Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2009

Toekenningen Veni

Renine en remodeling

Dr. R.A. (Rudolf) de Boer (m) 12-11-1972, Gouda, UMCG - Cardiologie
In respons op bijvoorbeeld hoge bloeddruk ondergaat het hart schadelijke veranderingen die we remodeling noemen. In dit onderzoek wordt de bijdrage van het hormoon renine aan remodeling verder uitgewerkt. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden van hartfalen.

Eigen afweer tegen kanker opstarten

Dr. E. (Edwin) Bremer (m) 21-07-1978, Wouterswoude, UMCG - vakgroep Chirurgie/Chirurgisch Onderzoekslaboratorium
Het immuunsysteem heeft moeite met het opstarten van een afweerreactie tegen kankercellen. In dit onderzoek worden kankercellen daarom gericht voorzien van een laagje 'opvallende make-up' dat het afweerproces beter opstart. Mogelijk kan het immuunsysteem daarna kankercellen beter vernietigen.

Biologisch geïnspireerde informatiearchitectuur voor robots

Dr. M. (Ming) Cao (m) 10-03-1977, RUG - Industrial Technology and Management
Inzicht in het gedrag van groepen dieren inspireert tot nieuwe ontwerpen van robotteams. Door te kijken hoe dieren hun gedrag afstemmen op hun soortgenoten zal het project methodologieën opleveren om onder robots effectief informatie te verspreiden en te verwerken zonder dat er een algeheel coördinerend systeem nodig is.

Hoe missend DNA ziekte veroorzaakt

Dr. L. (Lude) Franke (m) 14-01-1980, Oldenzaal, UMCG - Genetica
Het is nu duidelijk dat mensen soms stukken DNA volledig missen. Hoe kan dit? En wanneer leidt dit tot ziekte? Dit onderzoek gaat na of immuunziekten (zoals reuma en suikerziekte) worden veroorzaakt door de afwezigheid van zulk DNA.

Systems genetics: from genotype to phenotype

Dr. J. (Jingyuan) Fu (v) 20-10-1972, Xiangtan (China), UMCG - Genetica
Genetics analysis on multiple molecular levels can provide evidence for the circuit from genotype (DNA variation) to phenotype (observable traits). The researcher will perform this study in the plant model organism Arabidopsis and construct molecular networks.

Who makes understanding others possible?

Dr. V. (Valeria) Gazzola (v) 19-01-1977, Parma (Italië), UMCG - Neuroscience
We understand actions of others by recalling our own, but actions also involve sensations. This research will investigate the causal role of our own sensations and their relationship with our own actions in 'reading' the behaviour of others.

Molecules building tiny metallic patterns

Dr. T. (Tibor) Kudernac (m) 19-09-1978, Košice (Slowakije), RUG - Chemistry
Nanotechnology is based on extremely small structures. Molecules and atoms are the smallest bricks that man can use to build objects. Researchers will use molecules to guide atoms of metals in order to construct tiny metallic structures.

Met stamcellen het falende hart te hulp

Dr. P. (Peter) van der Meer (m) 16-07-1977, Sneek, UMCG - Cardiologie
Hartfalen gaat gepaard met een hoge sterfte. De onderzoekers gaan analyseren of met specifieke stamcellen het hart kan worden gerepareerd om de hartfunctie te herstellen. Tevens richten zij zich op het identificeren van nieuwe stamcellen die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Hoe vormen zich nieuwe diersoorten?

Dr. M.E. (Martine) Maan (v) 28-05-1974, Breda, RUG - Biologie
In het Oost-Afrikaanse Victoriameer zijn in korte tijd honderden soorten felgekleurde visjes ontstaan. Dit onderzoek analyseert de rol van visuele communicatie daarbij: troebel water leidt tot aangepaste vissenogen, met mogelijk grote gevolgen voor kleurwaarneming en partnerkeuze.

Qumran en de oorlog tegen Rome

Dr. M. (Mladen) Popović (m) 04-03-1977, RUG/Qumran Instituut - Joodse oudheid
Tussen 66-70 na Christus voerden verschillende Joodse groepen in Judea oorlog tegen Rome. Ideologische motieven waren een belangrijke factor. De Dode Zeerollen uit Qumran maken het voor het eerst mogelijk om de denkbeelden van een concrete Joodse groep te onderzoeken.

Stemming in een sociaal-biologisch jasje

Dr. M. (Marije) aan het Rot (v) 30-05-1977, Geldrop, RUG - Psychologie
Hoe mensen zich voelen wordt door de hersenen geregeld. Maar stemming wordt ook door andere mensen beïnvloed. Dit onderzoek bij mensen gevoelig voor depressie kijkt naar de interactie tussen biologische en sociale factoren die ten grondslag liggen aan stemming.

How to reproduce without males

Dr. T. (Tanja) Schwander (v) 03-07-1978, Brugg (Zwitzerland), RUG - Ecology and Evolution
Most species comprise males and females but some have found ways to persist without mating and the production of males. This research project aims to find the genes underlying such asexual reproduction and characterize differences between sexual and all-female organisms.

Een positief gevecht tegen onrecht

Dr. M. (Martijn) van Zomeren (m) 22-03-1979, Linschoten, RUG - Sociale Psychologie
Mensen denken vaak dat collectieve acties tegen onrecht in de samenleving (bijv. demonstraties) gemotiveerd worden door negatieve onderbuikgevoelens. Dit onderzoek gaat systematisch testen of positieve emoties niet veel belangrijker zijn omdat deze emoties hoop, optimisme, en weerbaarheid opbouwen.

Toekenningen Vidi

Vriendenworden met fibronectine

Dr. W. (Wia) Baron (v) 18-04-1969, Groningen, UMCG - Celbiologie
Het eiwit fibronectine is nodig voor het herstel van myelineschade in het centraal zenuwstelsel. Bij mensen met multiple sclerose klontert fibronectine samen, waardoor herstel niet meer plaatsvindt. Onderzocht wordt hoe deze pathologische vorm van fibronectine ontstaat en hoe het kan worden afgebroken.

Dewereld van de kleine moleculen

Dr. R. (Rainer) Breitling (m) 25-06-1971, Laatzen (Duitsland), RUG - Bioinformatica
Ieder levend wezen is altijd druk bezig met het maken en afbreken van talloze kleine moleculen. Hoe verloopt dit stofwisselingsproces nu precies? De onderzoekers gaan nieuwe bioinformatica methoden ontwikkelen om deze wonderlijke wereld nauwkeurig in kaart te brengen.

Dekatalysator van de toekomst

Dr. I. (Ignacio) Melián-Cabrera (m), 11-06-1973, Santa Cruz de Tenerife (Spanje), RUG - Katalyse
Poreuze katalysatoren worden op grote schaal toegepast in de industrie. Nieuw ontwikkelde materialen zijn echter vaak niet stabiel en verliezen hun poriestructuur tijdens calcinatie/activering. Wij gaan een geavanceerde detemplatie-methode onderzoeken die de poriestructuur behoudt en interessante mogelijkheden biedt voor de conversie van grote biomassa-moleculen naar biobrandstoffen.

Hoestabiel zijn extra dimensies?

Dr. D. (Diederik) Roest (m) 13-12-1977, Veenwouden, RUG - Theoretische Natuurkunde
De snaartheorie voorspelt extra dimensies! Deze zijn zo klein dat we ze niet direct kunnen waarnemen, maar eigenschappen zoals hun vorm zouden de natuurwetten bepalen.

Identificatieen karakterisering van membraaneiwitten op hematopoietische stamcellen

Dr. J.J. (Jan Jacob) Schuringa (m) 05-11-1971, Oldehove, UMCG - Hematologie
Selfrenewal en differentiatie van hematopoietische stamcellen worden o.a. gereguleerd door interacties met stromale cellen in het beenmerg. Verstoringen hierin kunnen leiden tot veranderde stamceleigenschappen, en uiteindelijk leukemie. Binnen dit onderzoek zal meer inzicht verkregen worden in deze stamcel-beenmerg interacties.stabiel kunnen zijn en wat dit zou betekenen voor de deeltjesfysica en de kosmologie.

Gegevenssamenvatten in eenvoudige patronen

Dr. Drs. A.W. (Alwin) Stegeman (m) 25-06-1975, Deventer, RUG - Psychometrie
In veel wetenschapsgebieden worden tegenwoordig grote hoeveelheden gegevens verzameld en geanalyseerd. Vaak worden hierbij methoden gebruikt die de gegevens samenvatten in makkelijk te begrijpen patronen. Dit onderzoek gaat over het wiskundig begrijpen en verbeteren van deze methoden.

Deschatkist van de cel

Dr. L.M. (Liesbeth) Veenhoff (v) 23-11-1972, Groningen, RUG - Biochemie
Het DNA, ook wel de blauwdruk van het leven genoemd, is opgeborgen in de kern van cellen. Het omhulsel rondom de kern reguleert de toegang. De onderzoekers bestuderen hoe het ophulsel is opgebouwd en functioneert.

Genomischevariatie als bron voor evolutie

Dr. B (Bregje) Wertheim (v) 06-08-1971, Amsterdam, RUG - Evolutionaire genetica
Vele kleine DNA verschillen veroorzaken grote variatie tussen individuen. Maar welke van zulke DNA verschillen zijn belangrijk tijdens evolutionaire adaptaties? Fruitvliegen blootgesteld aan sluipwespen ontwikkelen immunologische resistentie. Dit onderzoek gaat na welke genomische variatie leidt tot de evolutie van immuniteit.

Vrienden worden met fibronectine

Dr. W. (Wia) Baron (v) 18-04-1969, Groningen, UMCG - Celbiologie
Het eiwit fibronectine is nodig voor het herstel van myelineschade in het centraal zenuwstelsel. Bij mensen met multiple sclerose klontert fibronectine samen, waardoor herstel niet meer plaatsvindt. Onderzocht wordt hoe deze pathologische vorm van fibronectine ontstaat en hoe het kan worden afgebroken.

Identificatie en karakterisering van membraaneiwitten op hematopoietische stamcellen

Dr. J.J. (Jan Jacob) Schuringa (m) 05-11-1971, Oldehove, UMCG - Hematologie
Selfrenewal en differentiatie van hematopoietische stamcellen worden o.a. gereguleerd door interacties met stromale cellen in het beenmerg. Verstoringen hierin kunnen leiden tot veranderde stamceleigenschappen, en uiteindelijk leukemie. Binnen dit onderzoek zal meer inzicht verkregen worden in deze stamcel-beenmerg interacties.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:20