Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2005

Toekenningen Veni

Evolutionaireassemblage van plantengemeenschappen in de Serengeti

Dr. T.M. (Michael) Anderson (m) 06-12-1972, RUG - Community and Conservation Ecology
De onderzoekers zullen de evolutionaire en ecologische vormende krachten onderzoeken voor plantengemeenschappen in een van de laatste volledig intacte begraasde ecosystemen op aarde: de Serengeti. Om dit te bewerkstelligen, zullen biologen de genetische verwantheid, eigenschappen en voorkomen van plantensoorten in het ecosysteem kwantificeren.

Kennis, logica, en paradoxen

Dr. B.P. (Barteld) Kooi (m) 28-08-1976, RUG - Theoretische Filosofie
Wat is kennis eigenlijk en hoe verandert nieuwe informatie iemands kennis? Veel wetenschappers hebben zich met deze vragen beziggehouden. Desondanks blijven hardnekkige paradoxen bestaan. Dit onderzoek gaat deze paradoxen te lijf met een nieuwe logica, de zogenaamde dynamische kennislogica.

Enzymatischekoolhydraatsynthese

Dr. H. (Hans) Leemhuis (m) 09-11-1973, Groningen, RUG - Microbiologie
Het maken van exact gedefinieerde koolhydraatstructuren is nog steeds erg moeilijk. De onderzoekers gaan nieuwe enzymen ontwikkelen om deze structuren te maken. Vervolgens zal de biologische activiteit van de gemaakte koolhydraten in detail worden bestudeerd.

Deinterne evolutie van sterrenstelsels

Dr. I. (Isabel) Perez Martin (v) 11-02-1972, RUG - Sterrenkunde
Sterrenstelsels zijn allesbehalve stabiel doordat interne evolutie hun vorm bepaalt. De dynamische wisselwerking tussen hun stellaire component en hun gascomponent is bepalend voor het verloop van deze evolutie. Dit project onderzoekt hoe deze wisselwerking plaatsvindt en hoe sterrenstelsels evolueren.

Opzoek naar de vijfde dimensie

Dr. I.R. (Ian) Vernon (m) 02-11-1976, RUG - Centrum voor Theoretische Natuurkunde
Een recente variant op de snaartheorie is de Brane-theorie. Deze is hanteerbaar bij relatief lage energieën. Dat brengt voor het eerst experimentele toetsing van een snaartheorie binnen handbereik. Een cruciale voorspelling uit deze Brane-theorie is het bestaan van een vijfde dimensie. De onderzoeker gaat met deze theorie voorspellingen berekenen voor de kosmische achtergrondstraling en die vergelijken met daadwerkelijke satellietmetingen aan deze straling.

Toekenningen Vidi

De bewakingsdienst van de hersenen

Dr. K.P.H. (Knut) Biber (m) 14-08-1965, UMCG – Medische Fysiologie
Bij iedere hersenziekte komt de bewakingsdienst van het brein in actie. Soms helpt dit de schade te beperken, maar soms wordt de schade hierdoor juist groter. Hoe dit werkt is nog niet helemaal duidelijk en wordt door de wetenschappers onderzocht.

Self-threat and self-evaluative emotions in health risk behaviors

Dr. A. (Arie) Dijkstra (m) 03-11-1961, RUG - Sociale Psychologie
Mensen vertonen vaak gedrag dat schadelijk is voor hun gezondheid, zoals roken en overmatig drinken, terwijl ze weten dat dat slecht voor ze is. Onderzocht zal worden hoe mensen dit ongezonde gedrag voor zichzelf verantwoorden. Als hier meer inzicht in komt, zullen mensen beter geholpen kunnen worden om bijvoorbeeld te stoppen met roken.

Contacten en consensus

Dr. A (Andreas) Flache (m) 12-05-1963, RUG - Sociologie
Wanneer leidt het mengen van “zwarte” en “witte” scholieren in dezelfde school tot meer consensus over normen en wanneer worden verschillen juist groter? Met computermodellen, experimenten en data over scholen en bedrijven wordt een antwoord op dit soort vragen gezocht.

De rassendiscriminatie-richtlijn en minderheidsbescherming

Dr. K. (Kristin) Henrard (v) 20-12-1970, RUG - Rechten
Naar internationaal recht worden de eisen inzake minderheidsbescherming steeds verder aangescherpt. De Europese Unie stelde traditioneel alleen eisen aan niet-lidstaten in dit opzicht. Dit onderzoek zal de invloed analyseren van de implementatie van de recente rassendiscriminatie-richtlijn op de bescherming van minderheden binnen de Unie.

Begrijpen hoe we andere mensen begrijpen

Dr. C. (Christian) Keysers (m) 27-06-1973, RUG/UMCG – Neurocognitie
Vaak delen we de vreugde, zorgen en pijn van onze medemens. Met fMRI kan inzicht worden verkregen in neuronale processen betrokken bij empathie. Dit onderzoek zal worden uitgebreid in de richting van psychiatrische aandoeningen, gekenmerkt door een verstoring van empathie.

Blinde vlekken op de kaart

Dr. P.M. (Martijn) van Leusen (m) 28-08-1962, RUG - Groningen Instituut voor Archeologie
De ontoegankelijke berglandschappen van Midden- en Zuid-Italië zijn door Mediterrane archeologen altijd gezien als economisch en cultureel onbelangrijk. De onderzoekers willen aantonen dat dat niet klopt. Zij ontwikkelen nieuwe technieken om deze verborgen gebleven landschappen in kaart te kunnen brengen.

De gevolgen van langdurig slaapgebrek op de hersenen

Dr. P. (Peter) Meerlo (m), 30-08-1966, RUG
Wat gebeurt er als je te weinig slaapt? In deze jachtige tijd zou je verwachten dat hierover alles al onderzocht zou zijn. Mis! Dit onderzoek bekijkt de gevolgen van langdurig slaaptekort op de hersenen en hoe deze werken.

Slimme ferro-elektrische Materialen

Dr. B. (Beatriz) Noheda (v) 23-09-1968, RUG - Chemische Fysica
Slimme ferro-elektrische materialen kunnen veranderingen in de omgeving opmerken en daarop reageren, net zoals levende systemen. De atoomopbouw speelt hierbij een cruciale, deels onbegrepen, rol. De onderzoekers willen nog slimmere materialen creëren door ze atoom voor atoom op te bouwen.

Stressgevoeligheid en depressie

Dr. A.J. (Tineke) Oldehinkel (v) 06-09-1963, RUG - Psychiatrie
Veel adolescenten worden depressief, vooral meisjes. Waarom is dat zo? We weten dat depressie deels erfelijk is en deels afhangt van wat iemand meemaakt. Dit onderzoek gaat na hoe dit twee factoren samenhangen en welke rol de stressgevoeligheid van het lichaam hierbij speelt.

Membraantransport

Dr. D.J. (Dirk) Slotboom (m) 07-05-1971, RUG - Biochemie
Cellen zijn omgeven door een celmembraan. Om te overleven moeten voedingsstoffen door dit membraan naar binnen worden getransporteerd en afvalstoffen naar buiten. Daarvoor zitten specifieke transporteiwitten in het membraan. Het onderzoek zal inzicht geven hoe deze eiwitten werken.

Hoe werkt goed cholesterol?

Dr. U.J.F. (Uwe) Tietge (m) 14-09-1968, RUG - Kindergeneeskunde
Risico op het ontstaan van hart-en vaatziekten wordt sterk bepaald door de verhouding tussen goed en slecht cholesterol in het bloed. Op welke manier goed cholesterol beschermt is grotendeels onbekend. Onderzocht wordt of gunstige effecten op bloedvaatwand en lever hiervoor verantwoordelijk zijn.

De bewakingsdienst van de hersenen

Dr. K.P.H. (Knut) Biber (m) 14-08-1965, RUG/UMCG – Medische Fysiologie
Bij iedere hersenziekte komt de bewakingsdienst van het brein in actie. Soms helpt dit de schade te beperken, maar soms wordt de schade hierdoor juist groter. Hoe dit werkt is nog niet helemaal duidelijk en wordt door de wetenschappers onderzocht.

Toekenningen Vici

Synchronisatievan de biologische klok

Dr. M. (Martha) Merrow (v), 09-07-1957, RUG - Chronobiologie
Planten en dieren hebben een inwendige biologische klok die fysiologie en gedrag regelt. De klok wordt dagelijks bijgesteld om met de dag-nachtcyclus gelijk te lopen. Dit onderzoek ontrafelt genen en eiwitten die de synchronisatie door licht regelen.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:20