Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Docent Sociologie (0,5 fte) (V23.0729)

Functieomschrijving

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een Docent op het gebied van de Medische Sociologie. Deze tijdelijke positie voor de periode vanaf 1-2-2024 tot 1-8-2024 is binnen Sociologie.

In het onderwijs wordt van de kandidaat verwacht dat je zelfstandig onderwijs verzorgt van reeds ontwikkelde en reguliere onderwijsonderdelen in het Bachelor programma. Het gaat hier specifiek om de vakken Medische Sociologie (tweede en derde jaar bachelor) en het Project Medisch (tweede jaar bachelor). In het vak Medische Sociologie is het hoorcollege de voornaamste werkvorm. Het Project Medisch heeft een projectopzet waarin studenten onder begeleiding van de docent samenwerken aan een van een externe partij afkomstige opdracht. Beide vakken worden in het Nederlands gegeven en zijn keuzevakken. Project Medisch wordt ieder jaar door ongeveer 20 studenten gevolgd en Medische Sociologie door ruim het dubbele daarvan.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 800 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

De vakgroep Sociologie is onderdeel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De vakgroep verzorgt een bachelor en een masteropleiding Sociologie. Het onderzoeksprogramma is gegroepeerd rondom vijf thema’s en maakt deel uit van twee landelijke onderzoekscentra. De studentinstroom bedraagt jaarlijks ruim 100 in de BA en ongeveer 50 in de MA.

Functie-eisen

  • afgeronde master in de Sociale en Gedragswetenschappen, met aantoonbare expertise op het gebied van de Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg
  • ervaring met en interesse in het verzorgen van onderwijs aan BA-studenten
  • interesse in verschillende onderwijsmethodes
  • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands
  • het bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) strekt tot aanbeveling
  • goede sociale en communicatieve vaardigheden en goed kunnen werken in teamverband
  • ervaring met het onderhouden van goede contacten met externe maatschappelijke partijen (b.v. opdrachtgevers) is een pre
  • belangrijke competenties in deze functie zijn analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.226,- en maximaal € 5.090,- (schaal 10) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Functie-indeling in het UFO functieprofiel van Docent 4
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
• een tijdelijk dienstverband voor de duur van 6 maanden.

Ingangsdatum: 1 februari 2024

Het uit te voeren onderwijs begint op bovenstaande datum. In de omvang van het dienstverband is rekening gehouden met de nodige voorbereidingstijd. De kandidaat zou dus bereid moeten zijn in de aanloop naar het begin van het contract de onderwijsuitvoering voor te bereiden.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 1 december 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Jacob Dijkstra, onderwijsdirecteur Sociologie, j.dijkstra rug.nl

Bovenstaand(e) e-mailadres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature