Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working with us Information for new staff

De RUG als werkgever

Informatie voor nieuwe medewerkers

Welkom bij de Rijksuniversiteit Groningen!

Op deze pagina kunt u alle informatie downloaden die u als nieuwe medewerker nodig heeft. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met HR Information Desk van HR Services, tel. 050 363 9191.

NB: De Wet op de Identificatieplicht vereist van werkgevers in Nederland dat nieuwe medewerkers ook persoonlijk hun identiteitsbewijs moeten tonen. Bij de Rijksuniversiteit Groningen kunt u hiervoor terecht bij de HR Information Desk, 2e verdieping westvleugel Academiegebouw, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen.
De medewerkers van de HR Information Desk controleren de geldigheid van uw identiteitsbewijs en maken een kopie van het document voor uw persoonsdossier.

U moet zich op uw werk altijd kunnen identificeren. U moet zich kunnen identificeren met uw originele identiteitsbewijs. Op de werkvloer mag u ook gebruikmaken van het Nederlandse of Europese rijbewijs. Voor meer info: Rijksoverheid.nl

Formulieren om in te vullen voordat u in dienst komt:
Integriteit (waaronder Nevenwerkzaamheden)
  1. De gedrags- en integriteitscodes en procedures van Werkgever alsmede toekomstige wijzigingen hiervan zijn op deze overeenkomst van toepassing en vormen hiermee één geheel. De gedrags- en integriteitscodes zijn te raadplegen via www.rug.nl/integriteit
  2. Met inachtneming van het bepaalde in de Sectorale regeling nevenwerkzaamheden dient Werknemer vooraf de nevenwerkzaamheden te melden bij zijn of haar leidinggevende. Nevenwerkzaamheden mogen worden verricht nadat hiervoor toestemming is verkregen van het faculteitsbestuur of de directie van de eenheid waar Werknemer werkzaam is. Nadere informatie en het meldingsformulier zijn te vinden op de pagina nevenwerkzaamheden.
  3. De (arbeidsvoorwaarden)regelingen van Werkgever alsmede toekomstige wijzigingen hiervan zijn op deze overeenkomst van toepassing en vormen hiermee één geheel. Informatie hierover is te vinden op de pagina arbeidsvoorwaarden.
Welkom! Het kennisprogramma van de RUG voor nieuwkomers

Het College van Bestuur vindt het van belang dat nieuwkomers aan de RUG niet alleen hun directe werk- of leeromgeving leren kennen, maar ook weten waar de universiteit voor staat. Daarom organiseert de RUG vier keer per jaar een Welkom!-bijeenkomst voor nieuwe medewerkers en promotiestudenten in de vorm van een informeel ontbijt.

Informatie en aanmelding op de pagina Welkom!-bijeenkomst.

Partners van (nieuwe, wetenschappelijke) medewerkers komen in aanmerking voor Dual-Career Support als het voornemen bestaat om naar Groningen te verhuizen.

Laatst gewijzigd:27 mei 2020 12:45
printView this page in: English