Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Ivan Gadourek

(1923-2013) Grondlegger van de moderne sociologie in Groningen

Gadourek studeerde fi losofi e en sociologie in Tsjechoslowakije, maar vluchtte na de communistische machtsovername in 1948 naar Nederland. Zijn wetenschappelijke bagage nam hij in elf schri¤ en mee. In recordtempo leerde hij Neder lands, ging sociologie studeren in Leiden en promoveerde er in 1953. In 1958 werd Gadourek benoemd tot hoogleraar sociologie in Groningen. Daar groeide hij uit tot een vooraanstaand methodoloog en empirisch onderzoeker. Hij publiceerde diverse baanbrekende studies, waarin gebruik werd gemaakt van grootschalige steekproeven en enquêtes – toen nog een tijdrovende bezigheid omdat alle gegevens handmatig op ponskaarten moesten worden gezet. Met deze empirische aanpak bepaalde hij de signatuur van de huidige Groningse sociologie. In 1985 ging hij met emeritaat. Gadourek bleef zijn hele leven betrokken bij de ontwikkelingen in Tsjechoslowakije. Met andere vluchtelingen richtte hij het Czechslovak Foreign Institute in Exile op, waarvoor hij onder andere de krant Tribuna verspreidde. Na de val van het communisme in 1989 zette hij zich in voor de ontwikkeling van de sociologie in Tsjechië. Hij ontving hiervoor in 2004 een prestigieuze onderscheiding, de Jan Masaryk-medaille.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:09