Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2010

Toekenningen Veni

Invloedsprocessen onder jongeren op het gebied van risicogedrag

Dr. J.K. (Jan Kornelis) Dijkstra (m) 27-09-1976, Metslawier, RUG – Sociologie
Tijdens de adolescentie raken jongeren vaak betrokken bij risicogedrag, zoals roken, drinken, en delinquentie. Beïnvloeding door leeftijdsgenoten speelt hierbij een cruciale rol. Maar hoe werken invloedsprocessen? Wie beïnvloedt wie en waarom? Dit onderzoek tracht antwoorden op deze vragen te vinden.

Leren te spreken

Dr. H. (Hartmut) Fitz (m) 18-10-1972, RUG – CLCG
Kinderen leren hun moedertaal zonder enige moeite, aan de hand van spraak in hun omgeving. Maar sommige woorden, zinsdelen, en zinnen horen zij vaker dan andere. Door middel van computersimulaties zal onderzocht worden hoe kinderen deze informatie gebruiken.

Toevoegen en roeren lost het op

Dr. A.K.H. (Anna) Hirsch (v) 12-01-1982, Trier (Duitsland), RUG – Bio-organische Chemie
Bij het ontwikkelen van medicijnen moeten meerdere eigenschappen tegelijk geoptimaliseerd worden. In dit onderzoek zal een methode worden ontwikkeld om, met hulpstoffen, potentiële medicijnen oplosbaar te maken in water. Dit versnelt de uitvoering van de biologische testen.

Doe meer met hetzelfde DNA!

Dr. (Frank) Johannes (m) 01-02-1976, Dresden (Duitsland), RUG – Groningen Bioinformatica Centrum
Populaties van planten kunnen niet wegrennen bij veranderend milieu, maar passen zich dikwijls toch snel aan. Onderzoekers zullen aantonen dat planten dit kunnen door tijdelijk de functie in plaats van de code van hun DNA-sequentie aan te passen.

Kleine RNA's beschermen een falend hart

Dr. G. (Guido) Krenning (m) 15-07-1980, Nijmegen, UMCG – Pathologie & Medische Biologie
Tijdens hartfalen wordt een litteken aangemaakt. Littekenvorming gaat gepaard met het ontstaan van cellen die het litteken produceren en veranderingen in de aanwezigheid van kleine regulatoire RNA's. De onderzoekers gaan uitzoeken of door het moduleren van deze kleine RNA's het ontstaan van littekenvormende cellen kan worden voorkomen.

Exploring memory's limits

Dr. R.D. (Richard) Morey (m) 26-11-1978, USA, RUG – Psychometrics and Statistics
In everyday life, it is often necessary to remember several things at once: several faces, numbers, or words. This research project will explore why remembering more things is more difficult than remembering a few.

The Napoleon Complex – fact or fiction

Dr. T. V. (Thomas) Pollet (m) 17-11-1981, Wilrijk (België), RUG – Social psychology
Short men have been proposed to be more aggressive and dominant than tall men. This is often called the Napoleon Complex. We investigate if this shortness-aggression link is real or a myth.
This research aids our understanding of male aggression.

Leukemische evolutie: Remote control

Dr. H. (Hein) Schepers (m) 26-10-1977, Coevorden, UMCG – Hematologie en Stamcelbiologie
Bloedcellen ontwikkelen zich uit een klein aantal moedercellen (stamcellen). Specifieke eiwitten bewaken dit ingenieuze proces, maar als hierbij iets fout gaat, kan een leukemie (bloedcelkanker) ontstaan. De onderzoekers gaan bestuderen wanneer deze eiwitten controle uitoefenen in normale en kwaadaardige cellen.

Energy transport in plastics

Dr. A.U. (Anna) Stradomska (v) 09-03-1980, Gorlice (Polen), RUG – Zernike Institute for Advanced Materials
To help design materials for plastic solar cells, the researchers will investigate what happens with the energy of light after it shines upon plastic. They will model how the energy is transported between the molecules of such material.

Ballistic electronics in graphene: clearing the way for electrons in one atom thick carbon

Dr. ir. N. (Niko) Tombros (m) 02-02-1978, RUG – Zernike Institute for Advanced Materials
Grafeen is een flinterdunne laag van koolstofatomen uit grafiet dat in een tweedimensionaal honingraatpatroon van één atoom dik is gerangschikt. De onderzoekers gaan de elektronische eigenschappen analyseren bij mechanische belasting en als het materiaal aan sterke magnetische krachten wordt blootgesteld, waarbij elektronen vrijuit door het materiaal kunnen bewegen.

Hoe bacteriën in vorm raken

Dr. J.W. (Jan-Willem) Veening (m) 26-12-1978, Vries, RUG – Moleculaire Genetica
Elke levende cel, of dit nu een bacterie of een menselijke cel betreft, moet er tijdens de groei voor zorgen dat ze de juiste vorm krijgt en deelt op het juiste moment. Dit onderzoek gaat bepalen hoe de pneumokok, een veroorzaker van onder andere long- en oorontsteking, deze twee essentiële processen coördineert. De onderzoekers voorzien dat dit werk uiteindelijk bij kan gaan dragen aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van antibiotica.

Toekenningen Vidi

De logica van sociale interactie

Dr. B.P. (Barteld) Kooi (m) 28-08-1976, Groningen, RUG - Faculteit Wijsbegeerte
Er komt nogal wat kijken bij sociale interactie: leren, communiceren, redeneren, coördineren, etc. Veel logici houden zich bezig met sociale interactie, maar zijn de theorieën die zij verzinnen verschillende stukjes van dezelfde puzzel, of wordt het wiel telkens opnieuw uitgevonden?

Language and Identity

Prof. dr. A.N. (Alexandra) Lenz (v) 17-11-1971 (Duitsland), RUG - Faculteit der Letteren
This project is on grammar as a marker of regional and social identity. The Central Franconian language area, which crosses the borders of five Western European countries, is an ideal research laboratory to analyze this terra incognita in sociolinguistics.

Wat wij van pudding kunnen leren

Dr. K. (Katja) Loos (v) 11-02-1971, Frankfurt a. M. (Duitsland) , RUG - Zernike Institute for Advanced Materials
Dit onderzoek wordt geïnspireerd door één van de fascinerende eigenschappen die in de natuur worden aangetroffen, namelijk het geleren van zetmeel in voedsel (bijvoorbeeld pudding). Gebruikmakend van één van de processen die verantwoordelijk zijn voor het geleren worden slimme biocompatibele materialen ontworpen.

Gesprekken binnen gesprekken

Dr. E. (Esther) Pascual (v) 26-08-1972, Barcelona (Spanje), RUG - Communicatiekunde
Uitdrukkingen als 'Een gevoel van waarom ik?' en 'Niet tevreden? Geld terug!-garantie'
roepen een denkbeeldig gesprek op. Dit project onderzoekt vormen en functies van ingebedde 'gesprekken', hun communicatieve effectiviteit in uiteenlopende contexten, en de manier waarop ze cognitief worden verwerkt.

De delingsmachine van bacteriën

Dr. D-J. (Dirk-Jan) Scheffers (m) 23-09-1972, RUG - Moleculaire Microbiologie
Een bacterie is een micro-organisme dat uit één cel bestaat. Bacteriën vermenigvuldigen zich door zich in tweeën te delen. In de bacteriecel zit een 'delingsmachine', die is opgebouwd uit een aantal verschillende eiwitten. In dit onderzoek wordt het bouwplan van die delingsmachine ontrafeld.

De logica van quantuminteracties

Dr. S.J.L. (Sonja) Smets (v) 24-08-1971, Genk (België), RUG - Kunstmatige Intelligentie  & Wijsbegeerte
De implementatie van quantuminformatietechnologie voor communicatie en de beveiliging van gegevens boekt snel vooruitgang. Deze technologie is gebaseerd op onderliggende interactieve klassieke en quantumprocedures. De onderzoekers gebruiken technieken uit de logica voor de analyse van deze procedures en gaan na of ze correct en veilig zijn.

Toekenningen Vici

How to reach the optimum

Dr. M.E. (Mirjam) Dür (v) 28-01-1970, Wenen (Oostenrijk), RUG - Wiskunde en Informatica
If we want to do better, faster, or more efficient, we want to optimize our performance. But how can we identify the best of all available options? This research studies mathematical methods that help answer these questions.

Hooking DNA up with other materials

Prof. dr. A. (Andreas) Herrmann (m) 14-10-1970, Ludwigshafen am Rhein (Duitsland), RUG - Zernike Institute for Advanced Materials
DNA is well known as the carrier for genetic information. Its unique molecular structure in combination with synthetic molecules allows an interdisciplinary team to create diverse multifunctional nano-objects. These include ultrasensitive diagnostics and self-guided programmable drug carriers.

Taal leren en taal vergeten

Dr. M.S. (Monika) Schmid (v) 14-09-1967, RUG - Engelse Taal- en Letterkunde
Is het waar dat men na een bepaalde leeftijd vreemde talen minder goed kan leren? Dit onderzoek probeert hier achter te komen door het proces van het leren en het vergeten van een taal te vergelijken.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:20