Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Promovendus Alcohol Regulering (1,0 fte) (V24.0271)

Functieomschrijving

RUG Faculteit Rechtsgeleerdheid is op zoek naar een Promovendus (1 fte)

Ben je een (bijna) afgestudeerd jurist en wil je als gepassioneerde enthousiaste promovendus je universitaire carrière beginnen? Heb je affiniteit met de regulering van verdovende middelen (alcohol, tabak en drugs) en gezondheidsrecht? Dan is dit een interessant project voor jou! De vakgroepen Transboundary Legal Studies (Groningen Centre for Health Law) en Algemene Rechtswetenschap van de Faculteit Rechtsgeleerdheid bieden je de mogelijkheid om vier jaar als promovendus aan de slag te gaan.

Voor een project gefinancierd door ZonMw (financieringsorganisatie gezondheidsonderzoek) zijn wij op zoek naar een promovendus in de rechtsgeleerdheid. Het project is getiteld 'Alcohol Regulering: navigeren tussen toestaan en verbieden’.

In het project ga je op zoek naar de optimale manier om alcohol te reguleren op een schaal van toestaan tot verbieden en onderzoek je de mogelijkheden van een internationaal Alcoholverdrag. Je onderzoekt het huidige juridische kader op internationaal, Europees en nationaal niveau; je trekt een vergelijking met de regulering van andere verdovende middelen, zoals tabak en cannabis en je vergelijkt de regulering van alcohol in Nederland met de regulering van alcohol in Australië. Daarnaast maak je gebruik van de wetenschappelijke kennis over gezondheid(srecht) en zoek je de interactie met nationale beleidsmakers op het gebied van alcoholpreventie.

Van de promovendus wordt verwacht dat hij/zij met gedrevenheid onderzoek verricht. Er wordt verwacht dat hij/zij een proefschrift schrijft, hetzij in de vorm van een monografie, hetzij in de vorm van peer reviewed artikelen. De promovendus zal conferenties en workshops bijwonen en organiseren, en (beperkte) onderwijsactiviteiten verrichten die verband houden met gezondheidsrecht of reguleringsvraagstukken.

Van de promovendus wordt ook verwacht dat hij/zij actief deelneemt aan de vakgroepen Transboundary Legal Studies en Algemene Rechtswetenschap, beide levendige juridische multidisciplinaire vakgroepen.

De promovendus zal deelnemen aan het facultaire opleidingsprogramma voor promovendi dat wordt georganiseerd door de Groningen Graduate School of Law (GGSL): https://www.rug.nl/research/gradschool-law/.

Dit trainingsprogramma stelt de promovendus in staat deel te nemen aan workshops en seminars die aansluiten bij zijn/haar onderzoeksinteresse.

Het promotieonderzoek zal worden begeleid door prof. mr. dr. Brigit Toebes (hoogleraar bij de vakgroep Transboundary Legal Studies) en mr. dr. Michelle Bruijn (universitair hoofddocent bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschap). Daarnaast word je begeleid door dr. Carmen Voogt van het Trimbos-instituut en verricht je een onderzoeksstage bij het Australische Centre for Alcohol Policy Research (CAPR) in Melbourne onder begeleiding van dr. Koen Smit. De Aletta Jacobs School of Public Health speelt een rol bij het organiseren van conferenties, workshops en de vertaling van het project naar de samenleving.

Functie-eisen

 • aantoonbare affiniteit met internationaal, Europees en Nederlands (gezondheids)recht; affiniteit met middelenpreventie is een pré
 • affiniteit met juridisch onderzoek, inclusief rechtsvergelijkend onderzoek
 • bereidheid om in interdisciplinair verband en in beleidsmatige setting te opereren
 • een (bijna) afgeronde universitaire studie Rechtsgeleerdheid
 • onderzoeksactiviteiten in het verleden gelden als een pré
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels.

Competenties

 • analytisch denkvermogen
 • communicatievaardigheden
 • resultaatgerichtheid
 • kritische onderzoekshouding
 • doorzettingsvermogen
 • presentatievaardigheden.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten

 • een bruto startsalaris van minimaal € 2.770,- gedurende het eerste jaar met een maximum van € 3.539,- het 4e jaar
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 4 jaar
 • de Rijksuniversiteit Groningen heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: 1 oktober 2024

Sollicitatie

De startdatum van de functie is 1 oktober 2024. Voor de volledige versie van het projectvoorstel kun je per e-mail contact opnemen met dr. Michelle Bruijn, l.m.bruijn rug.nl

Je kunt solliciteren door het invullen van het online sollicitatieformulier. We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 30 mei 2024. Je sollicitatie komt samen met:

 • een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je dit onderzoek wilt doen en waarom jij daar bij uitstek voor geschikt bent
 • een curriculum vitae, inclusief lijst van publicaties (indien van toepassing)
 • een cijfer- c.q. resultatenlijst van de behaalde bachelor en master (samengevoegd tot één document)
 • de naam van twee referenten die we eventueel mogen benaderen en/of twee aanbevelingsbrieven.

Veelbelovende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken die in juni 2024 zullen plaatsvinden, mogelijk in twee rondes.

Het is ook mogelijk om op afstand een gesprek te voeren.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Prof. mr. B.C.A. Toebes, b.c.a.toebes rug.nl

Bovenstaand(e) e-mailadres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature