Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Universitair Docent Juridische Onderzoeksvaardigheden (0,4*/1,0 fte) (222310)

Functieomschrijving

Ter versterking van het onderzoek en voor het ondersteunen en optimaliseren van het vaardighedenonderwijs aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, zoekt de sectie Algemene Rechtswetenschap (ARW) een universitair docent met een totale omvang van 1,0 fte.

Op onderzoeksgebied is de universitair docent in staat op zelfstandige wijze mee te doen aan het onderzoek binnen één volgende drie onderzoeksonderwerpen die een centrale rol spelen binnen de sectie ARW: (1) het openbare-orderecht, (2) ‘the right to housing’ (zie in het bijzonder het door professor Michel Vols gecoördineerde ERC-project EVICT, http://www.eviction.eu), en (3) methoden en methodologie van juridisch onderzoek. De universitair docent is in staat het onderzoek dat op de sectie wordt verricht verder te brengen, zoals door het indienen van onderzoeksaanvragen bij de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Op onderwijsgebied zal de universitair docent deel uitmaken van het team ondersteuning en optimalisering vaardighedenlijn (TOOV, daarover zo dadelijk meer). Daarnaast is de universitair docent inzetbaar bij o.a. het Nederlands- en Engelstalige onderwijs in het eerste jaar (inleidende vakken Algemene Rechtswetenschap 1 en 2, Law and Legal Skills: the Dutch example), bij de vaardighedenvakken (Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 en 2, Studentenrechtbank) en scriptiebegeleiding.

Tot het takenpakket van de universitair docent behoort daarnaast het coördineren van onderwijs en het begeleiden van scribenten, researchmaster-studenten en promovendi.

*Interne kandidaten
Ook universitair docenten die reeds werkzaam zijn aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, hebben de mogelijkheid om te solliciteren op de functie van universitair docent onderzoeksvaardigheden. Dit kan zijn voor de functie met een totale omvang van 1,0 fte, maar ook voor een kleinere omvang van 0,4 fte. De universitair docent is in dit laatste geval alleen werkzaam bij de sectie Algemene Rechtswetenschap als onderdeel van het team ondersteuning en optimalisering vaardighedenlijn.

Team ondersteuning en optimalisering vaardighedenlijn
Het ontwikkelen van vaardigheden – denk onder meer aan onderzoeks-, schrijf- en spreekvaardigheden – vormt een steeds belangrijker onderdeel van de opleiding van deze generatie juristen. Vanuit academisch perspectief wil de faculteit dat studenten gedegen onderzoek leren doen, verschillende klassiek-juridische en juridische-empirische onderzoeksmethoden leren toepassen, correct en aantrekkelijk schrijven en kennis schriftelijk én mondeling op heldere wijze weten over te brengen. Ook uit het werkveld is de roep om een hoog niveau van vaardigheden, waaronder onderzoeks- en schrijfvaardigheden, groot. Ten slotte roepen ook studenten op om meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van vaardigheden in de studie.

De faculteit kent sinds een aantal jaren een gedegen vaardighedenlijn in het onderwijs. De sectie ARW speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en het behoud van deze lijn. Hoewel hierin afgelopen jaren mooie stappen zijn gezet, zijn er nog verdere verbeteringen en vernieuwingen aan te brengen in de vaardighedenlijn. Per 1 september 2022 gaat een team, bestaande uit drie universitair docenten en twee studentassistenten, gedurende vier jaren aan de slag met het optimaliseren van de vaardighedenlijn door: het bieden van ondersteuning aan coördinatoren, docenten en studenten; het organiseren van terugkerende bijeenkomsten die zorgen voor inhoudelijke afstemming tussen de verschillende vaardigheden vakken en afstemming tussen de verschillende coördinatoren en docenten; en het bieden van handvatten voor studenten die zelf(standig) hun eigen vaardigheden willen verbeteren.

Dit team beoogt:

● de onderzoekslijn binnen de Nederlandstalige bachelor en masters te verdiepen en te versterken, door de synergie tussen de betrokken vakken sterker te maken
● de mogelijkheden om de samenhang tussen de Nederlandstalige en Engelstalige vaardigheden te identificeren en waar mogelijk te versterken
● sneller zicht te krijgen op de studenten die extra ondersteuning/training/begeleiding nodig hebben
● de werkdruk van vaardighedendocenten te verminderen door ondersteuning op maat te bieden voor studenten en concrete handvatten te ontwikkelen voor de docenten
● het aantal studenten dat de masterscriptie binnen een half jaar met succes afrondt te verhogen
● studenten te enthousiasmeren voor vaardighedenonderwijs
● het vaardighedenonderwijs blijvend te innoveren.

De universitair docent zal één van de drie universitair docenten zijn binnen dit project. De twee andere universitair docenten, allebei werkzaam bij de sectie ARW, zijn Michelle Bruijn, die tevens projectleider is, en Stefan van Tongeren.

Functie-eisen

● gepromoveerd of uitzicht op een promotie, bij voorkeur op een van de onderzoeksonderwerpen die een centrale rol spelen in het onderzoek binnen de sectie ARW
● ervaring met het verzorgen en bij voorkeur ook het coördineren van Nederlands- en/of Engelstalig onderwijs in gelijksoortige vakken als hierboven genoemd
● in het bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of bereidheid tot het verkrijgen daarvan binnen afzienbare tijd
● aantoonbare, uitstekende onderzoekskwaliteiten
● ervaring met het formuleren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling
● bij voorkeur beschikkend over een (internationaal) netwerk ten behoeve van onderzoeksactiviteiten
● aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Benodigde competenties:

● conceptueel vermogen
● omgevingsgerichtheid
● presentatievaardigheid
● resultaatgerichtheid.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 36.000 studenten en 7.500 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het KVI-Center for Advanced Radiation Technology en het Universiteitsmuseum.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Eén van de elf faculteiten is de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Deze juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden. De faculteit heeft een brede Nederlandstalige bachelor, een Engelstalige bachelor en verschillende (inter)nationale masters. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met 5.000 studenten en 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Sectie Algemene Rechtswetenschap
Binnen de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis verzorgt de sectie Algemene Rechtswetenschap bachelor- en masteronderwijs. Ook verricht zij onderzoek op diverse terreinen van het recht, zoals het openbare-orderecht en ‘the right to housing’. Daarnaast verricht zij onderzoek naar methoden en methodologie van juridisch onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

● een salaris van minimaal € 3.821,- (schaal 11 conform UFO profiel Universitair Docent 2) tot maximaal € 5.943,- (schaal 12 conform UFO profiel Universitair Docent 1) bruto per maand bij volledige werktijd
● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
● in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor 12 maanden (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten). Afhankelijk van functioneren en formatieruimte behoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheid.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: bij voorkeur per 1 september 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 13 juni 2022, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Mr.dr. L.M. Bruijn (voor informatie over TOOV of de vacature), 050-3635697, l.m.bruijn rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature