Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Coördinator/beleidsmedewerker School of Science and Engineering (1,0 fte) (222474)

Functieomschrijving

Als coördinator/ beleidsmedewerker fungeert u als spin in het web binnen de SSE en de FSE. U ondersteunt het OMT, werkt nauw samen met de teamhoofden binnen de SSE, de beleidsmedewerkers binnen de faculteit, en de secretaris van het Faculteitsbestuur. Uw werkzaamheden zijn als volgt:

 • aanspreekpunt voor OMT, fungeren als vraagbaak en adviseur bij het opstellen en aanleveren van stukken bij het OMT (en waar nodig bij het FB)
 • organisatorisch en inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen van het OMT (in overleg met voorzitter)
 • coördinatie van de werkzaamheden van de medewerkers van het Bureau van de SSE (3 office/ management assistants en een communicatiemedewerker)
 • zelfstandig oppakken en (laten) uitwerken van complexe (beleids-)vraagstukken op uiteenlopende gebieden of combinaties van verschillende gebieden, waaronder onderwijsondersteuning, onderwijsuitvoering, onderwijskwaliteit, implementatie van onderwijs- of HR-beleid, in overleg met verschillende spelers binnen de faculteit en universiteit
 • namens de faculteit en/of de SSE deelnemen aan overlegstructuren, samenwerkingsverbanden en projecten binnen en buiten de eigen faculteit en/of instelling (zoals bijvoorbeeld op het gebied van auteursrecht, privacy, onderwijsvoorzieningen)
 • onderhouden van de werkrelatie met de secretarissen van de opleidingsbesturen, de secretaris van het FB en teamhoofden binnen de SSE om zo zorg te dragen voor soepele communicatie en afstemming te organiseren over besluitvorming, opzet en uitvoering van werkprocessen en jaarplanningen
 • bijdragen aan een goede interne communicatie binnen het onderwijs van de FSE, onder andere door het communiceren van, bevorderen van en toezien op de uitvoering van besluiten genomen door het OMT
 • bewaken en monitoren van de (uitvoerbaarheid van) besluiten en voorgenomen beleid, signaleren van knelpunten
 • verzamelen van gegevens en maken van rapportages met betrekking tot het voorgenomen beleid en de uitvoering van dit beleid
 • bijdragen aan de implementatie en uitvoering van beleid dat is vastgesteld door het faculteitsbestuur en/of het OMT.

Functie-eisen

 • afgeronde wo-opleiding
 • minimaal vijf jaar relevante ervaring in een beleidsmatige en/of coördinerende functie in het Hoger Onderwijs
 • sterk analytisch en conceptueel vermogen, in staat om kwalitatief hoogwaardige, heldere en duidelijke rapportages en beleidsadviezen op te stellen
 • resultaatgericht en integer
 • in staat om effectief te functioneren in een organisatie met verschillende belangen, deze belangen mee te nemen in overwegingen en adviezen naar OMT en andere spelers binnen de SSE, FSE en de RUG
 • uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden, teamspeler
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.

Organisatie

De Faculty of Science and Engineering (FSE) biedt onderdak aan een breed scala aan disciplines en onderzoeksvelden. Onderzoeks- en onderwijsprogramma’s variëren van nanomaterialen en biomachines tot astronomie, van wiskunde tot farmacie, van neurowetenschappen tot informatica en van moleculaire en evolutionaire biologie tot mariene biologie. FSE is een zeer internationale faculteit, met een groot aandeel internationale staf en studenten. Praktisch al het onderwijs wordt in het Engels aangeboden.

Binnen FSE is de School of Science en Engineering (SSE) verantwoordelijk voor de organisatie en het aanbieden van het onderwijs. Het management van de SSE ligt bij het Onderwijs Management Team (OMT), bestaande uit drie leden. Het OMT is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van alle onderwijsondersteunende processen, voor de implementatie van het onderwijsbeleid, advisering van het faculteitsbestuur, voor de uitvoering van het HR-beleid binnen de SSE en voor de uitvoering, logistiek , faciliteiten en financiën van het onderwijs.
Ter ondersteuning van het OMT zoeken wij z.s.m. een coördinator/ beleidsmedewerker. De nieuwe collega zal deel uitmaken van het Bureau van de SSE en verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de werkzaamheden van de medewerkers binnen het Bureau.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van minimaal € 3.974,- tot maximaal € 5.439,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen.
 • een tijdelijke fulltime aanstelling voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. De functie is ingedeeld in UFO-profiel: Beleidsmedewerker 3

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 oktober 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, te sturen vóór 22 augustus 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 24 augustus 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Drs. Loes Schaafsma, directeur SSE, 06-10309151, loes.schaafsma rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature