Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Wetenschappelijk Coördinator (0,5 fte) (220272)

Functieomschrijving

De wetenschappelijk coördinator:

• ondersteunt directeur en het bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van wetenschappelijke en promotieopleidingsprogramma's. Je bent verantwoordelijk voor projectmanagement en ondersteuning van wetenschappelijke activiteiten binnen het instituut en is verantwoordelijk voor het research datamanagement en output management (PURE)
• stelt wetenschappelijke en beleidsmatige rapportages op, verslagen, nieuwsartikelen (eventueel in samenwerking met de FSE Science Linx), nieuwsbrieven, brochures en is verantwoordelijk voor inhoud van de webpagina's van het instituut
• ondersteunt het management van het faculteit thema ‘Fundamentals of the Universe’ en steunt de samenwerking tussen de drie betrokkenen instituten: VSI, Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science en Kapteyn Astronomical institute
• vervult de rol van PhD coördinator binnen het instituut en de vertrouwenspersoon voor promovendi in het instituut. Is de contactpersoon voor toekomstige promovendi en coördineert hun aanstelling. Ondersteunt selectieprocedures voor nieuwe promovendi en coördineert de werving van internationale beurspromovendi. Deze activiteiten zijn uitgevoerd met de steun van en, als nodig, in overleg met de VSI secretaresses
• verkent subsidie- en andere financieringsmogelijkheden voor wetenschappelijke initiatieven ook als het om beleidsvoorstellen en onderzoeksvragen gaat die het gehele instituut betreffen of overschrijden. Vervult daarbij een initiërende, coördinerende, ondersteunende en voorbereidende rol bij (grootschalige) projectaanvragen met waar nodig het aansturen van administratieve ondersteuners. Kent de doelstellingen van onderzoeksprogramma's bij Nederlandse en buitenlandse organisaties en ministeries
• wordt geacht een ruim nationaal en internationaal netwerk te onderhouden en onderzoekers te begeleiden bij projectaanvragen, zoals EU en NWO en mogelijke samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven en industrie
• vervult een coördinerende en ondersteunende rol bij visitaties en andere vormen van kwaliteitstoetsing. Coördineert daarnaast onder andere het protocol wetenschapsfraude
• verzorgt de interne informatie-uitwisseling op bovengenoemde gebieden en verdeelt uitvoerende taken binnen het uitvoerende managementteam (directeur, VSI be-stuur, zakelijk coördinator, secretariaat).

Functie-eisen

  • een relevante academische opleiding, en ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek bij voorkeur blijkend uit een met succes afgesloten promotieonderzoek, ervaring met wetenschappelijk communicatie en affiniteit met de onderzoek gebieden binnen het instituut
  • in bezit van een relevant (inter)nationaal netwerk of in staat dat snel op te bouwen in verband met het aangaan van samenwerkingsverbanden en het verwerven van fondsen voor onderzoek
  • ervaring in een relevante ondersteunende functie bijvoorbeeld als beleidsmedewerker of vergelijkbaar
  • kennis van, en ervaring met het werken in een academische omgeving
  • uitstekende communicatieve vaardigheden
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
  • beschikt over organisatiesensitiviteit en strategische vaardigheden.

Organisatie

De Faculteit Bètawetenschappen en Technologie/Faculty of Science and Engineering (FSE) heeft een vacature voor een wetenschappelijk coördinator ter ondersteuning van het onderzoeksinstituut Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity (VSI). Het instituut verricht onderzoek op het gebied van deeltjes fysica, zwaartekracht en kosmologie, zowel theoretisch als experimenteel.

De missie van het instituut is als volgt geformuleerd: ‘The aim of the Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity is to study the fundamental forces of Nature with implications for our Universe, by connecting the physics at the Planck-scale (quantum gravity) via sub-atomic scales (particle physics) to cosmic dimensions. Both theoretical and experimental efforts are combined in three research frontiers: the cosmic frontier, the high-energy frontier and the precision frontier. The experimental research is conducted locally (precision experiments at low energies) and at CERN. The VSI is the largest university partner of the Nikhef collaboration.’

De wetenschappelijk coördinator rapporteert aan de wetenschappelijk directeur van het VSI.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 2.790,- (schaal 10) tot maximaal € 5.127,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• een contract van 0,5 fte voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt het contract na een jaar verlengd in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Werkadres: Zernike campus te Groningen.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 12 oktober 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof.dr. E. (Elisabetta) Pallante, 050-3633420, e.pallante rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature