dit biedt kansen om een warmtenet aan te leggen om Vinkhuizen-Noord gasvrij te maken.

Wat betekent een gasvrij Vinkhuizen-Noord?

Om de opwarming van de aarde te verminderen is het nodig om aardgas te vervangen door duurzame energiebronnen. De Gemeente Groningen onderzoekt verschillende mogelijkheden voor de wijken in Groningen om duurzame energie te gebruiken. In Vinkhuizen-Noord kan dit door middel van een warmtenet. In een warmtenet kan water worden verwarmd door duurzame energiebronnen in plaats van gas, zoals restwarmte van industrie, aardwarmte (geothermie), warmte van oppervlaktewater en wellicht uit de riolering, en van zonne- en windenergie. Dit kan door bewoners worden gebruikt on hun huizen en water te verwarmen (zie afbeelding).

Onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onafhankelijk onderzoek naar de mening van de inwoners over een gasvrij Vinkhuizen-Noord. Wij verspreiden deze vragenlijst in deze wijk, daarom bent U als inwoner ook uitgenodigd om mee te doen. Uw deelname is geheel vertrouwelijk: de resultaten zijn niet tot u persoonlijk te herleiden. De RUG zal de conclusies van dit onderzoek bekendmaken in de loop van 2019. Dit onderzoek is medegefinancierd door de Gemeente Groningen.

Inhoud van de vragenlijst

We zullen een aantal vragen stellen over uw mening over een gasvrij Vinkhuizen-Noord en over een warmtenet. Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen, het gaat om uw mening. Tot slot vragen we naar enkele persoonlijke gegevens om na te gaan of de deelnemers een goede afspiegeling zijn van de inwoners in Vinkhuizen-Noord. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. Uw adres wordt alleen gebruikt voor dataverzameling en wordt daarna gewist.

Deelname aan het onderzoek

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt op ieder moment stoppen met uw deelname door de vragenlijst niet (verder) in te vullen. U kunt vragen over deze vragenlijst stellen aan de onderzoeksmedewerker die de vragenlijst komt ophalen. U kunt ook contact opnemen met de hoofdonderzoekers dr. Goda Perlaviciute en dr. Lorenzo Squintani, via onderzoekenergietransitie@rug.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 050 363 7618 of 050 363 5689.

Laatst gewijzigd:06 juni 2019 09:39