Skip to ContentSkip to Navigation
About usPartnershipsPartners in the region

Regionale samenwerking

Binnen de eigen regio kiest de RUG voor een nauwe samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs, het noordelijk voortgezet onderwijs, de overheden en het bedrijfsleven:

City of Talent
City of Talent, het samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Gemeente Groningen, UMCG en Hanzehogeschool. Belangrijke thema's zijn Energy en Healthy Ageing
Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap (CVO)

Samenwerking met het bedrijfsleven zorgt er voor dat onderzoek dichter bij de markt zit en daardoor beter toepasbaar is voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten. De RUG werkt samen in het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap (CVO) waarmee ze zich inzet voor een breed scala van activiteiten op het gebied van ondernemerschap en valorisatie.

EPI-kenniscentrum

EPI-kenniscentrum is een kennis- en praktijkcentrum op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. De missie van EPI-kenniscentrum is de inwoners van de provincie Groningen helpen in het herstellen van hun beschadigde woningen en ervoor zorgen dat zij bevingsveilig kunnen wonen.  

Groningen Congres Bureau
U wilt een succesvol congres. Met een partner ter plekke is alles veel gemakkelijker te organiseren. Voor de drie Noordelijke provincies is het Groningen Congres Bureau uw logische partner.
HBO-Noord

Tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool Drenthe, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Christelijke Hogeschool Nederland en het Van Hall instituut vindt regelmatig overleg plaats.

Noorderlink
Noorderlink is een samenwerkingsverband tussen de grootste werkgevers in Groningen en Drenthe. De RUG heeft een belangrijk aandeel geleverd in de ontwikkeling van Noorderlink.
printView this page in: English