Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Universitair Docent Orthopedagogiek ‘Leren & Ontwikkelen’ (0.8-1.0 FTE) (222307)

Functieomschrijving

We zijn, binnen de basiseenheid ‘Orthopedagogiek Leren & Ontwikkelen’ van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen per direct op zoek naar een universitair docent om ons team te versterken en aan te vullen.

We zijn op zoek naar een kandidaat met expertise op het gebied van leer- en onderwijsproblemen, aansluitend bij het onderzoeksprofiel van onze basiseenheid. Daarbij valt te denken aan expertise op het gebied van inclusief en passend onderwijs, sociale processen binnen het onderwijs (interacties tussen leerkrachten en leerlingen, en/ of tussen leerlingen onderling), of meer specifieke expertise op het gebied van leerprocessen in het onderwijs en leerproblemen.

De kandidaat gaat een bijdrage leveren aan het onderwijs binnen de bachelor en masterprogramma’s met betrekking tot leer- en onderwijsproblemen (de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen, de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de master Orthopedagogiek). Het gaat om het geven en coördineren van vakken, het begeleiden van studenten bij hun klinische stages (inclusief casuïstiek) en hun bachelor- en masterthesis. Daarnaast wordt verwacht dat men onderzoek, uitvoert en/of begeleidt vanuit samenwerking met andere kennis en praktijkpartners, zowel nationaal als internationaal.

Functie-eisen

 • gepromoveerd binnen de gedragswetenschappen, bij voorkeur binnen de orthopedagogiek, (ontwikkelings)psychologie of onderwijswetenschappen
 • ervaring met en interesse in het verzorgen van onderwijs aan studenten (colleges geven, stage/thesisbegeleiding), bij voorkeur ook met coördinatietaken
 • ervaring met het schrijven en publiceren van (internationale) artikelen op het desbetreffende vakgebied
 • in bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs of bereidheid om deze op korte termijn te behalen
 • afgeronde post-masteropleiding tot orthopedagoog generalist of aanverwante opleiding is een pré
 • bij voorkeur ervaring met het (mee)schrijven van subsidieaanvragen uit de tweede en/of derde geldstroom
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en goed kunnen werken in teamverband.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

Basiseenheid Orthopedagogiek ‘Leren & Ontwikkelen’
De basiseenheid ‘Leren & Ontwikkelen’ is samen met de basiseenheid ‘Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten’ verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoekprogramma binnen Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Het centrale doel van de basiseenheid ‘Leren & Ontwikkelen’ is het ontwikkelen van kennis ter verbetering van de ondersteuning aan kinderen en volwassenen met (ernstige) opvoedings-, leer- en onderwijsproblemen. De ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde (orthopedagogische) interventies binnen de klinische praktijk heeft hierbij speciale aandacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een transactioneel, ontwikkelings- en systeemgericht perspectief waarbij de interactie tussen persoon en omgeving centraal staat. Omgeving wordt hierbij breed opgevat, waarbij het gaat om ouders, leerkrachten, zorgprofessionals maar ook om een klas, school, groep, team, gezin of zorgsysteem.

Participatie en inclusie van (jonge) kinderen, leerlingen en volwassenen met opvoedings- leer- en onderwijsproblemen zijn kernbegrippen binnen onze expertisegroepen. We richten ons op verschillende doelgroepen zoals kinderen en volwassenen met (zeer ernstige) verstandelijke (en meervoudige) beperkingen, mensen met aangeboren of verworven doofblindheid, kinderen met leer- en onderwijsproblemen (bijvoorbeeld taal- en rekenproblemen en/of sociale- emotionele en/of gedragsproblemen) en (jonge) kinderen met beperkingen en/of ontwikkelingsproblemen.

Er zijn sterke en langdurige samenwerkingsverbanden met verschillende andere kennispartners, onderwijsinstellingen en klinische settingen, zowel nationaal als internationaal. We streven naar het realiseren van inclusief onderwijs en onderzoek waarin we zoveel mogelijk samenwerken met de betrokken stakeholders (leerlingen, kinderen en volwassenen met beperkingen, hun families en andere professionals binnen de praktijk).

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris afhankelijk van vaardigheden en opgedane relevante werkervaring van minimaal € 3.821,- bruto per maand (schaal 11) en maximaal € 5.943,- bruto per maand (schaal 12) op basis van een fulltime dienstverband
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.

Het uitgangspunt voor deze positie betreft een tijdelijk dienstverband van 12 of 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband, met een werktijd van 0,8 – 1.0 fte. De duur van het tijdelijke dienstverband is afhankelijk van het reeds opgebouwde arbeidsverleden van de kandidaat.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 30 mei 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 juni 2022.

The University of Groningen strives to be a university in which students and staff are respected and feel at home, regardless of differences in background, experiences, perspectives, and identities. We believe that working on our core values of inclusion and equality are a joint responsibility and we are constructively working on creating a socially safe environment. Diversity among students and staff members enriches academic debate and contributes to the quality of our teaching and research. We therefore invite applicants from underrepresented groups in particular to apply. For more information, see also our diversity policy webpage: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Our selection procedure follows the guidelines of the Recruitment code (NVP): https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ and European Commission's European Code of Conduct for recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code

We provide career services for partners of new faculty members moving to Groningen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • dr. Pauline Schreuder, voorzitter basiseenheid Leren en Ontwikkelen, p.r.schreuder rug.nl
 • dr. Elisa Kupers, vice-voorzitter en UHD bij de basiseenheid Leren en Ontwikkelen, w.e.kupers rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature