Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Management Controller (0,8-1,0 fte) (222003)

Functieomschrijving

De directie en domeinmanagers van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) worden ondersteund door het team managementsupport. Onderdeel van het team managementsupport is het sub-team financiën. Als Management Controller maak je onderdeel uit van dit team.
Als Management Controller zorg je voor een integrale, optimale bedrijfsvoering. Voor de directie ben je de rechterhand op het gebied van financiën in de volle breedte, met een grote mate van zelfstandigheid. Je vertaalt het RUG- en CIT-beleid in concrete financiële kaders. Daarnaast ondersteun je de domeinmanagers bij het opstellen van jaarplannen, begrotingen, financiële- en niet financiële rapportages. Samen met de Directiesecretaris ondersteun je CIT-brede beleidsmatige projecten zoals het CIT Strategisch Plan.
In 2020 is de organisatiestructuur van het CIT veranderd en bestaat het CIT uit zelforganiserende teams. De Management Controller ondersteunt de zelforganiserende teams om haar rollen ten aanzien van de bedrijfsvoering uit te kunnen voeren.

Je onderhoudt nauwe banden met de afdeling Corporate Control van de universiteit, het financial shared service center (FSSC) en met collega’s van de andere faculteiten en diensten. Het leggen van verbinding gaat je daarbij makkelijk af. Gezamenlijk draag je bij aan de RUG-brede afstemming van visie en instrumenten op het gebied van Management Control, financiële aangelegenheden en de inrichting en uitvoering van de financiële administratie.

Je rapporteert rechtstreeks aan de directie van het CIT en geeft collegiaal leiding aan vier medewerkers binnen het sub-team financiën. De functie biedt alle ruimte om je toegevoegde waarde te laten zien en eigen initiatief in te zetten in je rol van betrouwbare gesprekspartner op het brede terrein van financiën en financieel-strategisch beleid in de dynamische omgeving van universitaire IT/data.

De taken die bij de functie horen zijn onder anderen:

• coördinatie en verdere ontwikkeling van de PDCA cyclus
• ondersteuning bij het opstellen van jaarplannen en begrotingen
• verantwoordelijk voor het opstellen van de kwartaalrapportages (samen met de financial controller)
• voorbereiden en bewaken van financieel-economisch beleid
• verder ontwikkelen van het exploitatiemodel voor de CIT-dienstverlening
• gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en domeinmanagers op bedrijfseconomisch en bedrijfskundig vlak
• beoordelen van investeringsvoorstellen, projectplannen en – begrotingen
• opstellen van beleid ten aanzien van kansen en risico’s, en bewaken daarvan (risicomanagement).

Functie-eisen

• academisch denk- en werkniveau
• relevante opleiding bedrijfseconomie/bedrijfskunde
• minimaal 5 jaar relevante ervaring bij een complexe non-profit organisatie (voorkeur hoger onderwijs)
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Naast de harde criteria ben je organisatiesensitief, sta je stevig in je schoenen, ben je cijfermatig sterk onderlegd, vakinhoudelijk krachtig, heb je een duidelijke visie en ben je een echte teamspeler. Je beweegt mee met de organisatie, bent een verbinder, kunt overtuigen en beïnvloeden en ziet veranderingen als kansen. Klantgerichtheid is voor jou vanzelfsprekend bij alle werkzaamheden. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en betrekt de juiste mensen bij je werkzaamheden. Hierdoor ben je effectief, werk je transparant en ben je de financiële expert waarop het CIT kan vertrouwen.

Organisatie

Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen is het meest toonaangevende universitaire centrum in Nederland op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Met ruim 300 medewerkers beheert het CIT de benodigde IT-faciliteiten en ondersteunende processen voor ruim 36.000 studenten en 7.500 medewerkers. De Rijksuniversiteit Groningen behoort wereldwijd tot de top 100 van universiteiten.

Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met innovatieve data- en IT-oplossingen, consultancy en training. Onze missie is ‘Onderwijs en onderzoek: ondersteund door innovatieve en betrouwbare IT’. Om iedere dag maximaal bij te kunnen dragen aan de strategische doelstellingen van de RUG werkt het CIT op een klantgerichte wijze met 22 zelforganiserende teams in vijf domeinen: Onderwijs, Onderzoek, Organisatiesystemen, Basiswerkplekken en Infrastructuur.

Onze kernwaarden zijn respect, collegialiteit, fun, transparantie, commitment en samen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

  • afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 3.821,- tot maximaal € 5.230,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd8
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
  • een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar, die bij gebleken geschiktheid na een jaar wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd
  • aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden en een goede pensioen- en verlofregeling.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae te sturen vóór 28 januari 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Ronald Stolk, algemeen directeur CIT, r.p.stolk rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature