Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Immunoloog/deskundige op het gebied van stofwisseling DEC-RUG (V23.0348)

Functieomschrijving

De Dierexperimentencommissie van de RUG (DEC-RUG) verricht de ethische toets op dierproeven van de RUG en het Universitair Medisch Centrum Groningen en adviseert de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) hierover. De DEC-RUG beoordeelt wetenschappelijke en ethische aspecten van projectvergunningsaanvragen (± 30/jaar) waarbij met proefdieren gewerkt wordt. Ze beoordeelt het onderzoeksplan en gaat na of het belang van een dierproef opweegt tegen het ongerief dat de betrokken proefdieren ondervinden (http://www.rug.nl/umcg/dec).

De DEC-RUG komt elf keer per jaar bijeen. Per vergadering nemen de werkzaamheden gemiddeld ruim 1 dag in beslag (inclusief voorbereiding).

Functie-eisen

U heeft een afgeronde wetenschappelijke opleiding in het vakgebied immunologie, (dier)fysiologie met het accent op metabolisme. U heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring met wetenschappelijke en ethische afwegingen betreffende dierproeven en goede communicatieve vaardigheden zowel in de Nederlandse als Engelse taal.

Deze functie kan worden gecombineerd met een dienstverband bij de RUG dan wel het UMCG.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

U wordt benoemd door het College van Bestuur RUG. Aan het lidmaatschap van de DEC-RUG is een financiële vergoeding verbonden.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 16 juni 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 27 juni 2023.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Mevrouw J.E.T. van Wamel, ambtelijk secretaris DEC-RUG,

Bovenstaand(e) e-mailadres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature