Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Jan Snijders

(1910-1997) Bruggenbouwer

Snijders studeerde fi losofi e en theologie in Fribourg en Leuven en liet zich tot priester wijden in de Augustijner Orde. In 1938 trad hij uit. Hij volgde in Nijmegen een studie psychologie, waar hij in 1946 promoveerde. Zijn vrouw, de psychologe A.W.M. (Nan) Oomen, had eerder al de eerste versie van een non-verbale intelligentietest ontworpen. Voor de verdere ontwikkeling van deze test zou Snijders zich zijn verdere leven inzetten. De Snijders-Oomen of SON-test wordt wereldwijd nog steeds gebruikt. Na een intermezzo aan de Katholieke Hogeschool Tilburg werd hij in 1949 in Groningen naast Brugmans hoogleraar in de psychologie, een functie die hij eerst combineerde met die van directeur van het buitenuniversitaire Groninger Instituut voor Toegepaste Psychologie en Psychotechniek. In 1954 volgde hij Brugmans op. Onder zijn inspirerende leiding maakte de Groningse psychologie een sterke groei door. Als Rector Magnifi cus (1967-1969) speelde hij een krachtige bemiddelende rol in de democratiseringseisen van de studenten. Na zijn emeritaat in 1975 zette hij zich in voor een Friese vestiging van de RUG in Leeuwarden. Ook nam hij het initiatief voor wat zou uitgroeien tot de succesvolle Seniorenacademie.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:09