Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

(Junior) Onderzoeker (0,9 fte) (V23.0055)

Functieomschrijving

We zoeken een onderzoeker voor een door ZonMw gesubsidieerd project 'Na Verloop Van Tijd (NVVT)’: een onderzoek naar de duurzame implementatie van Programma Perspectief (PP).

PP is een evidence based interventie speciaal ontwikkeld voor de opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. De interventie gaat uit van de normatieve visie dat ook deze mensen, net als ieder ander, recht hebben op ondersteuning waarbij zij maximaal kunnen leren en ontwikkelen, hoe minimaal de mogelijkheden hiervoor ook lijken.

We weten uit talrijke studies vanaf 1993 dat PP werkt én hoe de resultaten bereikt kunnen worden. In de praktijk komen signalen dat er van de werkwijze wordt afgeweken. Het is echter niet duidelijk hoe en waarom dat gebeurt. Analyse van de huidige praktijk moet hier meer inzicht in geven om zo inzicht te krijgen in hoe de implementatie in de praktijk van de interventie, ook op lange termijn te waarborgen. We bereiken dit in 4 deelstudies: 1. Bevragen van de huidige praktijk hoe de interventie wordt uitgevoerd 2. Samen met de praktijk ontwikkelen van het verbeteren van de implementatie. 3. Opnieuw implementeren van de interventie én evalueren in hoeverre dit leidt tot de beoogde effecten. 4. Kennis delen met de praktijk.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/.

Binnen de basiseenheid ''Orthopedagogiek Leren & Ontwikkelen'' van de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen (PEDON) wordt onder andere onderzoek uitgevoerd op het domein van de opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen vanuit de Academische Werkplaats EMB (AW EMB).

De AW EMB is een samenwerkingsverband tussen vier partners: Rijksuniversiteit Groningen, ’s Heeren Loo, Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio. De focus van de AW EMB richt zich op de kennisontwikkeling rondom de zorg en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en hun naasten waarbij we ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis samenbrengen vanuit verschillende disciplines waaronder naasten. Het onderzoeksprogramma van de AW EMB richt zich binnen de thema’s als lichamelijke- en geestelijke gezondheid, participatie, inclusie en (gezins)kwaliteit van bestaan op drie niveaus:

 • Ontwikkeling, toetsing en toepassing van practice en evidence based interventies.
 • Genereren van fundamentele kennis om de praktijk beter te kunnen ondersteunen bij de inzet van interventies.
 • Optimaliseren van de ‘context’; omgevingsaspecten van de ondersteuning.

Functie-eisen

We zoeken een (junior) onderzoeker om dit huidige 2- jarige project uit te voeren. Je werkt in een team dat bestaat uit andere onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. Je krijgt een aanstelling bij de RUG en bent mede onderdeel van de AW EMB (zie www.aw-emb.nl). De nieuw aan te stellen onderzoeker dient, om het bestaande team aan te vullen en het onderzoek NVVT uit te voeren, te voldoen aan het volgende profiel:

 • een master in de sociale wetenschappen en/of gezondheidswetenschappen
 • affiniteit met (praktijkgericht onderzoek naar) mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten
 • praktijkervaring met het werken met Programma Perspectief is een pré
 • communicatief vaardig, sterk in projectmanagement: het is een complex project met veel activiteiten en partners binnen zowel de wetenschap als praktijk. Het schakelen tussen beide 'werelden' vraagt van de onderzoeker zowel een analytische blik als een praktische vertaling hiervan
 • je werkt zelfstandig, methodisch, ordelijk en systematisch en gaat integer om met vertrouwelijke persoons- en onderzoeksgegevens
 • ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek en het analyseren van kwalitatieve data is een pré
 • aantoonbare capaciteiten op de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
 • goede verbale en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels.

Mogelijkheden om het 2- jarig project te verlengen tot een vierjarig promotieonderzoek, uitmondend in een proefschrift met vier internationale publicaties worden verkend.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.960,- en maximaal € 3.557,- (schaal 10.4) bruto per maand bij een fulltime dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
 • aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
 • functie indeling in het UFO functieprofiel van Onderzoeker 4
 • een tijdelijk dienstverband met een omvang van 0,9 fte voor de duur van 24 maanden.

Ingangsdatum: in overleg in het voorjaar 2023

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 13 februari 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De selectiegesprekken vinden plaats op 16 februari 2023.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Dr. A. ten Brug, 06-31984985, a.ten.brug rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature