Skip to ContentSkip to Navigation
About us

ICALT e-learning

Gratis training in een lesobservatie-instrument

Observeren van een les
Zoekt u een geschikte manier om een les zo goed mogelijk terug te koppelen? Heeft u behoefte aan een overzichtelijk formulier dat de les in kaart brengt en waarmee u de geobserveerde collega ook kunt ondersteunen bij diens verdere professionele ontwikkeling? Dan introduceren wij de ICALT e-learning.

Lees het portfolio Bijdragen aan de ontwikkeling van VO-docenten

ICALT
ICALT1 is een wetenschappelijk onderbouwd2 observatie-instrument waarmee u de pedagogisch-didactische vaardigheden die een docent in de de geobserveerde les laat zien, op valide en betrouwbare wijze in kaart kunt brengen. Het is nadrukkelijk geen beoordelingsinstrument, maar dient als hulpmiddel voor de professionele ontwikkeling van docenten.

1 International Comparative Analysis of Learning and Teaching.
2 Het ICALT-instrument en de e-learning zijn gefundeerd op het werk van prof. dr. W.J.C.M van de Grift.

E-learning
Om op de juiste manier met het ICALT-instrument te werken, dient u eerst goed te oefenen. Voorheen werd de observatietraining door de universitaire lerarenopleidingen verzorgd. Om het instrument zo toegankelijk mogelijk te maken, stellen wij deze training nu ook gratis in digitale vorm beschikbaar.

Wat heeft de module u te bieden?
U maakt kennis met het observatie-instrument, leert systematisch te observeren, de pedagogisch-didactische vaardigheden van een docent in de praktijk waar te nemen en naar waarde te schatten. We maken gebruik van video-opnamen van werkelijke lessituaties, waarmee u kunt oefenen. De module bestaat uit een persoonlijke online leeromgeving. U kunt aan onderdelen van de module werken wanneer het u uitkomt, in willekeurige volgorde.

Toegevoegde waarde
Wanneer u de module succesvol heeft afgerond, is het ICALT-instrument te gebruiken om op uw school:

 • studenten te begeleiden
 • de professionele ontwikkeling van beginnende docenten te ondersteunen
 • koppels van ervaren docenten te vormen die elkaars lessen observeren en met de nabespreking aan hun professionele ontwikkeling kunnen werken
 • u voor te bereiden op een bezoek van de onderwijsinspectie
 • als team meer te leren over effectief lesgeven
 • een gemeenschappelijke taal over lesgeven te verwerven.

Voor wie?
Iedereen in het voortgezet onderwijs kan de training volgen: docenten, schoolopleiders, (vak)coaches, intern begeleiders, enz. Dit kan op twee manieren:

 1. Als complete module voor wie nog onbekend is met het ICALT-instrument
 2. Als opfrismodule voor wie de fysieke training in het verleden al heeft gevolgd.

Inhoud
De e-learning bevat verschillende onderdelen die u elk afzonderlijk, in eigen tempo, kunt doorlopen. Zo is er achtergrondinformatie over het instrument en kunt u met behulp van verschillende videofragmenten voldoende oefenen. Ook zijn er experts (ervaren docenten en opleiders) die hun scores op de fragmenten persoonlijk toelichten. U bent in totaal ongeveer 3 - 4 uur met de e-learning bezig, afhankelijk van het aantal leeractiviteiten dat u onderneemt.

Voldoende geoefend en gelezen? Maak dan de oefentoets en sluit de e-learning af met een eindtoets.

Hoe werkt het
U volgt heel eenvoudig onderstaande stappen:

 1. Ga naar 'leren observeren'
 2. Meld u aan
 3. Klik in het volgende venster op "Registreer"
 4. Vul uw voornaam, achternaam, school e-mailadres en BRIN- nummer in en ga akkoord met de voorwaarden
 5. Activeer uw account via de e-mail die u ontvangt van het ICALT-team.

U kunt nu aan de slag!

Na de e-learning
De module wordt afgesloten met een erkend certificaat van de RUG-Lerarenopleiding. Als gecertificeerd observator krijgt u toegang tot de digitale tools die het uitvoeren van systematische lesobservaties en de afname van leerlingvragenlijsten kosteloos ondersteunen. Daarnaast ontvangt u een observatie-handleiding ter ondersteuning bij het gebruik van het ICALT-instrument op uw eigen school, met tips voor het nabespreken van geobserveerde lessen bij collega's. Dit kan een impuls zijn voor collegiale consultatie binnen de school, en kan leiden tot een verbeterde lespraktijk.

Contact
Voor meer informatie of vragen over de e-learning kunt u mailen naar het ICALT-team: lerenobserveren@rug.nl.

Laatst gewijzigd:08 september 2020 15:28