Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working with us Job opportunities

Decaan voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid (0,8-1,0 fte) (220251)

Functieomschrijving

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is op zoek naar een nieuwe decaan om in de komende jaren de faculteit, samen met de overige bestuursleden, tot verdere bloei te brengen.

Het faculteitsbestuur bestaat uit drie leden, ondersteund door de secretaris van de faculteit. Het bestuur werkt samen als een team en treedt op als een collegiaal bestuur. Elk van de bestuurders heeft een eigen portefeuille. De decaan fungeert als voorzitter en bewaakt het functioneren van het bestuur. Het faculteitsbestuur wordt verder bijgestaan door een student-assessor.

Als decaan bent u verantwoordelijk voor de onderwijs- of onderzoeksportefeuille, u bent de eerste vertegenwoordiger van de faculteit in het interne en externe bestuurlijke netwerk en eindverantwoordelijk voor een doelmatige en solide facultaire organisatie. U zoekt actief de samenwerking met de medezeggenschap. Als decaan bent u lid van het College van Decanen onder voorzitterschap van de Rector Magnificus, waarin u een adviserende rol hebt op universiteitsbrede aangelegenheden.

Functie-eisen

De decaan is een verbinder die de verdere ontwikkeling van de faculteit stimuleert en een prominente rol vervult als vertegenwoordiger van de faculteit bij interne en externe stakeholders en relevante (wetenschappelijke) instanties.

De faculteit is op zoek naar een decaan die:

• opereert op hoog strategisch niveau en die een duidelijke visie heeft op onderwijs, onderzoek en impact in een multidisciplinaire omgeving en dit kan vertalen in faculteitsbeleid
• een gezaghebbende academicus is (hoogleraar met affiniteit met rechtswetenschap) met bewezen leiderschapsvaardigheden, relevante ervaring in bestuur en management en een duidelijke en inspirerende managementstijl heeft
• affiniteit heeft met onderwijs en in staat is onderwijsvernieuwingen tot stand te brengen vanuit eigen didactische kennis en ervaring
• open staat voor verandering en zich richt op het verbeteren en versterken van de samenwerking (inclusief interdisciplinaire samenwerking) en het bevorderen van de synergie van het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit
• mensen zowel intern als extern kan overtuigen en een leidende rol op zich neemt bij het promoten van de rechtswetenschap door actief bij te dragen aan het publieke debat
• bekend is en ervaring heeft met het Nederlandse hoger onderwijs en van de Nederlandse cultuur; de decaan heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
• het belang van internationalisering waardeert en aan de versterking hiervan kan bijdragen
• affiniteit heeft met de regio en bekend is met de stakeholders in de regio.

Organisatie

De Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit met een breed en klassiek profiel. Hoewel de faculteit al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs voortdurend vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Het onderzoek van de faculteit is nationaal en internationaal gericht en voor een deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard.

Met rond de 4000 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Ondanks deze omvang staat bij de faculteit de ‘menselijke maat’ en ‘community-gevoel’ hoog in het vaandel.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming tot decaan geschiedt in principe voor een periode van vier jaar met daarna een mogelijkheid tot herbenoeming. De decaan wordt/blijft als hoogleraar (0,8 fte - 1,0 fte) benoemd door het College van Bestuur voor onbepaalde tijd met het daarbij behorende salaris en krijgt daarnaast een bestuurstoelage voor de rol als decaan (15% van schaal 18 max). Adequate opleidingsfaciliteiten en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden. De benoeming gaat zo spoedig mogelijk in.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór vrijdag 14 augustus 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden plaats op: (wordt zo spoedig mogelijk vermeld).

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof.dr. J. de Vries, voorzitter College van Bestuur, 050-3635285, jouke.de.vries rug.nl
  • Prof.mr.dr. J.H. Jans, vice-decaan, 050-3638870, j.h.jans rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature