Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Waarnemend/plaatsvervangend hoofdopleider GZ-opleiding K&J en/of V&O bij PPO (221496)

Functieomschrijving

Verantwoordelijkheden en taken van de waarnemend of plaatsvervangend hoofdopleider (variabel tussen de 0,2 en 0,5 fte):
De waarnemend of plaatsvervangend hoofdopleider is samen en in afstemming met de hoofdopleiders integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, zowel met betrekking tot cursorische als praktijkonderdelen. De hoofdopleiders geven daarmee samen vorm aan de opleiding van een nieuwe generatie collega’s.

De hoofdopleiders hebben een sleutelpositie in de samenwerking tussen PPO en de Afdeling Psychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zijn aangesteld bij een van de basiseenheden van de Afdeling Psychologie.

Concrete taken zijn onder andere:
a. het opstellen, herzien en (eventueel deels) uitvoeren van het opleidingsprogramma
b. het aanwijzen en begeleiden van docenten en het houden van toezicht op hun functioneren
c. de erkenning van P-opleiders en praktijkopleiders
d. het toezicht houden op de kwaliteit en het verloop van de praktijkopleiding
e. het beoordelen van de geschiktheid van aspirant opleidelingen voor de opleiding
f. het verlenen van ontheffingen van onderdelen van de opleiding of het examen overeenkomstig het daarvoor geldende landelijke vrijstellingenbeleid
g. het bewaken, bevorderen en faciliteren van de studievoortgang van de opleidelingen
h. het bewaken, in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van de opleiding

Zie voor een volledige beschrijving: Onderwijs- en examenregeling › PPO-Opleidingen (https://www.ppo-opleidingen.nl/over-ppo/commissies/examencommissie)

De waarnemend of plaatsvervangend hoofdopleider is tevens werkzaam in de zorg voor mensen met psychische problemen en doet wetenschappelijk onderzoek.

De taken en verantwoordelijkheden van de plaatsvervangend en waarnemend hoofdopleider zijn vergelijkbaar, met dit verschil dat de plaatsvervangend hoofdopleider geen eigenstandige verantwoordelijkheid draagt.

Functie-eisen

Voor waarnemend hoofdopleider gelden de volgende vereisten:
a. is ten minste vijf jaar geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en heeft ten minste drie jaar fte werkervaring als zodanig
b. is actief in de beroepsuitoefening
c. is hoogleraar of universitair hoofddocent met een voor de gezondheidszorgpsycholoog relevante leeropdracht
d. beschikt over aantoonbare leidinggevende, bestuurlijke en didactische kwaliteiten
e. onderschrijft de beroepsethiek

Voor plaatsvervangend hoofdopleider gelden de volgende vereisten:
a. is ten minste vijf jaar geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en heeft ten minste drie jaar fte werkervaring als zodanig
b. is actief in de beroepsuitoefening
c. onderschrijft de beroepsethiek
d. heeft aantoonbare affiniteit met opleiden
e. is gepromoveerd en aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek

Voor beide functies geldt dat een kandidaat:
• werkzaam is als GZ-psycholoog of klinisch psycholoog in een praktijkinstelling
• overtuigingskracht en leiderschapskwaliteiten heeft
• beschikt over uitstekende communicatieve en diplomatieke vaardigheden
• onafhankelijk en onpartijdig kan functioneren, zowel op regionaal als op landelijk niveau.

Kandidaten die de functie van waarnemend hoofdopleider ambiëren maar nog niet aan alle functie eisen worden ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren
ndelijk niveau.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Psychologische Vervolgopleidingen in Groningen is op zoek naar kandidaten voor de functie van waarnemend of plaatsvervangend hoofdopleider voor de postmaster-opleidingen (varianten Kind & Jeugdigen en/of Volwassenen & Ouderen) tot gezondheidszorg (GZ) psycholoog. Kandidaten die de functie van waarnemend hoofdopleider ambiëren maar nog niet aan alle functie eisen worden ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. In dat geval gaat het om een functie als plaatsvervangend hoofdopleider, met de mogelijkheid om door te groeien tot waarnemend hoofdopleider.

PPO is het instituut in Noordoost-Nederland voor postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek. Wij verzorgen beroepsopleidingen die leiden tot een BIG-registratie en nascholingsactiviteiten voor psychologen en orthopedagogen. Het opleiden van professionals is cruciaal om de zorg voor mensen met psychische klachten te optimaliseren. PPO beschouwt dit als een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij probeert hieraan bij te dragen door het inrichten van moderne, veelzijdige, competentiegerichte curricula, het aantrekken van uitstekende docenten en een voor de praktijk actueel en relevant bij- en nascholingsaanbod. Leidend principe binnen alle opleidingen van PPO is dat goede zorg zoveel mogelijk gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. Hiervoor werken we nauw samen met de Afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

De praktijkopleidingsinstellingen zijn onmisbare partners voor onze opleidingen. PPO kan alleen samen met sterke praktijkopleidingsinstellingen (generalistische) professionals opleiden, die in staat zijn wetenschappelijk verworven kennis te vertalen naar de praktijk, goed kunnen samenwerken en organiseren, zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en zich gemakkelijk bewegen tussen de verschillende sectoren.

Arbeidsvoorwaarden

De waarnemend/plaatsvervangend hoofdopleider werkt in een klein, dynamisch en hecht team van hoofdopleiders en medewerkers van Opleidingsinstituut PPO. PPO is verbonden aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, waar de aanstelling formeel wordt ingebed. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De omvang van de aanstelling kan, in overleg met het opleidingsinstituut, variëren tussen de 0,2 en 0,5 fte. De arbeidsvoorwaarden bieden ruimte voor maatwerk en zijn afhankelijk van opleiding, kwalificaties en ambities. Een eventuele onderzoeksaanstelling en/of ruimte voor academische carrièreontwikkeling behoren binnen deze maatwerkvoorwaarden tot de mogelijkheden. De cao VSNU is van toepassing op deze positie.

Het betreft een functie voor een jaar met uitzicht op een vast contract.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 1 december 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 december 2021.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • drs. V.A. (Valerie) Hoogendoorn, Managing Director opleidingsinstituut PPO, v.a.hoogendoorn rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature