Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Surveillant (T084221)

Functieomschrijving

De afdeling Educational Administration and Student Support (EASS) heeft een vacature voor 15 nieuwe surveillanten.

Werkzaamheden
Als surveillant zorgt u ervoor dat tentamens goed en rustig verlopen. In de tentamenzaal werkt u meestal samen met collega-surveillanten en in sommige gevallen alleen met de examinator van het desbetreffende tentamen. U voorziet de studenten van de tentamens en ziet erop toe dat het afnemen van de tentamens ordelijk verloopt. Bijzonderheden of incidenten koppelt u terug aan de examinator.
Er zijn ook online tentamens waar we surveillanten voor willen inzetten. Deze tentamens nemen wij af in Blackboard Collaborate Ultra of Google Enterprise, waarvoor wij trainingen aanbieden (voorafgaand aan uw start met online surveilleren).
U werkt volgens een vast protocol, echter de regels en instructies kunnen per tentamen verschillen. U wordt voor verschillende opleidingen binnen de faculteit ingezet. Er wordt momenteel gewerkt aan de opzet van een centrale surveillantenpool, waarbij u in de toekomst mogelijk bij meerdere faculteiten aan de slag kunt. De werkzaamheden van surveillanten worden verricht op oproepbasis.

Functie-eisen

 • u bent minimaal 20 weken op jaarbasis beschikbaar, waaronder tijdens de tentamenweken (rooster is vooraf bekend, het aantal uren is gebaseerd op uw beschikbaarheid)
 • u bent flexibel ingesteld
 • u heeft overwicht op een groep (internationale) studenten
 • u kunt goed in een team samenwerken
 • u heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • u bent in staat om actief te surveilleren (lopen, kijken en luisteren)
 • u bent in het bezit van een goed werkende computer of laptop
 • u bent gewend om per e-mail te communiceren
 • u bent gemotiveerd om te (leren) werken met softwaresystemen ten behoeve van surveillance
 • in verband met flexibele inzet bent u woonachtig in de stad Groningen of naaste omgeving.

Organisatie

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) heeft ruim 8.000 studenten en 700 medewerkers, die samen een informele, inspirerende en academische gemeenschap vormen. 20% van onze studenten en 25% van onze medewerkers heeft een internationale achtergrond. FEB biedt een ambitieuze, open en dynamische werkomgeving, waarbinnen innoveren wordt gestimuleerd. De faculteit is AACSB en EQUIS geaccrediteerd en bevindt zich in de top 1% van business schools wereldwijd.

De afdeling Educational Administration and Student Support (EASS) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is verantwoordelijk voor een klantgerichte en up-to-date dienstverlening aan onze studenten en voor een gestructureerde en efficiënte onderwijsadministratie. De afdeling omvat dertig medewerkers van wie het merendeel werkt in teams met een eigen coördinator: Student Support Desk, Educational Administration, Exchange Office, Study Advice en FEB Exam Bureau. Naast deze teams behoren roostering en systeem- en applicatiebeheer van onderwijssystemen tot de afdeling.
De afdeling werkt nauw samen met het bestuur, de examencommissie, de opleidingsdirecteuren en de secretariaten van de vakgroepen van de faculteit. Tevens bestaat een belangrijke samenwerkingsrelatie met diverse centrale afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen. De medewerkers van de afdeling werken resultaatgericht aan eigen taakgebieden, daarnaast in voorkomende gevallen aan afdelingsoverschrijdende projecten.
De faculteit beschikt over uitstekende voorzieningen voor het onderwijs en ondersteunende diensten. Internationalisering is een belangrijk speerpunt, vandaar dat de medewerkers zowel in het Engels als in het Nederlands communiceren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

● afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring een salaris van minimaal € 2.310,- en maximaal € 2.502,- (schaal 3) bij volledige werktijd
● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
● een aanstelling voor 1 jaar.

Datum van indiensttreding: 1 januari 2022.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 13 december 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Op 16 december 2021 vindt een informatie- en selectiebijeenkomst plaats.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Charlotte Venema, c.venema rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature