Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Coördinator Bedrijfsvoering (1,0 fte) (222149)

Functieomschrijving

De coördinator bedrijfsvoering heeft een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van het instituut.

Tot het takenpakket behoren:

● de uitvoering van het beleid op het gebied van bedrijfsvoering (financiën, personeel en huisvesting) zoals bijvoorbeeld het beheer en de bewaking van de formatie en financiën en op personeelsvlak het uitvoeren van het HRM-beleid van de universiteit/faculteit
● bijdragen aan de ontwikkeling van dit beleid: o.a. het verzamelen en analyseren van relevante informatie, opstellen van begrotingen en interne procedures
● adviseren en ondersteunen van de directeur, het bestuur en medewerkers van het instituut m.b.t. de diverse bedrijfsvoeringsprocessen
● ondersteunen en beheren van 1ste, 2de en 3de-geldstroom onderzoek zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van projectleiders bij projectaanvragen en het opstellen van contracten, het adviseren over contractvoorwaarden en gerelateerde financiële aspecten, overleggen met partners en financiers en monitoring van de gefinancierde projecten.

De coördinator bedrijfsvoering werkt samen met de wetenschappelijk coördinator van het instituut, de instituut secretaresses en de afdelingen HR en projectcontrole van de Faculteit Science en Engineering. Verantwoording wordt afgelegd aan de onderzoeksdirecteur van het instituut.

Functie-eisen

● minimaal een relevant hbo-diploma met bij voorkeur enkele jaren werkervaring
● aantoonbare ervaring op het terrein van financiën en HR
● affiniteit met projectadministratie en projectcontrole/budgetbeheer
● een talent voor cijfers, uitstekende beheersing van Excel en andere Office programma’s
● werkzaamheden worden analytisch en doortastend aangepakt met een goed gevoel voor prioriteitstelling
● uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels
● goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit met meer dan 7.500 medewerkers en 36.000 studenten. De RUG behoort tot de top van de Europese universiteiten en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society.

Het Stratingh Instituut voor Chemie en het Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG) zijn onderzoeksinstituten binnen de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. De missie van het Stratingh Instituut is het uitvoeren van uitstekend onderzoek en onderwijs in moleculaire en supramoleculaire chemie. ENTEG richt zich op technologie gedreven onderzoek en onderwijs met een focus op Smart & Circular Industry. De samenstelling van de staf van beide instituten is internationaal en in veel gevallen is Engels de voertaal. Momenteel delen beide instituten 1 coördinator bedrijfsvoering. Als gevolg van de sterke groei in wetenschappelijk personeel is er ruimte voor een tweede coördinator bedrijfsvoering. Je zult worden aangesteld bij en verantwoordelijkheid dragen voor 1 van de instituten.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

● afhankelijk van de ervaring, met een salaris van minimaal € 2.979,- (schaal 9) tot maximaal € 4.490,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
● een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag van het jaarlijks bruto-inkomen
● een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar. Bij goed functioneren volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

lngangsdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 1 augustus 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof.dr.ir. H.J. Heeres, wetenschappelijk directeur ENTEG, h.j.heeres rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature