Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

12 Promovendi/Junior Docenten (1,0-0,8 fte) (221701-12)

Functieomschrijving

Ben je (bijna) afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid en wil je als gepassioneerde enthousiaste promovendus/junior docent onderzoek en onderwijs combineren? Dan hebben wij de baan die je zoekt. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen biedt je de mogelijkheid om in het onderzoek aan de slag te gaan, eventueel gecombineerd met een docentschap.

De functie als promovendus is te combineren met een onderwijsfunctie, waarbij de onderlinge verhouding tussen beide functies in overleg tussen de vakgroep en de kandidaat wordt bepaald. Het onderzoeksdeel van de aanstelling zal tussen de 50 en 100 procent liggen en de aanstellingsduur tussen de 4 en 6 jaar.

In je promotieonderzoek verricht je onder begeleiding van jouw promotores zelfstandig wetenschappelijk onderzoek dat resulteert in een proefschrift. Hiervoor ontwikkel je zelf een onderzoeksvoorstel dat past bij één van de facultaire onderzoeksprogramma’s (https://www.rug.nl/rechten/onderzoek/groningen-centre-for-law-and-governance/onderzoeksprogrammas). Bij de selectie van de voorstellen zal, naast de kwaliteit, een spreiding over de onderzoeksprogramma’s een rol spelen. De Groningen Graduate School of Law (GGSL - https://www.rug.nl/research/gradschool-law/) biedt een opleidingsprogramma aan dat je helpt bij het uitvoeren van dit onderzoek. Je opleidingsprogramma wordt afgestemd op je interesses en ontwikkelbehoeftes. Gedurende je aanstelling publiceer en presenteer je (deel)resultaten van het onderzoek in wetenschappelijke en vaktijdschriften en neem je deel aan wetenschappelijke activiteiten en evenementen, zoals conferenties en studiemiddagen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mee te draaien in het onderwijs op verschillende rechtsgebieden. Je wordt ingezet bij de ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) cursussen op dat rechtsgebied, zowel inhoudelijk als op het gebied van het vaardighedenonderwijs. Begeleiding van scripties kan ook een onderdeel van het docentschap vormen.

Functie-eisen

Van jou als kandidaat verwachten wij dat je (bijna) je universitaire studie hebt afgerond, bij voorkeur in de rechtsgeleerdheid en/of een wetenschapsgebied dat relevant is voor de uitvoering van het onderzoeksvoorstel. Ook als je nog bezig bent met je master en voornemens bent in september 2022 af te studeren, word je uitgenodigd om te solliciteren.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • creativiteit
 • analytisch denkvermogen
 • resultaatgerichtheid
 • kritische onderzoekshouding
 • doorzettingsvermogen.

Overige vereisten:

 • goede didactische en contactuele vaardigheden
 • goede beheersing van de Engelse taal en een minimumniveau Nederlands, afhankelijk van het vakgebied waar je werkzaam wordt
 • flexibele inzetbaarheid tijdens de tentamenperiodes
 • werkhouding gericht op teamwork, flexibiliteit en communicatie.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 36.000 studenten en 7.500 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s zoals Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Groningse juridische faculteit is een (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een modern én klassiek profiel heeft. Hoewel zij een vier eeuwen lange traditie kent, blijft zij haar onderwijs vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met ongeveer 5.000 studenten en 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

 • een bruto startsalaris van minimaal € 2.434,- gedurende het eerste jaar met een maximum van € 3.548,- het 6e jaar. Het genoemde salaris is samengesteld uit een combinatie aanstelling van promovendus/junior docent op fulltime basis
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 4 tot 6 jaar (afhankelijk van het gekozen combinatieprofiel)
 • de Rijksuniversiteit Groningen heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: vanaf 1 maart 2022

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatie te sturen vóór 1 februari 2022, uitsluitend aan de hand van het online sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats na deze sluitingsdatum.

Je belangstelling toon je met:

● een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je onderzoek wilt doen, waarom specifiek dit onderwerp van belang is, waarom jij daar bij uitstek voor geschikt bent en, indien mogelijk, bij welke promotor je dit onderzoek zou willen verrichten; ook geef je aan in welk rechtsgebied je zou willen doceren
● een curriculum vitae
● een cijfer- c.q. resultatenlijst van de behaalde bachelor en master (samengevoegd tot één document)
● de naam van een referent die we mogen benaderen en/of een geschreven aanbeveling
● een onderzoeksvoorstel van maximaal vier A4 (exclusief literatuurlijst, maar inclusief voetnoten) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:
i. de introductie van de vraagstelling
ii. de vraagstelling
iii. relevante literatuur
iv. de methodologie
v. het plan van aanpak
vi. de inpassing in (een van de) facultaire onderzoekslijnen.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Prof. A. Tollenaar, directeur GGSL, 050-3635394, a.tollenaar rug.nl
 • Drs. L. Both, coördinator research master and PhD programme, 050-3635936, l.both rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature