Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Pieter Jan Bouman

(1902-1977) Cultuursocioloog

Tijdens zijn studie economie en geschiedenis ontstond zijn fascinatie voor sociologische processen. Bij zijn benoeming tot hoogleraar sociologie aan de RUG in 1946 gaven publicaties op deze terreinen de doorslag. Met zijn cultuursociologische benadering kwam hij in de voorhoede van het vakgebied terecht, onder andere blijkend uit het erelidmaatschap van de Nederlandse Sociologische Vereniging.

Tot zijn vele publicaties hoort de bestseller Revolutie der Eenzamen, die in veel talen is vertaald. Hij werd een bekende Nederlander die goede contacten onderhield met het Koninklijk Huis en in 1964 een eredoctoraat uitreikte aan Koningin Juliana. Voor de Groningse universiteit had hij grote betekenis: hij zette een volwaardige studierichting sociologie op poten, was intensief betrokken bij de oprichting van zowel de Faculteit der Economische Wetenschappen (1948) als de Faculteit der Sociale Wetenschappen (1964) en stimuleerde onderzoek van het Sociologisch Instituut naar de leefomstandigheden in de regio. Van 1959-1960 was hij Rector Magnificus. Na zijn emeritaat schreef hij een autobiografische verantwoording van zijn gang door de wetenschap. De Groningse sociologie was inmiddels een meer empirisch-analytische richting ingeslagen.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:09