Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Docent Juridische bestuurskunde (0,8 fte) (222298)

Functieomschrijving

Ben jij enthousiast over juridische bestuurskunde en lijkt het je leuk om jouw kennis en enthousiasme over te brengen op studenten? Dan is de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde (SBB) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid op zoek naar jou. We werven een (junior) docent die (werkgroep)onderwijs wil geven én ontwikkelen in de bachelor Juridische Bestuurskunde en de master Recht en Bestuur. Kennis van de bestuurskunde is vereist, affiniteit met het staats- en bestuursrecht strekt tot aanbeveling.

Als docent ben je verantwoordelijk voor het geven van (werkgroep)onderwijs, met name in de afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde van de bachelor Rechtsgeleerdheid, maar mogelijk ook in de (deels Engelstalige) master Recht en Bestuur. Daarnaast lever je een bijdrage aan het maken van lesmateriaal, ben je actief betrokken bij de voorbespreking van de colleges en ontwikkel je tentamens en kijkt deze na (onder leiding van senior stafleden).

Functie-eisen

Naast de basiscompetenties analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid vragen we:

● afgestudeerde (juridisch) bestuurskundige, dan wel een student die zeer ver gevorderd is in de master
● aantoonbare affiniteit met de (juridische) bestuurskunde (en/of het staats- en bestuursrecht)
● goede didactische en contactuele vaardigheden
● goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
● brede inzetbaarheid gedurende het dienstverband
● inzet om een actieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs
● een werkhouding die gericht is op teamwork, flexibiliteit en communicatie
● onderwijservaring strekt tot aanbeveling.
Het is niet vereist voor de functie, maar de vakgroep SBB is (altijd) geïnteresseerd om in contact te komen met kandidaten die interesse hebben voor (promotie)onderzoek.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten en maatschappelijke partners. De RUG kent ongeveer 36.000 studenten en 6.500 medewerkers uit binnen- en buitenland.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Een van de elf faculteiten van de RUG is de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Deze moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit heeft een breed en klassiek profiel. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. De faculteit heeft een brede Nederlandstalige bachelor, een Engelstalige bachelor en verschillende (inter)nationale masters. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4.900 studenten en bijna 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

De vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde
De faculteit heeft zes vakgroepen. Bij de vakgroep SBB werken ruim 50 medewerkers als promovendi, (universitair) docenten, onderzoekers en hoogleraren aan onderwijs en onderzoek. Alles weten over de vakgroep? Zie: https://www.rug.nl/rechten/organisatie/vakgroepen/sbb/

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

● een salaris van minimaal € 2.846,- tot maximaal € 3.420,- (schaal 10 trede 4) bruto per maand bij volledige werktijd, afhankelijk van opleiding en ervaring
● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
● goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen
● een dienstverband van 0,8 fte
● een arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie 1 jaar. Na dat jaar is het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst verlengd wordt met 1 jaar.

Datum van indiensttreding: (uiterlijk) 1 september 2021

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door ons een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en referentie(s) te sturen vóór 31 mei 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden plaats halverwege juni.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Kars de Graaf, voorzitter vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, 050-3635787, k.j.de.graaf rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature