Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Docent Orthopedagogiek (0,8 fte) (221562)

Functieomschrijving

De basiseenheid Orthopedagogiek: Leren & Ontwikkelen is op zoek naar een docent die ons team komt versterken. De kandidaat gaat een bijdrage leveren aan het onderwijs binnen de bachelor en masterprogramma’s waaronder het begeleiden van studenten bij hun bachelor werkstuk, klinische stages, casuïstiek, en de masterthesis. Tevens kan de kandidaat ingezet worden in de coördinatie van bepaalde onderwijstaken.

Kandidaten die minder beschikbaar zijn (minimum van 0.4 fte) dan de gestelde omvang van 0,8 fte, maar wel belangstelling hebben voor deze vacature, worden van harte uitgenodigd om te reageren. Kandidaten met praktijkervaring als orthopedagoog/gedragswetenschapper worden eveneens van harte uitgenodigd om te reageren.

Functie-eisen

• bij voorkeur gepromoveerd, binnen de gedragswetenschappen (denk aan orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie)
• afgeronde post masteropleiding tot orthopedagoog generalist of aanverwante opleiding is een pré
• interesse en bij voorkeur enige ervaring in het verzorgen van onderwijs aan studenten (colleges geven, stage/thesis begeleiding), ervaring met coördinatietaken is een pré.
• in bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs of bereidheid om deze op korte termijn te behalen
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en goed kunnen werken in teamverband
• belangrijke competenties in deze functie zijn, omgevingsgerichtheid, presenteren, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De basiseenheid Orthopedagogiek ‘Leren & Ontwikkelen’ is samen met de basiseenheid ‘Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten’ verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoekprogramma binnen ‘Orthopedagogiek’ van de RuG. Het onderwijs wat gegeven wordt vanuit beide basiseenheden is veelal ‘onderzoeksgestuurd’ waardoor onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verbonden zijn. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van het onderwijs. Samen zijn de basiseenheden bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de bachelor en masterprogramma’s m.b.t. orthopedagogische vakken waaronder vakken binnen de klinische minor orthopedagogiek.

Het centrale doel van de basiseenheid ‘Leren & Ontwikkelen’ is het ontwikkelen van kennis ter verbetering van de ondersteuning aan kinderen en volwassenen met (ernstige) opvoedings-, leer- en onderwijsproblemen. De ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde (orthopedagogische) interventies binnen de klinische praktijk heeft hierbij speciale aandacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een transactioneel, ontwikkelings- en systeemgericht perspectief waarbij de interactie tussen de persoon en zijn omgeving centraal staat. Omgeving wordt hierbij breed opgevat, waarbij het gaat om ouders, leerkrachten, zorgprofessionals maar ook om een klas, school, groep, team, gezin of zorgsysteem.

Participatie en inclusie van (jonge) kinderen, leerlingen en volwassenen met opvoedings- leer- en onderwijsproblemen zijn kernbegrippen binnen onze expertisegroepen. We richten ons op verschillende doelgroepen zoals kinderen en volwassenen met (zeer ernstige) verstandelijke (en meervoudige) beperkingen, mensen met aangeboren of verworven doofblindheid, kinderen met leer- en onderwijsproblemen (bijvoorbeeld taal- en rekenproblemen en/of sociale- emotionele en/of gedragsproblemen) en (jonge) kinderen met beperkingen en/of ontwikkelingsproblemen. Er bestaan sterke en langdurige samenwerkingsverbanden met verschillende klinische settingen én ook met andere kennispartners, zowel nationaal als internationaal. We streven naar het realiseren van inclusief onderwijs en onderzoek waarin we zoveel mogelijk samenwerken met de betrokken stakeholders (leerlingen, kinderen en volwassenen met beperkingen, hun families en andere professionals binnen de praktijk).

De medewerkers van de basiseenheid zijn betrokken binnen verschillende onderwijsactiviteiten binnen de bachelor en masterprogramma’s van Pedagogische wetenschappen. Binnen de bachelor wordt er vanuit de basiseenheid onderwijs verzorgd dat zich richt op specifieke ‘orthopedagogische’ onderwerpen zoals gespreksvaardigheden, diagnostiek en interventies binnen leer- en onderwijsproblemen en personen met beperkingen. Bovendien zijn we vanuit de basiseenheid betrokken bij onderwijs van de master orthopedagogiek (Nederlandse master), Youth, Society and Policy (Engelstalige master), de master Deafblindness (Engelstalige master), master Onderwijswetenschappen/ Educational Sciences (Engels/ Nederlandstalig). We verzorgen tot slot ook onderwijs binnen de facultaire Research Master.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van vaardigheden en opgedane werkervaring van minimaal € 2.836,- bruto per maand en maximaal € 4.474,- bruto per maand (Docent 4 / schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van drie jaar, met een proeftijd van twee maanden. De aanstellingsomvang is maximaal 0,8 fte, een aanstellingsomvang van 0,4 fte is het minimum.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 29 oktober 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof. A.A.J. van der Putten, voorzitter basiseenheid, a.a.j.van.der.putten rug.nl
  • Dr. A. de Boer, vice voorzitter, anke.de.boer rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature