Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Ambtelijk secretaris Examencommissie (0,8 fte) (T028221)

Functieomschrijving

• ondersteunen van de wettelijke taak van de Examencommissie met betrekking tot het garanderen van voldoende kwaliteit van de toetsing mede ter realisatie van de eindkwalificaties/leeruitkomsten van onderwijsprogramma’s
• behandelen en/of doorsturen van alle verzoeken en klachten aan de Examencommissie
• bewaken van de uitvoering van alle genomen besluiten
• afhandelen en/of doorsturen van alle verzoeken en klachten aan de Examencommissie
• ondersteunen van en bijdragen aan de beleidsontwikkeling en besluitvorming van de Examencommissie
• bijeenroepen, organiseren, voorbereiden en verslaan van vergaderingen en besluiten van de Examencommissie
• voorbereiden en afhandelen van ingekomen beroeps- en bezwaarschriften
• voorbereiden van documentatie ten behoeve van beroepsprocedures
• dragen van verantwoordelijkheid voor de aan de studieadviseurs gemandateerde taken op gebied van o.a. vakkenpakketten en controle diploma’s. Deze taak wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met studieadviseurs
• afhandelen van vrijstellingen
• opstellen en bewaken van procedures en reglementen
• toetsen van besluiten aan reglementen en wettelijke kaders
• signaleren van relevante ontwikkelingen met betrekking tot de bevoegdheden en het functioneren van de Examencommissie.

Functie-eisen

• een afgeronde juridische universitaire opleiding
• ervaring opgedaan in een universitaire werkomgeving strekt tot aanbeveling
• uitstekende communicatieve eigenschappen in de Nederlandse en Engelse taal, in zowel woord als geschrift
• organisatievermogen blijkend uit relevante ervaring
• uitstekende sociale vaardigheden, gecombineerd met een stevige persoonlijkheid en een klantgerichte instelling
• vermogen om zelfstandig, zorgvuldig, resultaatgericht en nauwkeurig te werken
• goed analytisch vermogen en flexibele instelling
• stressbestendigheid
• proactief
• integer.

Organisatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continue vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met bijna 5.000 studenten en 400 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris stelt de Faculteit Rechtsgeleerdheid deze functie vacant. De functionaris zal in formele zin deel uitmaken van de Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding (DOS) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. DOS is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, beleidsvoorbereiding op het gebied van het onderwijs ten behoeve van het Faculteitsbestuur en de begeleiding van studenten. De werkzaamheden worden verricht in nauw overleg met de andere ambtelijk secretaris en de leden van de Examencommissie, in het bijzonder de voorzitter met wie een directe functionele relatie wordt onderhouden. Inhoudelijk wordt gewerkt onder verantwoording en met mandaat van de Examencommissie. Voor een goede functie-uitoefening worden nauwe banden en afstemming onderhouden met de studieadviseurs binnen dezelfde dienst, die ook met mandaat van de Examencommissie werken.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

  • afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van minimaal € 2.790,- tot maximaal € 4.402,- (schaal 10) bruto per maand bij een volledige (1,0 fte) aanstelling
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
  • een tijdelijke aanstelling van één jaar.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae te sturen voor 22 juni 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Margaret Donga, hoofd DOS, 050-3635703, m.e.donga rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature