Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Faculteitsbestuurder Portefeuille Middelen University College Groningen 0,8 fte (221006)

Functieomschrijving

Het faculteitsbestuur bestaat uit 2 leden. De portefeuillehouder middelen is speciaal belast met de portefeuille personeel, financiën en huisvesting. Hij/zij levert samen met de decaan een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering, in het bijzonder aan een doeltreffend personeels- en financieel beleid, alsmede aan een doelmatige organisatie. De portefeuillehouder middelen fungeert tevens als faculteitssecretaris.

De functie vereist in het bijzonder:

• dat hij/zij het onderwijsbeleid vertaalt naar het beleid op allerlei soorten van middelen, in het bijzonder de personele en financiële middelen en gebouwen
• dat hij/zij dit beleid eveneens vertaalt naar de vereiste vormen en omvang van ondersteuning en naar een doelmatige inrichting van de hele facultaire organisatie
• dat hij/zij zelf leiding geeft aan de medewerkers van het faculteitsbureau (o.a. secretariaat en medewerkers met speciale taakomschrijvingen zoals internationalisering, AVG, etc.)
• dat hij/zij samen met de decaan een collegiaal bestuur vormt dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt voor het algehele beleid
• dat hij/zij naast de taken als bestuurder ook het secretarisschap vervult van de faculteit:
● organisatorisch en inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen
● toezien op de uitvoering van besluiten alsmede zelf uitvoering geven aan besluiten waar nodig
● medeverantwoordelijk voor de correspondentie van het bestuur.

Functie-eisen

Gevraagd wordt een deskundig iemand met academisch werk- en denkniveau, managementervaring, strategisch inzicht, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en een praktische instelling. Hij/zij is in staat om met gezag te werken in een omgeving waarin professionele autonomie een grote rol speelt.

Gewenst is een functionaris die het volgende meebrengt:

● aantoonbare leidinggevende en bestuurlijke ervaring
● affiniteit met onderwijs en onderwijsinnovatie
● inzicht in het universitaire HR-beleid en de vertaling ervan weet te maken naar de faculteit (incl. de bijbehorende processen en procedures, zoals arbeidsvoorwaarden, arbo & milieu)
● gedegen financieel inzicht (incl. bijbehorende administratieve processen)
● analytisch inzicht, gekoppeld aan een zorgvuldige en integere houding
● uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels op niveau C2).

Qua attitude:
● goed relaties kan leggen en onderhouden
● een oplossingsgerichte, pragmatische en faciliterende insteek laat zien
● besluitvaardig, gedreven en consistent is
● helder en zorgvuldig in procedures is en souplesse toont waar dat nodig is
● betrouwbaar in afspraken en uitspraken is
● binnen de internationale en interdisciplinaire cultuur van de faculteit past
● die ook het organisatiebelang van de gehele RUG dient.

Bij gelijke geschiktheid zal voorrang gegeven worden aan de benoeming van een vrouw.

Organisatie

The University College Groningen (UCG) is a faculty of the University of Groningen which started a Liberal Arts and Sciences programme in September 2014. The UCG Liberal Arts and Sciences programme offers broad academic education with a focus on engagement to societal challenges through project-based education and interdisciplinary integration. The University of Groningen Center of Entrepreneurship has been part of the faculty since 2018.

Er studeren ongeveer 350 studenten en bij de faculteit werken ongeveer 30 fte academische staf en 14 fte support staff. The UCG community is internationally oriented, with staff and students from across the globe. De faculteit wordt geleid door het Faculteitsbestuur, waarvan de decaan voorzitter is. Naast de decaan maakt de PH-middelen onderdeel uit van het Faculteitsbestuur. Ook een studentlid neemt deel aan het bestuur. Het betreft een collegiaal bestuur, waarvan de decaan eindverantwoordelijk is.

In verband met het vrijkomen van deze functie zoekt de faculteit een faculteitsbestuurder voor de Portefeuille Middelen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

● een salaris afhankelijk van ervaring, van minimaal € 5.190,- tot maximaal € 6.317,- (schaal 13) bruto per maand bij volledige werktijd
● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
● een contract voor de periode van één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid. De benoeming tot bestuurder geschiedt in principe voor vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Datum van indiensttreding: 1 februari 2021 of zo spoedig mogelijk daarna

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 25 januari 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof.mr.dr. Hanny Elzinga, decaan University College Groningen, 050-3635187, h.k.elzinga rug.nl
  • Drs. J.A.W.M. Biemans, lid College van Bestuur, 050-3635285, j.a.w.m.biemans rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature