Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Bijzonder Hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden (V23.0174)

Functieomschrijving

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met rond de 5.000 studenten en bijna 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Het toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden vormt in toenemende mate een belangrijk thema binnen het strafrecht. In 2018 is om die reden, op verzoek van het College van procureurs-generaal en vanwege de Stichting tot bevordering van onderwijs en onderzoek in de strafrechtswetenschappen, een bijzondere leerstoel Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden aan de Rijksuniversiteit Groningen in het leven geroepen. Met het verlopen van de termijn van de huidige leerstoelhouder valt de bestaande leerstoel Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden vacant. Het bestuur van de Stichting tot bevordering van onderwijs en onderzoek in de strafrechtswetenschappen en het bestuur
van de faculteit hebben ingestemd met een continuering van de leerstoel. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt daarom een bijzonder hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden (0,2 fte).

Wij bieden een interessante functie binnen de vakgroep Strafrecht en Criminologie. Het toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden heeft in de strafrechtspraktijk de afgelopen jaren een snelgroeiende rol gekregen, in verschillende vormen (door onder andere de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, de beklagkamers van de Gerechtshoven en het Openbaar Ministerie zelf). De verschillende vormen van toezicht zullen aan belang blijven winnen. De leerstoel richt zich op de bestudering van de specifieke juridische merites van de verschillende toezichtvormen, op hun onderlinge verhouding gelet op mogelijke onderlinge conflicten en op de strafvorderlijke grondslagen van de toezichtvormen. De bijzondere leerstoel zal wat betreft het onderzoek worden ondergebracht in het programma Effective Criminal Law. De onderwijstaak concentreert zich op de masterfase van zowel het Nederlandstalige- als Engelstalige programma.

Functie-eisen

Wij zoeken een collega met een brede en diepgaande kennis van het toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden en die zo mogelijk werkzaam is op dit gebied bij het Openbaar Ministerie dan wel bij een van de toezichthouders van het Openbaar Ministerie; met affiniteit met onderwijs en aantoonbare didactische kwaliteiten; een ruime onderzoekservaring blijkend uit een dissertatie en een substantiële lijst van andere publicaties; bij voorkeur ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten; ervaring met het begeleiden van promovendi; en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

De leerstoel is onbezoldigd. De benoemingstermijn is vijf jaar met eenmalige mogelijkheid van herbenoeming.

Aanvangsdatum: 1 september 2023. Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport via fb-rechten rug.nl opvragen.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 30 maart 2023, uitsluitend aan de hand van het online sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof.mr. W.D. Kolkman, voorzitter benoemingsadviescommissie, 050-3635700, w.d.kolkman rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature