Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Prizes and awards Veni, Vidi, Vici-laureates Archive (in Dutch)

Toekenningen Veni, Vidi, Vici 2008

Toekenningen Veni

Which rare gene changes lead to common immune diseases?

Dr. B.Z. (Behrooz) Alizadeh (m) 01-06-1969, Teheran (Iran), UMCG - Medical Genetics
Rare changes in human genes can accumulate and cause chronic immune diseases, like diabetes or rheumatoid arthritis, which are an increasing burden on the health care system. This project aims to identify these rare gene changes and learn how they act.

Watching two-dimensional matter move.
Dr. F. (Fabrizio) Carbone (m) 20-04-1976, Novi Ligure (Italië), RUG - Zernike Institute for Advanced Materials
The vibrations, breaking and forming of chemical bonds happen in femtoseconds. In this project we will look at the motion of atoms during such transformations of chemical bonds in 2-dimensional materials (one atom thick layers) with spatial and temporal resolution.
De negatieve spiraal van sociaal-economische positie en psychopathologie

Dr. M. (Martijn) Huisman (m) 20-09-1975, Spijkenisse, UMCG - Psychiatrie
Kinderen uit een lager sociaal-economisch milieu kampen vaker met psychische stoornissen. Dit onderzoek gaat na of deze stoornissen vervolgens een negatieve invloed hebben op de eigen sociaal-economische positie van deze kinderen, waardoor er als het ware een negatieve spiraal ontstaat.

Piepjes in het oor

Dr. ir. D.R.M. (Dave) Langers (m) 09-07-1973, Stramproy, UMCG - KNO
Veel mensen horen piepjes in hun oren zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. De oorzaak hiervoor moet vaak in de hersenen gezocht worden. Dit onderzoek gaat na wat er mis gaat in de hersenen van dergelijke patiënten waardoor ze deze fantoomgeluidjes horen.

Ziekte, afweer en eilandleven

Dr. K.D. (Kevin) Matson (m) 19-10-1974, Raleigh (Verenigde Staten), RUG - Dieroecologie
Eilanden zijn natuurlijke laboratoria voor de studie van evolutie. Biologen denken dat op eilanden minder ziekten rondwaren dan op het vasteland. Dit project vergelijkt de kans op ziekte en de afweersystemen van eiland- en continentale vogelpopulaties. Dit vergroot ons inzicht in de evolutie van afweersystemen.

Violation of mirror-symmetry in atoms.

Dr. B.K. (Bijaya) Sahoo (m) 02-05-1977, Niladripur (India), RUG - Kernfysisch Versneller Instituut
Short-ranged weak interactions between the nucleus and the electrons in atoms result in a small violation of mirror (left-right) symmetry. Combined theoretical and experimental studies of this phenomenon can lead to important new insights into the fundamental building blocks of matter.

Hiërarchisch taalgebruik

Dr. P.J.F. (Peter) de Swart (m) 23-08-1981, RUG - Center for Language and Cognition Groningen.
Veel talen rangschikken de elementen in een zin op basis van hun betekenis. Dit project onderzoekt of er ook in Nederlandse zinnen sporen van zo'n rangschikking te vinden zijn. De onderzoeker kijkt naar taalproductie met behulp van grote databestanden (corpora) en taalbegrip door middel van de registratie van oogbewegingen (eye-tracking).

Toekenningen Vidi

Elektronica van de toekomst

Dr. B. (Bert) de Boer (m) 11-04-1973, Peize, Rijksuniversiteit Groningen – Molecular Electronics
De toekomstige ontwikkeling van moderne elektronica hangt aan een zijden draadje, omdat de miniaturisering van o.a. transistoren binnen 10 jaar zijn limiet bereikt. De onderzoekers hebben zich tot doel gesteld om de kleinst mogelijke schakelaars te maken van organische materialen.

Journalistiek en publiek debat

Dr. M.J. (Marcel) Broersma (m) 28-04-1973, RUG – Journalistiek en Geschiedenis
Journalistiek draait niet alleen om de inhoud. Hoe nieuws is opgeschreven is ook van belang. De ontwikkeling van vormen en stijlen van verslaggeving sinds 1880 wordt onderzocht in Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. Welke gevolgen hadden veranderingen voor het publiek debat?

Tailoring surfaces for molecules

Dr. W.R. (Wesley) Browne (m) 04-08-1977, Sligo (Ireland), RUG – Stratingh Institute for Chemistry
In micro-channels, the behaviour of molecules in solution depends on the channel’s surface! Therefore by controlling surfaces, researchers can control the behaviour of molecules. The researchers will use this principle in micro-channels to develop multi-step catalytic reactors and to separate different molecules from each other in micro-channels.

Beweging in complexe moleculaire systemen

Dr. T. (Thomas) la Cour Jansen (m) 25-11-1974, Gentofte (Denmark), RUG - Theoretical Physics
Beweging speelt een belangrijke rol in de werking van complexe moleculaire systemen. Beoogd wordt  technieken te ontwikkelen om deze bewegingen te modelleren. Deze technieken zullen worden toegepast op eiwitvouwing en transport door kanalen van celmembranen.

Biodiversiteit: hoe kom je er aan, en hoe kom je er niet meer vanaf?

Dr. R.S. (Rampal) Etienne (m) 30-04-1971, Culemborg, RUG – Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies
Hoe ontstaan nieuwe planten- en diersoorten? En hoe kunnen ze naast elkaar bestaan? Twee vragen die meestal apart bekeken worden. De onderzoekers gaan nieuwe theorie ontwikkelen om ze tegelijkertijd te beantwoorden, en gaan de theorie toetsen aan levensgemeenschappen van planten en dieren uit de hele wereld.

Depressie: een dodelijke aandoening?

Dr. P. (Peter) de Jonge (m) 28-04-1969, Amsterdam, RUG - Inwendige Geneeskunde en Psychiatrie.
Depressie en het hart worden vaak met elkaar in verband gebracht. Dit onderzoek gaat na of er vormen van depressie bestaan die leiden tot een versneld overlijden aan hart- en vaatziekten. En of hier iets aan te doen is.

Gevoelige eiwitten

Dr. A. (Armagan) Kocer (v) 17 April 1970, Tunis, Tunesië, RUG  - Biochemie
We leren hoe onze wereld werkt via onze zintuigen, maar verbazend genoeg weten we weinig over de werking van de zintuigen zelf. Dit project beoogt onze kennis over tastzin en gehoor te vergroten door modellen voor de verantwoordelijke eiwitten te bestuderen.

Slapende genen wakker maken

Dr MG (Marianne) Rots (v) 01-06-1970, Groenlo, Universitair Medisch Centrum Groningen - Pathologie en Laboratorium Geneeskunde
Kankercellen groeien ongeremd doordat bepaalde anti-kankergenen inactief zijn. De activiteit van een gen wordt onder meer bepaald door de verpakking van dat gen. Door de genverpakking te veranderen beogen de onderzoekers specifiek anti-kankergenen te reactiveren waardoor kankergroei stagneert.

How to motivate a leader

Dr. K. (Kai) Sassenberg (m) 19-06-1971, Rinteln (Germany), RUG – Social and Organizational Psychology
Two leadership styles increase motivation and performance of subordinates: (a) setting visionary goals and proving freedom in goals striving and (b) implementing clear exchange rules and monitoring subordinates errors. The current research studies the leaders’ motivation leading to these styles.

Toekenningen Vici

Renaissance humanisme in de canon van de filosofie

Prof. dr. L.W. (Lodi) Nauta (m) 19-10-1966 Groningen, RUG - Wijsbegeerte
Historici van de filosofie springen van de late middeleeuwen naar de moderne tijd. Voor het Renaissance humanisme is geen plek in de filosofische canon. Dit onderzoek legt echter fundamenteel filosofische overtuigingen bloot achter de humanistische studie van oude talen en culturen.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:20