Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Vakdidacticus Wiskunde (0,2 fte) (221585)

Functieomschrijving

In verband met het vertrek van één van onze collega’s zoeken wij een deskundige en enthousiaste vakdidacticus Wiskunde. De belangrijkste taak is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs Wiskunde in de educatieve minor- en master-opleidingen, in afstemming met collega-opleiders uit het bètacluster. Daarnaast gaat het om het verrichten van periodieke lesobservaties bij studenten tijdens hun schoolstage en eventueel om beoordeling van stages van studenten andere schoolvakken in de rol van tutor.

Functie-eisen

• een voor het schoolvak afgeronde relevante opleiding op masterniveau
• een eerstegraads lesbevoegdheid met daarnaast leservaring, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs en bij voorkeur in het eerstegraadsgebied
• ervaring met werken in een (beta)team
• ervaring met het begeleiden en coachen van (aanstaande) leraren
• in het bezit van BKO of de bereidheid om zich hiervoor te kwalificeren
• een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
• aantoonbare bereidheid om over de grenzen van het eigen vak/de eigen discipline samen te werken
• bekendheid met het (noordelijke) onderwijsveld
• een afgeronde promotie strekt tot aanbeveling.

Het onderwijs is ingeroosterd op woensdag. Beschikbaarheid op deze dag is noodzakelijk.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De Lerarenopleiding is onderdeel van de faculteit GMW en leidt eerste- en tweedegraadsdocenten op voor het voortgezet onderwijs. Dat doen we onder het motto 'Academisch, Praktisch, Effectief '. We leiden studenten op tot academisch professional. In de woorden van Leon van Gelder, grondlegger van de onderwijskunde aan de RUG: je neemt deel aan het onderwijs én je bewaart kritische distantie. De Lerarenopleiding heeft een lange traditie op het gebied van onderzoek naar onderwijseffectiviteit: wat werkt nu echt in de klas en bij het opleiden van docenten? Op basis daarvan hebben we ons programma ingericht. Meer informatie over ons programma, vindt u op onze website.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal van € 3.807,- tot maximaal € 5.211,- (schaal 11) bruto per maand bij een fulltime dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
• een tijdelijk contract van 0,2 fte voor de periode van twee jaar. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat- en ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of het dienstverband omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Ingangsdatum 1 februari 2022.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatie in te sturen vóór 15 november uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

U dient de volgende documenten aan te leveren:
1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. namen en contactinformatie van 2 referenties.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 47/48.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Ester Moraal, opleidingsmanager Lerarenopleiding, voorzitter benoemingsadviescommissie, e.moraal rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature