Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Universitair Docent Talentontwikkeling en Creativiteit (0,8-1,0 fte) (222596)

Functieomschrijving

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een universitair docent op het gebied van talentontwikkeling. Deze positie is binnen de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie.

De positie van universitair docent combineert het onderwijs en onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van talent en/of creativiteit. In het onderwijs wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij vakken geeft in de Engelse en Nederlandse Bachelor en Master programma’s van Psychologie, met name de masterroute Talent Development and Creativity (https://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity/?lang=en). Dit internationale programma wordt vormgegeven vanuit de afdeling Ontwikkelingspsychologie, in samenwerking met de afdeling Psychometrie en Statistiek. Naast de inhoudelijke vakken is het begeleiden van zowel BA-studenten als MA-studenten bij hun thesis een onderdeel van de functie. Ook wordt verwacht dat de kandidaat stages begeleidt en coördineert. Omdat de meerderheid van de studenten binnen het masterprogramma hun theses en stages uitvoeren binnen de sportcontext, is aantoonbare ervaring en affiniteit met begeleiding binnen deze context relevant.

De kandidaat voert samenhangend onderzoek uit binnen het veld van talentontwikkeling en creativiteit, ten behoeve van de wetenschap en de maatschappij. Van de kandidaat wordt verwacht om een plan te ontwikkelen voor het werven van subsidies uit de tweede en/of derde geldstroom.

Functie-eisen

 • gepromoveerd binnen de Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, of Bewegingswetenschappen, of aanverwante disciplines
 • ervaring met onderzoek op het gebied van de identificatie en/of ontwikkeling van talent of creativiteit
 • affiniteit met de unieke en internationaal erkende visie van het onderzoeksprogramma van de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie en specifiek het expertisecentrum talentontwikkeling van de faculteit (https://www.rug.nl/gmw/expertisecentrum-talentontwikkeling/)
 • ervaring en affiniteit met het uitvoeren en begeleiden van onderzoek op het gebied van talentidentificatie en/of –ontwikkeling in de sport
 • een netwerk hebben binnen het domein van talentontwikkeling en creativiteit, in het bijzonder met onderzoekers en praktijkinstellingen binnen de sport
 • succesvol in het werven van middelen voor onderzoek (e.g., subsidies, samenwerkingen)
 • een sterk publicatierecord op het vakgebied
 • ervaring en affiniteit in het verzorgen van onderwijs aan studenten (colleges geven, stage/thesis begeleiding)
 • interesse in vernieuwende onderwijsmethodes
 • in bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs of bereidheid om deze op korte termijn te behalen
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 • goed kunnen samenwerken binnen een team van experts.

Belangrijke competenties in deze functie zijn conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De basiseenheid Ontwikkelingspsychologie bestudeert processen van typische en atypische ontwikkeling. Het onderzoek richt zich op de gehele levensloop, van babytijd tot ouderdom. De basiseenheid verzorgt onderwijs in de bachelor Psychologie, de masterroutes Ontwikkelingspsychologie en Talent Development and Creativity en de Research Master (track Lifespan Development and Socialization). De masterroute Talent Development and Creativity wordt verzorgd in samenwerking met de afdeling Psychometrie en Statistiek.
De gezamenlijke onderzoeks- en onderwijslijn richt zich op de ontwikkeling en selectie van talent en creativiteit binnen de sport, het onderwijs, werk en de kunst. Hierbij vindt veel kennis kruisbestuiving tussen de afdelingen plaats.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris afhankelijk van vaardigheden en opgedane werkervaring van minimaal € 3.974,- (schaal 11) en maximaal € 6.181,- (schaal 12) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
 • een aanstelling voor 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband met een aanstellingsomvang van 0,8 tot 1,0 fte. Na het eerste jaar vindt er een beoordeling plaats waarbij het functioneren in relatie met de functie wordt bekeken en een verlenging tot vaste aanstelling wordt besproken.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 december 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren tot 5 oktober 2022, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatie moet de volgende documenten bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een curriculum vitae met daarin een lijst van relevante publicaties, uw onderzoeksvisie, en interesses in onderwijs.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in oktober 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Prof. Marijn van Dijk, m.w.g.van.dijk rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature