Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Docent Nederlands als tweede taal (NT2) (0,30-0,65 fte) (221374)

Functieomschrijving

Je verzorgt het onderwijs en toetsing in Nederlands als tweede taal (NT2) volgens de door het Language Learning team ontwikkelde visie (omschreven in ons mission statement (https://drive.google.com/file/d/1tLnAmxU6RsmLra4f5YKHf7aDUHda1BPr/view)). Daarbij lever je een creatieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de NT2-cursussen. Afhankelijk van ervaring en profiel neem je ook de coördinatie en organisatie van Nederlands als tweede taal op je, en coördinerende taken binnen het taalteam NT2. Daarnaast werk je nauw samen met je collega’s van de andere taalverwervingscursussen en binnen het programmateam Nederlands van Europese Talen en Culturen. Voor meer informatie over de BA Europese Talen en Culturen, zie de opleidingspagina (https://www.rug.nl/bachelors/european-languages-and-cultures/).
Behalve het onderwijs NT2 (gemiddeld twee groepen met 2x2 contacturen per week) lever je een actieve bijdrage aan het team Language Learning, d.w.z. je doet mee aan de verschillende activiteiten voor onderwijsinnovatie, professionele ontwikkeling en teambuilding en neemt regelmatig het initiatief om onderdelen daarvan vorm te geven.

Functie-eisen

• je beschikt over C2 niveau Nederlands
• je hebt een relevante opleiding, zoals een MA NT2
• je hebt relevante ervaring met:

  • het verzorgen van onderwijs NT2 tot op C2-niveau
  • het verzorgen van taakgericht taalonderwijs aan de hand van CEFR in het hoger onderwijs
  • het gebruik van digitale middelen ter ondersteuning van je face-to-face onderwijs
  • het inzetten van creatieve en effectieve methoden in zowel online, hybride als face-to-face contexten

• je werkt goed zelfstandig en in teamverband, en levert daarbij kwalitatief goed werk• je sterke punten zijn didactische creativiteit, teamgeest, autonomie, ondernemerschap, communicatie en effectief organiseren
• je beschikt over een lesbevoegdheid, bijv. basiskwalificatie onderwijs (BKO) of bent bereid die te behalen binnen 2 jaar van je contract
• je kunt uitstekend communiceren en actief deelnemen aan overleggen in het Engels (CEFR C1 niveau)
• ervaring met het coördineren van een team strekt tot aanbeveling
• beheersing van één of meerdere van de andere talen in ons BA programma (Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Zweeds) strekt tot aanbeveling.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614. Onze traditie heeft de eerste vrouwelijke student en de eerste vrouwelijke lector in Nederland voortgebracht, evenals de eerste Nederlandse ruimtevaarder en de eerste president van de Europese Centrale Bank. Onze sterke en vitale wortels liggen in het noorden van Nederland en we koesteren deze speciale band met de regio.

De Faculteit der Letteren is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. De Faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 16 bacheloropleidingen en meer dan 40 masterprogramma's. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, mediastudies, letter- en taalkunde.

Studenten van de bacheloropleiding Europese Talen en Culturen (ETC) kiezen een majorprofiel (Taal en Maatschappij, Cultuur en Literatuur, Politiek en Maatschappij) in combinatie met een van acht talen. Naast Nederlands als vreemde taal bieden we Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Russisch en Zweeds. De opleiding trekt jaarlijks rond de 140 Nederlandse en internationale studenten. Daarnaast nemen ook alle studenten van de bachelor Internationale Betrekkingen deel aan de colleges taalverwerving. Het taalonderwijs is gestoeld op de expertise van het Language Learning team, een enthousiast en gemotiveerd internationaal team van docenten die ervoor zorgen dat taalverwerving is geïntegreerd met de inhouden van het BA onderwijs van hun opleiding. Binnen ETC gebruiken we effectieve onderzoeksgeleide onderwijsmethoden en innovatieve digitale toepassingen ter ondersteuning van taalverwerving. Zo versterken we het profiel van onze studenten als toekomstige taalambassadeurs en culturele deskundigen binnen Europa.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten:

• afhankelijk van relevante opleiding en werkervaring alsmede je takenpakket een salaris van minimaal € 2.790,- tot maximaal € 4.402,- (docent 4; schaal 10) of minimaal € 3.746,- tot maximaal € 5.127,- (docent 3; schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• 232 vakantie-uren per jaar bij volledige werktijd
• een tijdelijk contract van 0.30 tot 0.65 fte voor een periode van 48 maanden, inclusief 10% professionaliseringstijd voor o.a. het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied
• voor Docent 4: de mogelijkheid om na drie jaar te promoveren naar Docent 3.

Ingangsdatum: 1 september 2021

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door uiterlijk 25 juni 2021 te reageren, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Je sollicitatiedossier bestaat naast het sollicitatieformulier uit:

● een motivatiebrief voor deze functie in het Nederlands en in het Engels
● een CV in het Nederlands met namen en contactgegevens van drie referenten
● een positiebepaling van je eigen onderwijsdoelen en -ervaringen (maximaal 2 A4), waarbij je ons mission statement betrekt.

De gevraagde documenten kunnen worden toegevoegd onder het kopje ‘extra document’.
Alleen volledige dossiers worden in behandeling genomen.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 9 of woensdag 14 juli (online).

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof. M.C. Michel, m.c.michel rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Extra informatie

Reageren op deze vacature