Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Junior Docent Onderwijswetenschappen (0,6 fte) (222410)

Functieomschrijving

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een junior docent Onderwijswetenschappen. Deze positie is binnen de basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn). De functie bestaat voor 100% uit onderwijstaken. Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 12 maanden en bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde omstandigheden kan het dienstverband voortgezet worden met 24 maanden.

De voornaamste taak betreft de begeleiding van practica (onderzoeksmethoden, statistiek, academisch schrijven e.d.) en het verzorgen van hoor- en werkcolleges onder verantwoordelijkheid van een cursuscoördinator. Daarnaast is het (mede)begeleiden van zowel Bachelor- als Masterstudenten bij hun thesis mogelijk ook onderdeel van de functie.

Functie-eisen

  • een afgeronde Master binnen de Sociale en gedragswetenschappen, bij voorkeur de Onderwijswetenschappen
  • bij voorkeur ervaring met het verzorgen van onderwijs aan studenten (colleges, practica, thesebegeleiding, beoordelen studentenwerk)
  • bij voorkeur in bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs
  • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels (bij voorkeur C1 niveau, dan wel de bereidheid om dit op korte termijn te behalen)
  • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en goed kunnen werken in teamverband
  • belangrijke competenties in deze functie zijn flexibel handelen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

GION onderwijs/onderzoek levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Ons doel is het vergroten van de kennis over het onderwijs en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Dit doen we op verschillende niveaus en binnen verschillende onderzoeksgebieden Leerling, Leraar en Instructie, School, Bestuur en Beleid, Maatschappij, Cultuur en Politiek, en Methodologie van Onderwijsonderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

  • een salaris afhankelijk van vaardigheden en opgedane werkervaring van minimaal € 2.960,- bruto per maand en maximaal € 4.670,- bruto per maand (schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
  • het uitgangspunt voor deze positie betreft een dienstverband als Junior Docent (ufo-profiel: Docent 4) voor bepaalde tijd van 12 maanden en bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde omstandigheden kan het dienstverband voortgezet worden met 24 maanden.

Datum van indiensttreding: per 1 september 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 8 juli uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagochtend 13 juli 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof. dr. H. Korpershoek, h.korpershoek rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature