Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Griffier College van Beroep voor de Examens (0,8 fte) (222229)

Functieomschrijving

Studenten die het niet eens zijn met een beslissing van bijvoorbeeld een examencommissie, examinator of toelatingscommissie kunnen veelal beroep instellen bij het CBE. Het gaat dan over onder meer de beoordeling van tentamens, tentamenfraude, afwijkende tentamenregelingen en over de toelating tot een opleiding. Het CBE is een zelfstandig beroepsorgaan en doet voor partijen bindende uitspraken. Het betreft een vorm van administratief beroep. De griffier van het CBE draagt zorg voor de procedurele en administratieve kant van de behandeling van beroepschriften die binnenkomen bij de RUG en werkt nauw samen met de secretaris van het CBE en de griffier van de GAC. Een nauwkeurige en overzichtelijke werkwijze van de griffier is daarbij van belang. Ook is een goede afstemming met alle betrokkenen bij de procedure belangrijk. De griffier dient dan ook zowel in het Nederlands als in het Engels communicatief vaardig te zijn.

Meer informatie over de werkwijze van het CBE is te vinden op de website van de RUG: https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/bvdu/abjz/cbe/secretariaat-cbe

Jouw taken:

• het in behandeling nemen van ingekomen beroepschriften
• eerste beoordeling vormvoorschriften voor beroepschriften: bij fouten of gebreken: actie ondernemen richting appellant en vragen om herstel van de gebreken. Daarbij behoort ook de goede termijnbewaking
• organiseren van (hoor)zittingen
• zorgdragen voor een compleet en actueel zittingsdossier
• bewaking afspraken en termijnen.
• het bewaken (samen met de secretaris van het CBE) van de consistentie in de uitspraken
• beheren/toegankelijk houden van het archief van het CBE en de website
• de griffier is het primaire gezicht of de primaire stem van het CBE als contactpersoon tussen appellanten of hun advocaat enerzijds en universitaire organen anderzijds. De griffier verstrekt daarbij vaak informatie aan derden
• het vervangen van de griffier van de GAC in geval van vakanties. De griffier van het CBE en GAC helpen elkaar voor zover mogelijk in geval van drukte
• het opstellen van het jaarverslag van het CBE.

Functie-eisen

• hebt mbo+/hbo werk- en denkniveau en bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie
• hebt wellicht ervaring met bestuursrecht; dat is een pre
• beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse/Engelse taal in zowel woord als geschrift
• weet wanneer je het voortouw moet nemen, maar ook wanneer je een stap terug moet doen
• bent een energieke, zorgvuldige en dienstverlenende collega
• beschikt over een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
• weet goed met vertrouwelijke informatie om te gaan.

Competenties:

• accuratesse
• klantbetrokkenheid
• plannen en organiseren
• voortgang bewaken
• integriteit.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek, is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten, werkt actief en intensief samen met bedrijfsleven, overheden en burgers, en behoort tot de top van Europese universiteiten. Voor de hele universiteit is de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ) binnen het Bureau van de Universiteit onder meer belast met:

• beleid op het gebied van de universitaire bestuursorganisatie
• taken in verband met onderwijswet- en regelgeving en het daarmee samenhangende beleid (nationaal/internationaal)
• borgen van het privacy-beleid
• behartiging van alle interne en externe bezwaar- en beroepsprocedures
• de behandeling van privaatrechtelijke aangelegenheden
• het opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten voor door derden gefinancierd onderzoek (publiek/privaat)
• het oplossen van overige juridische en/of bestuurlijke vraagstukken.

De afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (23 medewerkers) is onderverdeeld in de secties Onderwijsrecht, Privaatrecht, Privacy en in de secretariaten voor de Geschillenadviescommissie (GAC) en het College van Beroep voor de Examens (CBE). Ter ondersteuning van het CBE zoeken wij een griffier.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.710,- (schaal 8) tot maximaal € 3.619,- bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen. De RUG heeft een keuzemodel arbeidsvoorwaarden en heeft een uitgebreid intern opleidingsprogramma
• een contract voor een periode van een jaar. Bij goed functioneren zal het contract worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Ingangsdatum: per 1 september 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 13 junii 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Mr. Mirjam E.A. Donkersloot, secretaris van het CBE, m.e.a.donkersloot rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature