Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Promovendus Zelf-reflectie & identiteitsontwikkeling psychiatrische stoornissen (220250)

Functieomschrijving

Zelfreflectie, (sociale) cognitie en (zelf)stigma hebben in belangrijke mate invloed op onze identiteitsontwikkeling. Voor mensen met een ernstige psychische aandoening zoals schizofrenie geldt dat zij, door de gevolgen van hun aandoening, vaak minder goed in staat zijn op zichzelf te reflecteren en minder vaardig zijn in het sociale contact met anderen. Velen van hen raken geïsoleerd, de identiteit van ‘patiënt’ krijgt de overhand en andere belangrijke eigenschappen en (sociale) rollen verdwijnen naar de achtergrond.

Nederland telt ruim 200.000 mensen die lijden aan een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), zoals schizofrenie. Problemen op het gebied van (sociale) cognitie en negatieve symptomen zoals apathie leiden bij deze mensen vaak tot moeilijkheden in het uitvoeren van dagelijkse (huishoudelijke) taken zoals koken, boodschappen doen, zelfzorg en reizen. Bovendien hebben vooroordelen over psychiatrische patiënten (stigma) tot gevolg dat het moeilijk is om (nieuwe) sociale relaties aan te gaan en werk te vinden. In de loop der jaren verliezen mensen vaak betekenisvolle rollen, werk, studie, relaties en sociale contacten en ervaren daardoor (een groot deel van) hun leven als betekenisloos. De steeds grotere focus op de rol van patiënt leidt tot uitholling van identiteit tot enkel nog de identiteit van ‘patiënt’. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aantoont dat herstel van identiteit en zingeving cruciaal is in het persoonlijke herstelproces van patiënten, is er nog maar weinig bekend over de relatie tussen (sociale) cognitie, identiteitsontwikkeling, zingeving, stigma en sociale participatie bij mensen met EPA.

Het hier voorgestelde project heeft als doel meer fundamentele kennis te verwerven over de relatie tussen (sociale) cognitie, identiteitsontwikkeling, sociale participatie, zingeving en stigma bij mensen met een EPA, én hoe deze in verhouding staan tot welzijn. De resultaten van dit project moeten leiden tot een nieuwe psychosociale interventie die mensen ondersteunt in hun identiteitsontwikkeling en zingevingsprocessen. De insteek is om in deze nieuwe interventie gebruik te maken van hedendaagse digitale technologie, omdat digitale middelen de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een dergelijke interventie vergroten en bovendien de mogelijkheid biedt beter aan te sluiten bij de (sociale) cognitieve vaardigheden van de doelgroep.

Jouw taken als promovendus zijn onder meer het voorbereiden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het verzamelen en analyseren van data, meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe digitale psychosociale interventie, het schrijven van wetenschappelijke artikelen en het presenteren van resultaten zowel op (inter)nationale wetenschappelijk bijeenkomsten als bijeenkomsten voor cliënten, hun familie en hulpverleners.

Functie-eisen

We zoeken een enthousiaste promovendus met een afgeronde opleiding op het gebied van de (neuro)psychologie, orthopedagogiek, of een vergelijkbare, voor dit project relevante, studierichting. Je hebt affiniteit met de doelgroep, bent creatief, empathisch, analytisch sterk, methodisch goed onderlegd, en proactief. Ervaring met interventie-ontwikkeling, klinische werkervaring en/of geestelijke verzorging is een pre, evenals (familie) ervaringskennis. Goede kennis van zowel de Nederlandse als Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, is noodzakelijk. Je werkt nauw samen met cliënten, zorgprofessionals, onderzoekers en studenten. Het is daarom belangrijk dat je beschikt over goede gespreksvaardigheden en goed kunt plannen, organiseren en samenwerken.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 32.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Het psychologisch onderzoek binnen GMW is ondergebracht in het Heymans Instituut en is sterk georiënteerd op experimentele methoden en individuele verschillen.

Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie
Binnen de basiseenheid Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie vindt onder andere onderzoek plaats naar patiënten met psychiatrische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen en neurologische aandoeningen. Het onderzoek richt zich op de aard van deze stoornissen, op de effecten van behandelingen en op de consequenties van deze stoornissen voor deelname aan de maatschappij.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

  • een startsalaris van € 2.395,- bruto per maand bij volledige werktijd
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
  • een tijdelijk contract van 0,8 fte voor de periode van in totaal vijf jaar bij de Rijksuniversiteit Groningen. Je krijgt eerst een contract van 12 maanden. Na een beoordeling en bij gebleken geschiktheid wordt het contract verlengd met het resterende deel van het traject. Daarnaast krijg je een onbezoldigde aanstelling bij Lentis GGZ in Zuidlaren, zodat je je ook kunt laten inspireren door cliënten en zorgprofessionals en je je (wetenschappelijke) ideeën kan spiegelen aan de zorgpraktijk.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 28 september 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatieprocedure voor deze functie bestaat uit twee rondes. De eerste gesprekken zullen plaats vinden op maandag 5 oktober 2020, sollicitanten dienen deze datum vrij te houden. Een tweede ronde vindt plaats in week 43. We streven naar een start uiterlijk december 2020.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Dr. Lisette van der Meer, UD klinische neuropsychologie en sr. onderzoeker Lentis ART Zuidlaren, 06-28259303, l.van.der.meer rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature