Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Projectontwikkelaar Science & Engineering (1,0 fte) (221227)

Functieomschrijving

De RUG is op zoek naar een ervaren projectontwikkelaar voor het aandachtsgebied science & engineering. Als projectontwikkelaar werk in je in het development team van de huidige Kennis- en Transfer Organisatie die eind dit jaar op gaat in de nieuwe impact-organisatie van de RUG. Je taken zijn:

• het initiëren en uitwerken van ideeën voor samenwerkingsprogramma’s op het terrein van science & engineering. Dit betekent contact met de betrokken onderzoekers, docenten, bedrijven en andere kennisinstellingen in de regio om zo mensen en ideeën bij elkaar te brengen
• het kennen en uitdragen van mogelijkheden van subsidieroutes, het inschatten van kansen en deze pro-actief koppelen aan ideeën voor samenwerkingsprogramma’s in afstemming met onderzoekers en docenten
• in het bijzonder in het eerste half jaar bijdragen aan het tot stand komen van initiatieven op het terrein van het nationale Groeifonds, zowel de eerste als de tweede ronde voorstellen
• het vertegenwoordigen van de RUG tijdens congressen en andere bijeenkomsten (ook door het houden van presentaties) op relevante inhoudsgebieden
• het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en non-profit-organisaties
• deelnemen aan netwerkoverleggen binnen en buiten de RUG
• onderzoekers en docenten ondersteunen bij het bouwen van samenwerkingsverbanden.

Functie-eisen

Om bovenstaande taken met succes te kunnen volbrengen, is het belangrijk dat je als projectontwikkelaar over de volgende kwaliteiten beschikt:

• een (bijna) afgeronde promotie op het terrein van science & engineering
• bewezen ervaring met het werken, opzetten en/of het doen van projecten waarin samenwerking plaatsvindt met bedrijfsleven en/of non-profit-instellingen
• aantoonbare affiniteit met het bijhouden van actuele maatschappelijke ontwikkelingen, en de rol daarin van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en innovatie
• vermogen om kansen in te schatten en het daarop bij elkaar brengen van mensen en ideeën
• regionaal en nationaal netwerk op het terrein van het eigen aandachtsgebied
• je bent een teamspeler die het leuk vindt om anderen te laten presteren en excelleren en legt daarbij gemakkelijk contacten
• goede schrijf- en presentatievaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.

Organisatie

Sinds haar oprichting in 1614 heeft de Rijksuniversiteit Groningen zich gevestigd als een internationale gemeenschap. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de Europese en mondiale top en zij heeft een breed scala aan vakgebieden, met onderzoekers en studenten die het beste uit zichzelf willen halen en waar verschil in talent, ambitie en prestatie van 36.000 studenten en 7.700 medewerkers wordt gehonoreerd. Rijksuniversiteit Groningen: werken aan de grenzen van het weten.

Maatschappelijke Impact
De Rijksuniversiteit Groningen kent drie pijlers: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact.. Bij die laatste pijler werkt de RUG actief samen met bedrijven, maatschappelijke instellingen en burgers, dit ook om haar onderwijs en onderzoek daardoor te laten inspireren. De samenwerking omvat vier aspecten binnen de kennisrotonde: co-creatie, deling, utilisatie en waarde-creatie. Dit geheel vatten we samen onder het begrip impact. In het strategisch plan 2021-2026 staat impact centraal in de context van de maatschappelijke transities op de terreinen van energie en klimaat, gezondheid, digitalisering en tot slot een duurzame en weerbare samenleving. Op deze terreinen start de RUG een viertal schools voor interdisciplinaire samenwerking op de gebieden van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. Dezelfde thematiek staat centraal in de Universiteit van het Noorden, waarin de RUG samenwerkt met het UMCG en de hogescholen in de regio.

Recent zijn er vanuit het nationale Groeifonds toekenningen gedaan op deze terreinen, die deels ook in het Noorden terecht komen. Al eerder kwamen er fondsen beschikbaar vanuit het Just Transition Fund en volgt er een nieuwe ronde van de EFRO middelen.
Om haar wetenschappers die op deze kansrijke ontwikkelingen willen inspelen adequaat te ondersteunen, zoekt de RUG naar drie projectontwikkelaars die zullen worden ingezet bij het verkennen, verbinden en onderhouden van relaties, het pro-actief ondersteunen van onderzoekers en docenten bij het opzetten van (interdisciplinaire) samenwerkingsprogramma’s en het op strategisch niveau adviseren van interne en externe stakeholders.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring van minimaal € 3.746,- en maximaal € 5.127,- (schaal 11) bij volledige werktijd
• exclusief 8% vakantiebijslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

Feitelijke indeling en inschaling zijn mede afhankelijk van de ervaring van de te benoemen kandidaat.

Het betreft een tijdelijke aanstelling van de periode van één jaar met optie tot verlenging met nog een jaar.
In deze functie ga je deel uitmaken van de afdeling Strategy Department for Education and Research (SER) van de RUG, onderdeel van het Bureau van de Universiteit.

Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door jouw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 24 juni 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • dr. Bert Wiersema, interim directeur Kennis Transfer Organisatie RUG, 06 – 51258955, b.wiersema rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature