Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Postdoc onderzoeker op het gebied van de Friese letterkunde (0,5 - 1,0 fte) (V23.0039)

Functieomschrijving

Postdoc Friese letterkunde
Ter versterking van ons onderzoek op het gebied van de Friese letterkunde zoeken we een gepromoveerde literatuurwetenschapper die goed ingevoerd is in de Friese literatuur, geschiedenis en cultuur en zelfstandig een onderzoeksproject op kan zetten en uit kan voeren.

We nodigen je uit om zelf met ideeën te komen voor het onderzoeksproject. We verwelkomen zowel theoretische, empirische als vergelijkende benaderingen, maar zien het liefst een gecombineerde benadering, waarbij we het meenemen van de volgende aspecten in het bijzonder van belang achten:

 • Maatschappelijke relevantie

Het onderzoek biedt inzicht in de rol en positie van de Friese letterkunde in de maatschappij, in relatie tot thema’s zoals cultuur en identiteit, (on)geletterdheid, onderwijs en de positie van het Fries als minderheidstaal.

 • Wetenschappelijke relevantie

Het onderzoek wordt geplaatst in een bredere historische en/of comparatieve context en is wetenschappelijk gezien relevant, zowel voor de Friese letterkunde als voor de literatuurwetenschap als internationaal vakgebied.

 • Toekomstig potentieel

Het onderzoek is potentieel uit te breiden en geschikt voor een langere onderzoekslijn.

Taakstelling

 • ontwerp en uitvoering van een maatschappelijk relevant onderzoeksproject in het kader van de Friese letterkunde / literatuurwetenschap, in overleg met begeleiders en andere belanghebbenden
 • uitvoering van het onderzoek: organisatie, dataverzameling, - preparatie (of uitwerking) en – analyse
 • voorbereiden en publiceren van peer-reviewed artikelen
 • onderhouden van contacten met relevante partners in het Friese en (inter)nationale kennisveld (in Fryslân zijn dit met name Tresoar, de Fryske Akademy, de Afûk en de NHL Stenden Hogeschool)
 • naar buiten brengen / valoriseren van het onderzoeksproject
 • organisatie van werkbezoeken en conferenties
 • bezoek aan conferenties en academische bijeenkomsten
 • actieve rol binnen de afdeling Fryske taal en kultuer
 • verzorgen van colleges over letterkunde en begeleiden van afstudeerscripties van studenten Fries.

Organisatie
De Faculteit der Letteren kent een lange traditie van onderzoek en onderwijs, die meer dan vierhonderd jaar teruggaat. Het is onze missie om zowel excellent onderwijs aan te bieden als toponderzoek uit te voeren. We zijn sterk internationaal georiënteerd, maar ook stevig geworteld in Noord-Nederland. Wij bouwen kennis op en delen die met de samenleving. We werken binnen een moderne, breed-georiënteerde en internationale organisatie. Wij leiden bijna 6000 Nederlandse en internationale studenten op tot toekomstgerichte, communicatief vaardige en onafhankelijke academici. Wij vormen een divers team dat bestaat uit 700 enthousiaste, hardwerkende medewerkers.

Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Bij Friese taal en cultuur aan de RUG is het onze opdracht om onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen op het gebied van de Friese taal en cultuur. Daarbij plaatsen we de taal, geschiedenis en cultuur van deze minderheid in Nederland altijd in een bredere internationale en historische context. Ons onderzoek bestrijkt verschillende gebieden, zoals taalkunde, geschiedenis en letterkunde. We ontwikkelen een zo volledig mogelijk pakket van op de Friese taal en cultuur gerichte vakken, dat we aanbieden aan een divers studentenpubliek. We streven bij al onze activiteiten naar samenwerking met partners in zowel het Friese als het bredere (inter)nationale kennisveld.

Functie-eisen

 • gepromoveerd op een onderwerp in de letteren, bij voorkeur op een Fries letterkundig onderwerp
 • Friestalig of op zijn minst in staat het Fries goed te verstaan en te lezen en daarnaast bereid en in staat om in een Friestalige context volwaardig te kunnen functioneren. Fries kunnen schrijven is een pré
 • relevante academische publicaties
 • teamworker, prettig in de omgang
 • internationaal georiënteerd, in staat om het onderzoek in breder, vergelijkend perspectief te plaatsen
 • in staat om het onderzoek te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken
 • communicatief vaardig en in staat om het onderzoek te presenteren, ook aan een breder publiek.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.974,- tot maximaal € 5.439,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
 • de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband). Minimaal 29 vakantiedagen met in het geval van een fulltime dienstverband 12 vakantiedagen extra
 • goede scholingsactiviteiten.

Voor niet-Nederlandse sollicitanten gelden mogelijk aanvullende gunstige belastingvoorwaarden.

De datum van indiensttreding is bij voorkeur zo snel mogelijk. Wij bieden een contract aan voor een periode van 3 jaar.

De vacatureruimte is 1 fte, maar variaties in omvang zijn mogelijk. Het verdelen van de fte over twee personen behoort ook nadrukkelijk tot de mogelijkheden. We nodigen een ieder die minder dan 1 fte beschikbaar heeft dan ook van harte uit om te solliciteren.

Sollicitatie

Hoe kun je reageren?
Je kunt solliciteren op deze functie tot maandag 27 februari, 2023, 24.00 uur (Nederlandse tijd) door het sollicitatieformulier op de website van de Rijksuniversiteit Groningen in te vullen.
Je kunt het sollicitatieformulier invullen en de volgende vier documenten (PDF-formaat) uploaden:

1. een motivatiebrief
2. een CV, inclusief een lijst van twee door jouzelf gekozen “beste artikelen”, een volledige lijst van publicaties, en de namen en contactgegevens van drie referenten
3. de sollicitant wordt gevraagd om in de sollicitatie kort in te gaan op zijn/haar onderzoeksideeën (maximaal één A4)
4. een representatieve en relevante publicatie van jouw hand (eveneens te uploaden onder “extra document” op de website).

Alleen volledige sollicitaties worden in behandeling genomen.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van februari.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Dr A.A. (Anne) Merkuur, a.a.merkuur rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature