Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

IT-projectmanager (0,8-1,0 fte) (221366)

Functieomschrijving

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft grote ambities op het terrein van digitalisering van onderwijs en onderzoek, zoals verwoord in het Strategisch Plan 2021-2026. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door het ruime meerjarige ICT Innovatiefonds van de RUG. Hierdoor zien we bij het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) een toename van RUG-brede, complexe projecten. Om deze projecten beter te kunnen uitvoeren zijn we op zoek naar een ervaren projectmanager.

Als projectmanager werk je aan universiteit brede, complexe projecten en programma’s. Voorbeelden van lopende projecten zijn de registratie van studentenmobiliteit naar het buitenland, vernieuwing van het toegangsbeleid tot het universitaire netwerk, overgang naar Microsoft365.
Belangrijk is dat je als projectmanager een goede koppeling kan maken tussen de IT met wensen en vragen van faculteiten en bestuurders. Ook binnen het CIT is samenwerking belangrijk, onder andere op het gebied van resource planning, communicatie, budget, andere projecten en programma’s.
De projectmanager valt onder de directie en werkt voor een project in het betreffende domein van het CIT. De projectmanager wordt ondersteund door het Project Management Office van het CIT.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • initiëren van projecten door opstellen van projectbrief, projectplan (plan van aanpak), vertaling van de klantvraag in haalbare doelen en resultaten
 • integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van RUG-brede projecten en programma’s, inclusief het leiden van projectteams
 • het voorbereiden en initiëren van juiste besluitvorming door de stuurgroep van het project
 • budgettering van projecten (opstellen en bewaken)
 • zorgen voor goede rapportages over het project voor verschillende groepen: stuurgroep, directie, subsidieverstrekkers, faculteitsbestuurders, CvB, enz.

Functie-eisen

 • hbo/wo-niveau
 • gewerkt volgens agile principes
 • tenminste 5 jaar ervaring met complexe projecten met een grote IT-component, bij voorkeur in een universitaire IT-organisatie of soortgelijke instelling
 • resultaatgericht, stressbestendig
 • organisatorisch vermogen, snel kunnen inwerken in nieuwe onderwerpen
 • overtuigingskracht
 • kostenbewust handelend
 • goede communicatieve vaardigheden, inclusief Engelse taalvaardigheid.

Organisatie

Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen is het meest toonaangevende universitaire centrum in Nederland op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Met ruim 270 medewerkers beheert het CIT de benodigde IT-faciliteiten en ondersteunende processen voor ruim 36.000 studenten en 7.700 medewerkers. De Rijksuniversiteit Groningen behoort wereldwijd tot de top 100 van universiteiten.

Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met innovatieve data- en IT-oplossingen, consultancy en training. Onze missie is ‘Onderwijs en onderzoek: ondersteund door innovatieve en betrouwbare IT’.

Om iedere dag maximaal bij te kunnen dragen aan de strategische doelstellingen van de RUG werkt het CIT op een klantgerichte wijze met 22 zelforganiserende teams in vijf domeinen: Onderwijs, Onderzoek, Bedrijfsvoering, Basiswerkplekken en Infrastructuur.

Onze kernwaarden zijn respect, collegialiteit, fun, transparantie, commitment en samen

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris afhankelijk van opleiding er ervaring van minimaal € 3.746,- tot maximaal € 5.127,- (schaal 11) bruto per maand
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto- inkomen. Daarnaast kent de RUG aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden, zoals de ABP-pensioenregeling en een Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden
 • een aanstelling voor de periode van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij een positieve beoordeling.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 19 augustus 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Sollicitatiegesprekken zullen vanwege de zomervakantie plaatsvinden op 2 september 2021.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Ronald Stolk, algemeen directeur, r.p.stolk rug.nl
 • Anke Breeuwsma, technisch directeur, j.c.breeuwsma rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature