Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working with us Job opportunities

Promovendus Financieel zelfmanagement en psychose (0,8 fte) (220254)

Functieomschrijving

Financiële zelfredzaamheid en zelfmanagement is uitermate belangrijk voor een onafhankelijk leven, vrijetijdsbesteding en voor onze sociale relaties. Jongeren en jongvolwassenen met psychose hebben hier echter moeite mee. Psychotische symptomen kunnen interfereren met financieel gedrag en cognitieve beperkingen kunnen een negatieve invloed hebben op de capaciteit om financiële beslissingen te nemen, dit alles met vaak grote gevolgen. Verlies van inkomen en schulden kunnen namelijk leiden tot veel financiële, psychologische en sociale stress voor zowel mensen met een psychose als voor hun ouders en andere familieleden.

Het hier voorgestelde project is een nieuw initiatief dat zich richt op het beter leren vaststellen of mensen met psychose in staat zijn om hun financiën te beheren. Ook willen we onderzoeken in welke mate symptomen van psychose en cognitieve beperkingen financiële competentie beïnvloeden. Tenslotte is het doel om de nieuwe tool FINFIT te ontwikkelen en te valideren waarmee we jongeren en jongvolwassenen willen helpen om hun financiële zelfredzaamheid te behouden of terug te krijgen. Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met een groot team van onderzoekers, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en studenten.

Uw taken als promovendus zijn onder meer het voorbereiden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het verzamelen en analyseren van de gegevens en het schrijven van wetenschappelijke tijdschriftartikelen. U wordt aangesteld bij de Rijksuniversiteit Groningen (0,8 fte) voor de duur van 5 jaar.

Functie-eisen

U heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren, (statistisch) analyseren en rapporteren van onderzoek. Ervaring met onderzoek op het gebied van het nemen van beslissingen is een pre. U bezit bovendien een sterke motivatie om wetenschappelijk onderzoek te doen en om een groot project te managen. U heeft daarnaast een zelfstandige onderzoeksinstelling en kunt goed samenwerken. U heeft een masterdiploma op het gebied van de klinische neuropsychologie of een gelijkwaardige, voor dit project relevante, wetenschappelijke opleiding. U heeft goede studieprestaties, blijkend uit uw studiepakket en cijferlijst. U kunt zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk communiceren in het Nederlands en in het Engels. Dit onderzoek richt zich op mensen met psychose die een grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie. U werkt samen met zorgprofessionals, onderzoekers en studenten. Het is daarom belangrijk dat u beschikt over goede klinische vaardigheden en goed kunt plannen, organiseren en samenwerken.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 32.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Het psychologisch onderzoek binnen GMW is ondergebracht in het Heymans Instituut, en is sterk georiënteerd op experimentele methoden en individuele verschillen.

Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie
Binnen de basiseenheid Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie vindt onder andere onderzoek plaats naar patiënten met psychiatrische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen en neurologische aandoeningen. Het onderzoek richt zich op de aard van deze stoornissen, op de effecten van behandelingen, en op de consequenties van deze stoornissen voor deelname aan de maatschappij.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een startsalaris van € 2.395,- bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.

De aanstellingsomvang bij de Rijksuniversiteit is 0,8 fte. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van in totaal vijf jaar. U krijgt eerst een aanstelling van 12 maanden. Na een beoordeling en bij gebleken geschiktheid wordt de aanstelling verlengd met het resterende deel van het traject.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, cijferlijsten en de contactgegevens van twee referenten te sturen vóór 26 augustus 2020 (23.59 uur Nederlandse tijd) aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof.dr. Richard Bruggeman, hoogleraar Neuropsychiatrie van Psychotische Stoornissen, r.bruggeman umcg.nl
  • Dr. Janneke Koerts, universitair hoofddocent Klinische Neuropsychologie, janneke.koerts rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature