Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Afdelingshoofd Afdeling Onderwijsstrategie (1,0 fte) (222368)

Functieomschrijving

U levert in samenwerking met het team en andere afdelingen en faculteiten een bijdrage aan het universitaire onderwijsbeleid en -strategie. U draagt zorg voor de organisatorische en personele aansturing van de afdeling. U informeert medewerkers over de voor de afdeling te realiseren doelstellingen, bewaakt en bevordert goede communicatie en samenwerking binnen de afdeling, met overige afdelingen en met faculteiten. Het team bestaat uit ervaren professionals die werken aan beleidsontwikkeling rondom de onderwijsthema’s die voortkomen uit het strategisch plan en de daaraan gekoppelde facultaire strategieplannen. U bent op de hoogte van nationale als internationale ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en weet deze te vertalen naar beleid en het systeem van kwaliteitszorg op het gebied van Onderwijs. U vertegenwoordigt de RUG in nationale en internationale netwerken en legt verantwoording af aan de clusterdirecteur Onderwijs en Studenten.

U bent medeverantwoordelijk voor de resultaten, het werkplezier en de effectiviteit van het team, dat werkt aan de beleidsadvisering aan het College van Bestuur op het terrein van de onderwijsinnovatie en –strategie en specifiek op de doelen uit het strategisch plan 2021-202; ‘making connections’.

U geeft leiding en sturing aan het team en voert periodiek overleg met directe medewerkers over de voortgang en resultaten van het team.

Functie-eisen

• afgeronde wo-opleiding
• ervaring in een leidinggevende functie
• aantoonbaar gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beleidsprocessen
• goed kunnen werken in teamverband
• uitstekend analytisch vermogen
• goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties: conceptueel vermogen, overtuigingskracht, verbindend leiderschap, sturen op resultaat, omgevingsgerichtheid, uitstekende contactuele eigenschappen en oog voor bestuurlijke verhoudingen.

Organisatie

Voor de strategieafdeling Onderwijs en Studenten zijn wij op zoek naar een fulltime afdelingshoofd.

De strategieafdeling Onderwijs en Studenten is als centrale beleidsafdeling onderdeel van het Cluster Onderwijs en Studenten binnen het bureau van de Universiteit. Binnen de afdeling werkt een groep beleidsmedewerkers op het terrein van het universitaire onderwijsbeleid, studentbeleid en onderwijskwaliteitszorg. Ook valt de Scholierenacademie onder de afdeling. Veranderingen in het RUG-beleid, het overheidsbeleid of de maatschappij vragen om voortdurende aanpassing van aard en organisatie van onderwijs. Het werk kent daardoor een grote dynamiek en vraagt een flexibele en collegiale instelling van de medewerkers. Aanstelling bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

  • een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 5.506,- (schaal 13) tot maximaal € 6.702,- (schaal 13 - peildatum 01-07-2022) bruto per maand; bij volledige werktijd. Het UFO Profiel Afdelingshoofd 1 is van toepassing
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
  • een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt na dit jaar een vaste aanstelling.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 12 juli 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • De heer R. Klein Nagelvoort, clusterdirecteur Onderwijs en Studenten, 050-3635133 (secretariaat).,

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature